مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/02/03
اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 112 متر تهران دارآباد
1396/02/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 112 متر زیربنا طبقه ششم
 اجاره آپارتمان 145 متر تهران دارآباد
1396/02/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 145 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش آپارتمان 145 متر تهران دارآباد
1396/02/03
فروش آپارتمان 2 خوابه 145 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 60 متر تهران دارآباد
1396/01/31
اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 110 متر تهران دارآباد
1396/01/31
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه 10 در
 فروش آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/01/31
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره دفتر كار 103 متر تهران دارآباد
1396/01/31
اجاره دفتر كار 103 متر زیربنا طبقه سوم در 7 طبق
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/01/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 80 متر تهران دارآباد
1396/01/28
اجاره دفتر كار 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 128 متر تهران دارآباد
1396/01/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 128 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/01/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول
 خرید آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/01/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/01/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول
 خرید آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/01/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 رهن خرید آپارتمان تهران دارآباد بالاترازخ موزه 115 متر
1396/01/21
خرید رهن آپارتمان  تهران دارآباد بالاترازخ
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1396/01/21
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران دارآباد
1396/01/21
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه پنچم
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/01/17
اجاره آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش خانه کلنگی در تهران دارآباد 123متر زمین
1396/01/16
فروش  خانه کلنگی در تهران دارآباد 123 متر
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/12/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/12/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید خانه مستغلات 90 متر تهران دارآباد
1395/12/25
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 360 متر زمین 90 متر زی
 اجاره آپارتمان 77 متر تهران دارآباد
1395/12/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 77 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 77 متر تهران دارآباد
1395/12/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران دارآباد
1395/12/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش رهن آپارتمان 110 متر تهران دارآباد
1395/12/22
فروش رهن آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه
 فروش آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/12/22
فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/12/21
خرید آپارتمان 2 خوابه 220 متر زمین 130 متر زیربن
 خرید آپارتمان 105 متر تهران دارآباد
1395/12/19
خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/12/17
اجاره آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش آپارتمان 100 متر تهران دارآباد
1395/12/16
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 58 متر
1395/12/14
فروش آپارتمان  تهران دارآباد 1 خوابه 58 مت
 فروش آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/12/14
فروش آپارتمان 2 خوابه 220 متر زمین 130 متر زیربن
 خرید آپارتمان 145 متر تهران دارآباد
1395/12/11
خانه خرید آپارتمان 3 خوابه گرمايش از كف-بازسازي
 خرید آپارتمان 105 متر تهران دارآباد
1395/12/11
خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 88 متر تهران دارآباد
1395/12/11
خرید آپارتمان 2 خوابه 88 متر زیربنا طبقه پنچم د
 خرید دفتر كار 70 متر تهران دارآباد
1395/12/09
خرید دفتر كار 70 متر زیربنا طبقه همکف در 5 طبقه
 فروش آپارتمان 75 متر تهران دارآباد
1395/12/08
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه واحدها