مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران جردن
1396/02/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران جردن
1396/02/03
اجاره دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم
 فروش آپارتمان 182 متر تهران جردن
1396/02/03
فروش آپارتمان 3 خوابه 182 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران جردن
1396/02/03
اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه ششم
 فروش مغازه 33 متر تهران جردن
1396/02/03
فروش مغازه 33 متر زیربنا طبقه همکف در 17 طبقه
 فروش مغازه 21 متر تهران جردن
1396/02/03
فروش مغازه 3 خوابه 21 متر زیربنا طبقه اول ، آشپ
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران جردن
1396/02/03
اجاره دفتر كار 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه 9 در
 فروش آپارتمان 144 متر تهران جردن
1396/02/03
فروش آپارتمان 3 خوابه 144 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 105 متر تهران جردن
1396/02/03
فروش دفتر كار 1 خوابه 105 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش دفتر كار 96 متر تهران جردن
1396/02/03
فروش دفتر كار 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 180 متر تهران جردن
1396/02/03
فروش آپارتمان 2 خوابه 180 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 140 متر تهران جردن
1396/02/03
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره آپارتمان 85 متر تهران جردن
1396/02/02
اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 100 متر تهران جردن
1396/02/02
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید دفتر كار 91 متر تهران جردن
1396/02/02
خانه خرید دفتر كار 2 خوابه باز سازي
 اجاره دفتر كار 320 متر تهران جردن
1396/01/31
اجاره دفتر كار 7 خوابه 320 متر زیربنا طبقه 13 د
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن
1396/01/31
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره آپارتمان 155 متر تهران جردن
1396/01/31
اجاره آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش دفتر كار 125 متر تهران جردن
1396/01/31
فروش دفتر كار 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش دفتر كار 130 متر تهران جردن
1396/01/31
فروش دفتر كار 1 خوابه 130 متر زیربنا طبقه واحده
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران جردن
1396/01/31
اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 75 متر تهران جردن
1396/01/31
اجاره دفتر كار 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 77 متر تهران جردن
1396/01/31
فروش آپارتمان 1 خوابه 77 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره دفتر كار 200 متر تهران جردن
1396/01/31
اجاره دفتر كار 4 خوابه 660 متر زمین 200 متر زیرب
 فروش دفتر كار 100 متر تهران جردن
1396/01/31
فروش دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 124 متر تهران جردن
1396/01/31
فروش خانه آپارتمان 3 خوابه بازسازي
 فروش دفتر كار 150 متر تهران جردن
1396/01/31
فروش دفتر كار 2 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم د
فروش آپارتمان تهران جردن شمالی گلنار ماهرو 140 متر
1396/01/29
فروش آپارتمان  تهران جردن شمالی گلنار ماهر
فروش دفتر کار تهران جردن 65 متر
1396/01/29
فروش دفتر کار تهران جردن 2 خوابه 65 متر زیربنا
 اجاره دفتر كار 140 متر تهران جردن
1396/01/29
اجاره دفتر كار 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 63 متر تهران جردن
1396/01/29
اجاره دفتر كار 2 خوابه 63 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره دفتر كار 28 متر تهران جردن
1396/01/29
اجاره دفتر كار 28 متر زیربنا طبقه همکف در 4 طبق
 اجاره دفتر كار 12 متر تهران جردن
1396/01/29
اجاره دفتر كار 12 متر زیربنا طبقه چهارم در 9 طب
 اجاره آپارتمان 55 متر تهران جردن
1396/01/29
اجاره آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه پنچم
 اجاره دفتر كار 83 متر تهران جردن
1396/01/29
اجاره دفتر كار 4 خوابه 83 متر زیربنا طبقه ساير
 اجاره دفتر كار 250 متر تهران جردن
1396/01/28
خانه اجاره دفتر كار 3 خوابه 450 متر زمین باز سا
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران جردن
1396/01/28
اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن
1396/01/28
اجاره آپارتمان 1 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره مغازه 25 متر تهران جردن
1396/01/28
اجاره مغازه 25 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه