مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/12/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/12/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید خانه مستغلات 90 متر تهران دارآباد
1395/12/25
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 360 متر زمین 90 متر زی
 اجاره آپارتمان 77 متر تهران دارآباد
1395/12/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 77 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 77 متر تهران دارآباد
1395/12/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران دارآباد
1395/12/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش رهن آپارتمان 110 متر تهران دارآباد
1395/12/22
فروش رهن آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه
 فروش آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/12/22
فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/12/21
خرید آپارتمان 2 خوابه 220 متر زمین 130 متر زیربن
 خرید آپارتمان 105 متر تهران دارآباد
1395/12/19
خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/12/17
اجاره آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش آپارتمان 100 متر تهران دارآباد
1395/12/16
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 58 متر
1395/12/14
فروش آپارتمان  تهران دارآباد 1 خوابه 58 مت
 فروش آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/12/14
فروش آپارتمان 2 خوابه 220 متر زمین 130 متر زیربن
 خرید آپارتمان 145 متر تهران دارآباد
1395/12/11
خانه خرید آپارتمان 3 خوابه گرمايش از كف-بازسازي
 خرید آپارتمان 105 متر تهران دارآباد
1395/12/11
خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 88 متر تهران دارآباد
1395/12/11
خرید آپارتمان 2 خوابه 88 متر زیربنا طبقه پنچم د
 خرید دفتر كار 70 متر تهران دارآباد
1395/12/09
خرید دفتر كار 70 متر زیربنا طبقه همکف در 5 طبقه
 فروش آپارتمان 75 متر تهران دارآباد
1395/12/08
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش آپارتمان 126 متر تهران دارآباد
1395/12/08
فروش آپارتمان 3 خوابه 126 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 137 متر تهران دارآباد
1395/12/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 137 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 137 متر تهران دارآباد
1395/12/05
اجاره آپارتمان 2 خوابه 137 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران دارآباد
1395/12/04
اجاره دفتر كار 70 متر زیربنا طبقه همکف در 5 طبق
 فروش آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/12/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 95 متر تهران دارآباد
1395/12/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه همکف د
 اجاره آپارتمان 75 متر تهران دارآباد
1395/12/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/12/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول
 خرید دفتر كار 123 متر تهران دارآباد
1395/12/03
خرید دفتر كار 123 متر زیربنا طبقه همکف در 13 طب
 خرید آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/12/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 70 متر تهران دارآباد
1395/12/03
خرید دفتر كار 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه همکف د
 فروش آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/11/30
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 75 متر تهران دارآباد
1395/11/26
فروش دفتر كار 75 متر زیربنا طبقه پنچم در 10 طبق
 خرید آپارتمان 155 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 155 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 155 متر تهران دارآباد
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم د