مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش آپارتمان از 301 متر ببالا

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 670 متر تهران نياوران
1397/04/28
خرید آپارتمان 4 خوابه 670 متر زیربنا طبقه هفتم
 خرید آپارتمان 330 متر تهران نياوران
1397/04/28
خرید آپارتمان 3 خوابه 330 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 435 متر تهران نياوران
1397/04/28
خرید آپارتمان 435 متر زیربنا در 12 طبقه و نمای
 خرید آپارتمان 330 متر تهران دروس
1397/04/28
خرید آپارتمان 3 خوابه 330 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش آپارتمان 440 متر تهران نياوران
1397/04/27
فروش آپارتمان 4 خوابه 440 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 440 متر تهران نياوران
1397/04/27
فروش آپارتمان 4 خوابه 440 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 360 متر تهران زعفرانيه
1397/04/27
فروش آپارتمان 4 خوابه 360 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 450 متر تهران زعفرانيه
1397/04/27
فروش آپارتمان 5 خوابه 450 متر زیربنا طبقه 3/4 د
فروش آپارتمان در تهران فرمانیه سنبل
1397/04/26
فروش آپارتمان در تهران فرمانیه سنبل 360 متر4 خو
 خرید آپارتمان 304 متر تهران فاطمي
1397/04/26
خرید آپارتمان 3 خوابه 304 متر زیربنا طبقه 44 در
 خرید آپارتمان 304 متر تهران ونك
1397/04/26
خرید آپارتمان 3 خوابه 304 متر زیربنا در 15 طبقه
 خرید آپارتمان 561 متر تهران قيطريه
1397/04/24
خرید آپارتمان 6 خوابه 561 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش آپارتمان 340 متر تهران پاسداران
1397/04/21
فروش آپارتمان 3 خوابه 340 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش آپارتمان 340 متر تهران پاسداران
1397/04/21
فروش آپارتمان 3 خوابه 340 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 334 متر تهران دربند
1397/04/20
خرید آپارتمان 4 خوابه 334 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 305 متر تهران نياوران
1397/04/17
فروش آپارتمان 3 خوابه 305 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش آپارتمان 340 متر تهران دروس
1397/04/17
فروش آپارتمان 3 خوابه 340 متر زیربنا طبقه 4/5 د
 خرید آپارتمان 310 متر تهران فرمانيه
1397/04/14
خرید آپارتمان 4 خوابه 310 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 420 متر تهران فرشته
1397/04/12
خرید آپارتمان 4 خوابه 420 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 430 متر تهران شيخ بهائي
1397/04/10
خرید آپارتمان 5 خوابه 430 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 343 متر تهران فرشته
1397/04/10
خرید آپارتمان 4 خوابه 343 متر زیربنا طبقه 15 در
 خرید آپارتمان 308 متر تهران تجريش
1397/04/10
خرید آپارتمان 4 خوابه 308 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 400 متر تهران ملاصدرا
1397/04/10
خرید آپارتمان 4 خوابه 400 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 500 متر تهران نياوران
1397/04/07
فروش آپارتمان 6 خوابه 500 متر زیربنا طبقه ششم د