مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش آپارتمان از 301 متر ببالا

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 303 متر تهران شهرك غرب
1397/04/02
خرید آپارتمان 4 خوابه 303 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 380 متر تهران جمشيديه
1397/03/30
فروش آپارتمان 380 متر زیربنا در 7 طبقه و نمای
 خرید آپارتمان 310 متر تهران شهرك غرب
1397/03/29
خانه خرید آپارتمان 6 خوابه 986 متر زمین 115متر
 خرید آپارتمان 320 متر تهران ولنجك
1397/03/29
خرید آپارتمان 3 خوابه 320 متر زیربنا در 12 طبقه
 خرید آپارتمان 330 متر تهران ولنجك
1397/03/29
خرید آپارتمان 4 خوابه 330 متر زیربنا طبقه 5/10
 فروش آپارتمان 320 متر تهران ولنجك
1397/03/28
فروش آپارتمان 3 خوابه 320 متر زیربنا طبقه 11 در
 فروش آپارتمان 370 متر تهران ولنجك
1397/03/28
فروش آپارتمان 370 متر زیربنا در 11 طبقه ، آشپز
 فروش آپارتمان 320 متر تهران ولنجك
1397/03/28
فروش آپارتمان 4 خوابه 320 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 335 متر تهران سعادت آباد
1397/03/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 335 متر زیربنا طبقه دهم د
 فروش آپارتمان 370 متر تهران ولنجك
1397/03/24
فروش آپارتمان 4 خوابه 370 متر زیربنا طبقه 11 در
 فروش آپارتمان 335 متر تهران فرشته
1397/03/24
فروش آپارتمان 4 خوابه 335 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 321 متر تهران دروس
1397/03/23
خرید آپارتمان 4 خوابه 321 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 330 متر تهران ولنجك
1397/03/22
فروش آپارتمان 4 خوابه 330 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 340 متر تهران نياوران
1397/03/21
خرید آپارتمان 4 خوابه 340 متر زیربنا طبقه 2/6 د
 خرید آپارتمان 315 متر تهران ولنجك
1397/03/21
خرید آپارتمان 4 خوابه 315 متر زیربنا طبقه 5/10
 فروش آپارتمان 550 متر تهران زعفرانيه
1397/03/20
فروش آپارتمان 5 خوابه 550 متر زیربنا طبقه هشتم
 فروش آپارتمان 320 متر تهران زعفرانيه
1397/03/20
فروش آپارتمان 4 خوابه 320 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 310 متر تهران سعادت آباد
1397/03/19
خرید آپارتمان 4 خوابه 310 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 337 متر تهران الهيه
1397/03/17
خرید آپارتمان 4 خوابه 337 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 420 متر تهران زعفرانيه
1397/03/13
خرید آپارتمان 4 خوابه 420 متر زیربنا طبقه هشتم
 خرید آپارتمان 455 متر تهران فرشته
1397/03/07
خرید آپارتمان 4 خوابه 455 متر زیربنا طبقه 11 در
 خرید آپارتمان 321 متر تهران زرتشت
1397/03/07
خرید آپارتمان 5 خوابه 321 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 350 متر تهران زعفرانيه
1397/03/07
خرید آپارتمان 4 خوابه 350 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 370 متر تهران ولنجك
1397/03/03
خرید آپارتمان 4 خوابه 370 متر زیربنا طبقه 11 در