مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش آپارتمان از 301 متر ببالا

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش آپارتمان 380 متر تهران ولنجك
1396/12/27
فروش آپارتمان 5 خوابه 380 متر زیربنا طبقه هفتم
 خرید آپارتمان 420 متر تهران كامرانيه
1396/12/24
خرید آپارتمان 4 خوابه 420 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش آپارتمان 335 متر تهران فرشته
1396/12/23
فروش آپارتمان 4 خوابه 335 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 369 متر تهران ولنجك
1396/12/22
خرید آپارتمان 4 خوابه 369 متر زیربنا طبقه 11 در
 خرید آپارتمان 320 متر تهران ولنجك
1396/12/22
خرید آپارتمان 3 خوابه 320 متر زیربنا طبقه 11 در
 خرید آپارتمان 730 متر تهران فرمانيه
1396/12/22
خرید آپارتمان 5 خوابه 730 متر زیربنا طبقه نهم د
 خرید آپارتمان 440 متر تهران نياوران
1396/12/20
خرید آپارتمان 4 خوابه 440 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 341 متر تهران قيطريه
1396/12/20
خرید آپارتمان 4 خوابه 341 متر زیربنا طبقه 3/5 د
 خرید آپارتمان 330 متر تهران ولنجك
1396/12/20
خرید آپارتمان 4 خوابه 330 متر زیربنا طبقه 1/4 د
فروش آپارتمان در تهران الهیه استانبول 339 متر
1396/12/13
فروش آپارتمان در تهران الهیه استانبول 339 متر 4
آپارتمان فروشی در مجتمع باغ زعفرانیه 380 متر
1396/12/19
آپارتمان فروشی در مجتمع باغ زعفرانیه 380 متر 4
 فروش آپارتمان 330 متر تهران فرشته
1396/12/17
فروش آپارتمان 4 خوابه 330 متر زیربنا طبقه هفتم
 خرید آپارتمان 390 متر تهران فاطمي
1396/12/16
خرید آپارتمان 4 خوابه 615 متر زمین 390 متر زیربن
 خرید آپارتمان 340 متر تهران زعفرانيه
1396/12/16
خرید آپارتمان 3 خوابه 340 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 321 متر تهران دروس
1396/12/16
خرید آپارتمان 4 خوابه 321 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 550 متر تهران زعفرانيه
1396/12/15
فروش آپارتمان 5 خوابه 550 متر زیربنا طبقه هشتم
 فروش آپارتمان 315 متر تهران ولنجك
1396/12/15
فروش آپارتمان 4 خوابه 315 متر زیربنا طبقه 2/5/1
 خرید آپارتمان 362 متر تهران شهرك غرب
1396/12/14
خرید آپارتمان 6 خوابه 362 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 430 متر تهران شيخ بهائي
1396/12/14
خرید آپارتمان 5 خوابه 430 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 600 متر تهران فرشته
1396/12/13
فروش آپارتمان 5 خوابه 600 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 332 متر تهران سعادت آباد
1396/12/13
فروش آپارتمان 3 خوابه 332 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 311 متر تهران پاسداران
1396/12/13
فروش آپارتمان 4 خوابه 311 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 330 متر تهران نياوران
1396/12/10
خرید آپارتمان 3 خوابه 330 متر زیربنا طبقه 5/6 د
 خرید آپارتمان 398 متر تهران نياوران
1396/12/10
خرید آپارتمان 4 خوابه 398 متر زیربنا طبقه اول د