مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش املاک اداری تجاری

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید دفتر كار 59 متر تهران انقلاب
1395/12/07
خرید دفتر كار 1 خوابه 59 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید دفتر كار 60 متر تهران انقلاب
1395/12/07
خرید دفتر كار 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید دفتر كار 92 متر تهران يوسف آباد
1395/12/07
خرید دفتر كار 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه همکف د
 خرید دفتر كار 70 متر تهران يوسف آباد
1395/12/07
خرید دفتر كار 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید دفتر كار 72 متر تهران يوسف آباد
1395/12/07
خرید دفتر كار 2 خوابه 72 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید دفتر كار 86 متر تهران زعفرانيه
1395/12/07
خرید دفتر كار 1 خوابه 86 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید دفتر كار 75 متر تهران كريمخان
1395/12/07
خرید دفتر كار 3 خوابه 75 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید دفتر كار 134 متر تهران تجريش
1395/12/07
خرید دفتر كار 134 متر زیربنا طبقه ششم در 7 طبقه
 خرید دفتر كار 250 متر تهران آرژانتين
1395/12/05
خانه خرید دفتر كار 3 خوابه معاوضه- بازسازي ،آيف
 خرید دفتر كار 158 متر تهران پارك ساعي
1395/12/05
خرید دفتر كار 5 خوابه 158 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 200 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 190 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 150 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 180 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 160 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 170 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 105 متر تهران وليعصر3
1395/12/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 200 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 360 متر زمین 200 متر زیربن
 خرید دفتر كار 350 متر تهران يوسف آباد
1395/12/05
خرید دفتر كار 4 خوابه 350 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید دفتر كار 78 متر تهران فاطمي
1395/12/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه پنجم د
 خرید دفتر كار 65 متر تهران فاطمي
1395/12/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 65 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید دفتر كار 65 متر تهران وليعصر3
1395/12/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 65 متر زیربنا طبقه همكف د
 خرید دفتر كار 78 متر تهران اميرآباد
1395/12/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید دفتر كار 51 متر تهران حسينيه ارشاد
1395/12/05
خرید دفتر كار 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه جهارم