مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1396/04/03
اجاره آپارتمان 1 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش زمين 0 متر تهران دارآباد
1396/04/01
فروش زمين 275 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 فروش زمين 0 متر تهران دارآباد
1396/04/01
فروش زمين 275 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید آپارتمان 66 متر تهران دارآباد
1396/03/31
خرید آپارتمان 1 خوابه 66 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/03/31
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 140 متر تهران دارآباد
1396/03/31
خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1396/03/31
خرید آپارتمان 1 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره دفتر كار 103 متر تهران دارآباد
1396/03/31
اجاره دفتر كار 103 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبق
 خرید آپارتمان 120 متر تهران دارآباد
1396/03/31
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه پنچم
 فروش آپارتمان 125 متر تهران دارآباد
1396/03/30
فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1396/03/30
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش آپارتمان 166 متر تهران دارآباد
1396/03/30
فروش آپارتمان 3 خوابه 166 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 135 متر تهران دارآباد
1396/03/30
فروش آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1396/03/30
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش خانه مستغلات 150 متر تهران دارآباد
1396/03/30
فروش خانه خانه مستغلات 2 خوابه 118 متر زمین باز
 خرید آپارتمان 105 متر تهران دارآباد
1396/03/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 63 متر تهران دارآباد
1396/03/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 63 متر زیربنا طبقه پنچم د
 فروش آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1396/03/28
فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1396/03/28
فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 130 متر تهران دارآباد
1396/03/28
فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 207 متر تهران دارآباد
1396/03/28
فروش آپارتمان 3 خوابه 207 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 100 متر تهران دارآباد
1396/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 128 متر تهران دارآباد
1396/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 128 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 94 متر تهران دارآباد
1396/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 94 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 100 متر تهران دارآباد
1396/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 94 متر تهران دارآباد
1396/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 94 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 128 متر تهران دارآباد
1396/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 128 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران دارآباد
1396/03/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول
 فروش زمين 0 متر تهران دارآباد
1396/03/24
فروش زمين 275 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 فروش آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1396/03/24
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه هفتم د
 فروش آپارتمان 119 متر تهران دارآباد
1396/03/24
فروش آپارتمان 2 خوابه 119 متر زیربنا طبقه ششم د
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران دارآباد
1396/03/23
اجاره آپارتمان 1 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 137 متر تهران دارآباد
1396/03/23
خرید آپارتمان 2 خوابه 137 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 95 متر تهران دارآباد
1396/03/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 140 متر تهران دارآباد
1396/03/21
خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید خانه مستغلات 450 متر تهران دارآباد
1396/03/21
خانه خرید خانه مستغلات 8 خوابه 360 متر زمین باز
 فروش آپارتمان 126 متر تهران دارآباد
1396/03/20
فروش آپارتمان 3 خوابه 126 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره دفتر كار 120 متر تهران دارآباد
1396/03/20
اجاره دفتر كار 120 متر زیربنا طبقه واحدها در 8
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران دارآباد
1396/03/20
اجاره دفتر كار 70 متر زیربنا طبقه واحدها در 8 ط