مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 رهن دفتر كار 45 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/27
رهن دفتر كار 2 خوابه 45 متر زیربنا طبقه زيرهمكف
 خرید خانه كلنگي 464 متر تهران جردن
1395/10/27
خرید خانه كلنگي 7 خوابه 440 متر زمین 464 متر زیر
 اجاره آپارتمان 170 متر تهران جردن
1395/10/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه همکف
 اجاره دفتر كار 150 متر تهران جردن
1395/10/27
اجاره دفتر كار 2 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 115 متر تهران جردن
1395/10/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه پنچم
 اجاره دفتر كار 71 متر تهران جردن
1395/10/27
اجاره دفتر كار 2 خوابه 71 متر زیربنا طبقه همکف
 اجاره آپارتمان 190 متر تهران جردن
1395/10/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید دفتر كار 45 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 45 متر زیربنا طبقه زيرهمك
 خرید دفتر كار 289 متر تهران جردن
1395/10/27
خرید دفتر كار 6 خوابه 289 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید دفتر كار 71 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/27
خرید دفتر كار 1 خوابه 71 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 92 متر تهران جردن
1395/10/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره دفتر كار 150 متر تهران جردن
1395/10/26
اجاره دفتر كار 4 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 71 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/26
اجاره دفتر كار 2 خوابه 71 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 145 متر تهران جردن
1395/10/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 145 متر زیربنا طبقه چهار
 فروش خانه كلنگي 4000 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش خانه كلنگي 4000 متر زیربنا طبقه در کل ، آش
 فروش دفتر كار 82 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش خانه دفتر كار 3 خوابه
 فروش دفتر كار 330 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش دفتر كار 4 خوابه 330 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش دفتر كار 330 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش دفتر كار 4 خوابه 330 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش دفتر كار 130 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش دفتر كار 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 80 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش دفتر كار 3 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش دفتر كار 100 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش مغازه 21 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش مغازه 3 خوابه 21 متر زیربنا طبقه اول ، آشپ
 فروش دفتر كار 155 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/26
فروش دفتر كار 5 خوابه 155 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید مغازه 15 متر تهران جردن
1395/10/25
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید آپارتمان 100 متر تهران جردن
1395/10/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 103 متر تهران جردن
1395/10/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 150 متر تهران جردن
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 124 متر تهران جردن
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 124 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 185 متر تهران جردن
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه ساير
 اجاره آپارتمان 148 متر تهران جردن
1395/10/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 148 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 148 متر تهران جردن
1395/10/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 148 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید خانه مستغلات 139 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 260 متر زمین 139 متر ز
 اجاره دفتر كار 140 متر تهران جردن
1395/10/23
اجاره دفتر كار 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 125 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
اجاره دفتر كار 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره دفتر كار 135 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
اجاره دفتر كار 4 خوابه 135 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره دفتر كار 68 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
اجاره دفتر كار 1 خوابه 68 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید دفتر كار 155 متر تهران جردن
1395/10/23
خرید دفتر كار 2 خوابه 155 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید خانه كلنگي 400 متر تهران جردن
1395/10/23
خرید خانه كلنگي 400 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپز
 خرید دفتر كار 125 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
خرید دفتر كار 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه جهارم