مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره دفتر كار 103 متر تهران دارآباد
1395/10/26
اجاره دفتر كار 103 متر زیربنا طبقه سوم در 7 طبق
 اجاره آپارتمان 87 متر تهران دارآباد
1395/10/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 87 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره آپارتمان 166 متر تهران دارآباد
1395/10/18
اجاره آپارتمان 3 خوابه 166 متر زیربنا طبقه ساير
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران دارآباد
1395/10/15
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید آپارتمان 96 متر تهران دارآباد
1395/10/15
خرید آپارتمان 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 105 متر تهران دارآباد
1395/10/15
خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1395/10/13
خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 83 متر تهران دارآباد
1395/10/13
خرید آپارتمان 1 خوابه 83 متر زیربنا طبقه همکف د
 خرید آپارتمان 114 متر تهران دارآباد
1395/10/13
خرید آپارتمان 2 خوابه 114 متر زیربنا طبقه موجود
 اجاره آپارتمان 85 متر تهران دارآباد
1395/10/09
اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 66 متر تهران دارآباد
1395/10/09
خرید آپارتمان 1 خوابه 66 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید آپارتمان 70 متر تهران دارآباد
1395/10/09
خرید آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 114 متر تهران دارآباد
1395/10/09
خرید آپارتمان 2 خوابه 114 متر زیربنا طبقه چهارم
 رهن خرید آپارتمان 102 متر تهران دارآباد
1395/10/09
خرید رهن آپارتمان 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران دارآباد
1395/10/08
اجاره دفتر كار 100 متر زیربنا طبقه دوم در 8 طبق
 فروش آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1395/10/08
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه هفتم د
 خرید آپارتمان 80 متر تهران دارآباد
1395/10/07
خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در
 فروش آپارتمان 67 متر تهران دارآباد
1395/10/06
فروش آپارتمان 1 خوابه 67 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 66 متر تهران دارآباد
1395/10/06
فروش آپارتمان 1 خوابه 66 متر زیربنا طبقه موجود
 اجاره آپارتمان 85 متر تهران دارآباد
1395/09/30
اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1395/09/29
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1395/09/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه هفتم
 اجاره آپارتمان 127 متر تهران دارآباد
1395/09/21
اجاره آپارتمان 2 خوابه 127 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره دفتر كار 137 متر تهران دارآباد
1395/09/21
اجاره دفتر كار 2 خوابه 137 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران دارآباد
1395/09/21
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه چهار
 خرید دفتر كار 137 متر تهران دارآباد
1395/09/21
خرید دفتر كار 2 خوابه 137 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 85 متر تهران دارآباد
1395/09/20
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه مختلف
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران دارآباد
1395/09/17
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید آپارتمان 105 متر تهران دارآباد
1395/09/17
خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 96 متر تهران دارآباد
1395/09/17
خرید آپارتمان 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 80 متر تهران دارآباد
1395/09/15
خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف
 اجاره آپارتمان 85 متر تهران دارآباد
1395/09/14
اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 83 متر تهران دارآباد
1395/09/14
فروش آپارتمان 1 خوابه 83 متر زیربنا طبقه همکف د
 فروش آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1395/09/14
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 62 متر تهران دارآباد
1395/09/07
خرید آپارتمان 1 خوابه 62 متر زیربنا طبقه اول در
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران دارآباد
1395/09/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش آپارتمان 93 متر تهران دارآباد
1395/09/02
فروش آپارتمان 2 خوابه 93 متر زیربنا طبقه اول در
 اجاره دفتر كار 103 متر تهران دارآباد
1395/09/01
اجاره دفتر كار 103 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبق