مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید مغازه 46 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
خرید مغازه 46 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 32 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
خرید مغازه 32 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 اجاره دفتر كار 88 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
خانه اجاره دفتر كار 2 خوابه بازسازي-2پاركينگ-ان
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
اجاره دفتر كار 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره دفتر كار 160 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
اجاره دفتر كار 4 خوابه 160 متر زیربنا طبقه اول
 رهن دفتر كار 180 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
رهن دفتر كار 2 خوابه 180 متر زیربنا طبقه دوم در
 رهن دفتر كار 192 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
رهن دفتر كار 2 خوابه 192 متر زیربنا در 6 طبقه
 خرید دفتر كار 135 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
خرید دفتر كار 1 خوابه 135 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 160 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 174 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
خانه خرید آپارتمان 3 خوابه
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/28
خانه اجاره آپارتمان 4 خوابه فقط خارجي- مبله-قيم
 اجاره آپارتمان 260 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/28
اجاره آپارتمان 4 خوابه 260 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره خانه مستغلات 170 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/28
اجاره خانه مستغلات 2 خوابه 600 متر زمین 170 متر
 اجاره خانه مستغلات 300 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/28
اجاره خانه مستغلات 2 خوابه 600 متر زمین 300 متر
 فروش خانه مستغلات 700 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/28
فروش خانه خانه مستغلات 10 خوابه 600 متر زمین با
 اجاره دفتر كار 110 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/28
اجاره دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 111 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 111 متر زیربنا طبقه 1/2
 رهن آپارتمان 150 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/28
خانه رهن آپارتمان 2 خوابه ،آيفون تصويري ،درب ر
 اجاره دفتر كار 155 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/28
اجاره دفتر كار 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه 12 د
 اجاره دفتر كار 77 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/28
اجاره دفتر كار 1 خوابه 77 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش مغازه 50 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/28
فروش مغازه 50 متر زیربنا 15 ساله ارتفاع 2/70 متر
 خرید آپارتمان 240 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 240 متر زیربنا طبقه جهارم
 رهن دفتر كار 200 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
خانه رهن دفتر كار 2 خوابه 40متر تجاري-قابل تبدي
 اجاره دفتر كار 80 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
اجاره دفتر كار 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره دفتر كار 147 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
اجاره دفتر كار 9 خوابه 147 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 175 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن دفتر كار 206 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
رهن دفتر كار 1 خوابه 206 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید دفتر كار 85 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
خرید دفتر كار 3 خوابه 85 متر زیربنا طبقه پنجم د
 خرید دفتر كار 110 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
خرید دفتر كار 1 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید دفتر كار 304 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
خرید دفتر كار 5 خوابه 304 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید دفتر كار 175 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 175 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید دفتر كار 180 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 180 متر زیربنا در 6 طبقه
 خرید دفتر كار 192 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 192 متر زیربنا در 6 طبقه
 فروش دفتر كار 100 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/26
فروش دفتر كار 100 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبق
 فروش دفتر كار 120 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/26
فروش دفتر كار 120 متر زیربنا در 5 طبقه و نمای
 اجاره آپارتمان 130 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه نهم
 اجاره آپارتمان 170 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن آپارتمان 120 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/26
رهن آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه جهارم