مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید مغازه 280 متر تهران بلوارفردوس
1397/03/05
خرید مغازه 280 متر زیربنا ، آشپزخانه نيمه مبله
 خرید مغازه 22 متر تهران شهرك غرب
1397/03/05
خرید مغازه 22 متر زیربنا طبقه دوم و نمای شيشه 6
 خرید مغازه 280 متر تهران بلوارفردوس
1397/03/05
خرید مغازه 280 متر زیربنا ، آشپزخانه نيمه مبله
 خرید مغازه 22 متر تهران شهرك غرب
1397/03/05
خرید مغازه 22 متر زیربنا طبقه دوم و نمای شيشه 6
 اجاره مغازه 52 متر تهران ميرعماد
1397/03/03
خانه اجاره مغازه جوازپيتزا فروشي - ارتفاع ازكف
 اجاره مغازه 12 متر تهران ميرعماد
1397/03/03
خانه اجاره مغازه جوازپيتزا فروشي - ارتفاع ازكف
 خرید مغازه 52 متر تهران ميرعماد
1397/03/03
خانه خرید مغازه جوازپيتزا فروشي - ارتفاع ازكف 3
 خرید مغازه 12 متر تهران ميرعماد
1397/03/03
خانه خرید مغازه جوازپيتزا فروشي - ارتفاع ازكف 3
 خرید مغازه 40 متر تهران وزرا
1397/03/03
خرید مغازه 40 متر زیربنا نوساز ملك وسرقفلي - ار
 خرید مغازه 17 متر تهران آجودانيه
1397/03/03
خرید مغازه 17 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 39 متر تهران يوسف اباد
1397/03/03
خرید مغازه 39 متر زیربنا نوساز ملك وسرقفلي دار
 خرید مغازه 14 متر تهران ميرداماد
1397/03/03
خرید مغازه 14 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ملك وس
 خرید مغازه 5 متر تهران ميرداماد
1397/03/03
خرید مغازه 5 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ملك وس
 رهن مغازه 38 متر تهران جنت آباد
1397/03/02
رهن مغازه 38 متر زیربنا طبقه اول نوساز ملك وسرق
 فروش مغازه 28 متر تهران ونك
1397/03/02
فروش مغازه 28 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/60متر -
 فروش مغازه 64 متر تهران شهيدعراقي شمالي
1397/03/02
فروش مغازه 64 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 14 متر تهران شهيدعراقي شمالي
1397/03/02
فروش مغازه 14 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ارت
 خرید مغازه 17 متر تهران صادقيه
1397/03/01
خرید مغازه 17 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 17 متر تهران صادقيه
1397/03/01
خرید مغازه 17 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 اجاره دفتر كار 58 متر تهران ملك
1397/02/31
اجاره دفتر كار 1 خوابه 58 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره دفتر كار 80 متر تهران ملك
1397/02/31
اجاره دفتر كار 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید مغازه 240 متر تهران فاطمي
1397/02/30
خرید مغازه 240 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4/5 متر-
 اجاره مغازه 18 متر تهران ونك
1397/02/30
خانه اجاره مغازه ملك وسرقفلي - ارتفاع 2/80متر
 اجاره مغازه 30 متر تهران ونك
1397/02/30
خانه اجاره مغازه ملك وسرقفلي - ارتفاع 2/80متر
 خرید مغازه 18 متر تهران ونك
1397/02/30
خانه خرید مغازه ملك وسرقفلي - ارتفاع 2/80متر
 خرید مغازه 30 متر تهران ونك
1397/02/30
خانه خرید مغازه ملك وسرقفلي - ارتفاع 2/80متر
 خرید مغازه 190 متر تهران شهرآرا
1397/02/30
خرید مغازه 190 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز 2و
 رهن دفتر كار 550 متر تهران ملك
1397/02/30
رهن دفتر كار 550 متر زیربنا طبقه واحدها در 10 ط
 فروش مغازه 19 متر تهران پيامبر
1397/02/29
فروش مغازه 19 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 8 متر تهران پيامبر
1397/02/29
فروش مغازه 8 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفاع
 خرید دفتر كار 60 متر تهران ملك
1397/02/26
خرید دفتر كار 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید مغازه 100 متر تهران اختياريه
1397/02/26
خرید مغازه 100 متر زیربنا نوساز آب و برق- ملك و
 خرید دفتر كار 60 متر تهران ملك
1397/02/26
خرید دفتر كار 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید مغازه 100 متر تهران اختياريه
1397/02/26
خرید مغازه 100 متر زیربنا نوساز آب و برق- ملك و
 اجاره مغازه 47 متر تهران ونك
1397/02/25
اجاره مغازه 47 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع
 اجاره مغازه 3 متر تهران ونك
1397/02/25
اجاره مغازه طبقه انبار نوساز ارتفاع 2/70 متر- م
 فروش مغازه 113 متر تهران تجريش
1397/02/25
فروش مغازه 113 متر زیربنا طبقه زيرهمكف و نمای س
 فروش مغازه 30 متر تهران تجريش
1397/02/25
فروش مغازه 30 متر زیربنا طبقه انبار و نمای سنگ
 فروش مغازه 20 متر تهران تجريش
1397/02/25
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه زيرزمين و نمای سن