مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 فروش آپارتمان 75 متر تهران دارآباد
1395/12/08
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش آپارتمان 126 متر تهران دارآباد
1395/12/08
فروش آپارتمان 3 خوابه 126 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 137 متر تهران دارآباد
1395/12/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 137 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 137 متر تهران دارآباد
1395/12/05
اجاره آپارتمان 2 خوابه 137 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران دارآباد
1395/12/04
اجاره دفتر كار 70 متر زیربنا طبقه همکف در 5 طبق
 فروش آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/12/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 95 متر تهران دارآباد
1395/12/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه همکف د
 اجاره آپارتمان 75 متر تهران دارآباد
1395/12/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/12/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول
 خرید دفتر كار 123 متر تهران دارآباد
1395/12/03
خرید دفتر كار 123 متر زیربنا طبقه همکف در 13 طب
 خرید آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/12/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 70 متر تهران دارآباد
1395/12/03
خرید دفتر كار 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه همکف د
 فروش آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/11/30
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 75 متر تهران دارآباد
1395/11/26
فروش دفتر كار 75 متر زیربنا طبقه پنچم در 10 طبق
 خرید آپارتمان 155 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 155 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 155 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش دفتر كار 59 متر تهران دارآباد
1395/11/24
فروش دفتر كار 1 خوابه 59 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 98 متر تهران دارآباد
1395/11/24
فروش آپارتمان 2 خوابه 98 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/11/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/11/21
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 75 متر تهران دارآباد
1395/11/18
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 143 متر تهران دارآباد
1395/11/17
خرید آپارتمان 3 خوابه 143 متر زیربنا طبقه ساير
 فروش آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/11/14
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 155 متر تهران دارآباد
1395/11/14
فروش آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 77 متر تهران دارآباد
1395/11/13
خرید آپارتمان 2 خوابه 77 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 103 متر تهران دارآباد
1395/11/13
خرید آپارتمان 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 93 متر تهران دارآباد
1395/11/13
خرید آپارتمان 2 خوابه 93 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/11/13
خرید آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/11/13
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/11/12
اجاره آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/11/12
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران دارآباد
1395/11/11
خانه خرید خانه كلنگي 223 متر زمین