مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 160 متر تهران جردن
1395/12/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 104 متر تهران جردن
1395/12/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 104 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 350 متر تهران جردن
1395/12/26
اجاره دفتر كار 350 متر زیربنا طبقه سوم در 12 طب
 فروش خانه مستغلات 165 متر تهران جردن
1395/12/26
فروش خانه مستغلات 2 خوابه 590 متر زمین 165 متر ز
 اجاره آپارتمان 175 متر تهران جردن
1395/12/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه ششم
 فروش خانه مستغلات 396 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/26
فروش خانه مستغلات 5 خوابه 670 متر زمین 396 متر ز
 اجاره دفتر كار 110 متر تهران جردن
1395/12/26
اجاره دفتر كار 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 280 متر تهران جردن
1395/12/26
اجاره دفتر كار 7 خوابه 280 متر زیربنا طبقه اول
 فروش دفتر كار 145 متر تهران جردن
1395/12/26
فروش خانه دفتر كار 3 خوابه تمايل مالك به رهن -ن
 فروش دفتر كار 115 متر تهران جردن
1395/12/26
فروش دفتر كار 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه پنچم
 فروش مغازه 26 متر تهران جردن
1395/12/26
فروش مغازه 26 متر زیربنا طبقه همکف در 1 طبقه ،
 فروش آپارتمان 145 متر تهران جردن
1395/12/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 145 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش دفتر كار 92 متر تهران جردن
1395/12/26
فروش دفتر كار 3 خوابه 92 متر زیربنا طبقه اول در
 فروش آپارتمان 105 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 115 متر تهران جردن
1395/12/26
فروش آپارتمان 1 خوابه 115 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش رهن آپارتمان 115 متر تهران جردن
1395/12/26
فروش رهن آپارتمان 1 خوابه 115 متر زیربنا طبقه
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن
1395/12/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره مغازه 66 متر تهران جردن
1395/12/25
اجاره مغازه 66 متر زیربنا طبقه ساير در 2 طبقه
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/25
اجاره دفتر كار 1 خوابه 85 متر زیربنا طبقه سوم د
 رهن خرید آپارتمان 220 متر تهران جردن
1395/12/25
خرید رهن آپارتمان 4 خوابه 220 متر زیربنا طبقه
 خرید آپارتمان 105 متر تهران جردن
1395/12/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 143 متر تهران جردن
1395/12/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 143 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 120 متر تهران جردن
1395/12/25
خرید دفتر كار 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 98 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 98 متر زیربنا طبقه ششم در
 خرید آپارتمان 97 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره آپارتمان 220 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/25
اجاره آپارتمان 220 متر زیربنا نوساز ارتفاع4-رست
 خرید آپارتمان 126 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 126 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 137 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 137 متر زیربنا طبقه 4/5 د
 خرید دفتر كار 265 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/25
خرید دفتر كار 2 خوابه 265 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید دفتر كار 231 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/25
خرید دفتر كار 2 خوابه 231 متر زیربنا در 13 طبقه
 خرید دفتر كار 116 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/25
خرید دفتر كار 2 خوابه 116 متر زیربنا در 13 طبقه
 فروش دفتر كار 100 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
فروش دفتر كار 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه 1/3 د
 اجاره مغازه 30 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
اجاره مغازه 30 متر زیربنا نوساز قابل تبديل-ارتف
 فروش آپارتمان 86 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره دفتر كار 86 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
اجاره دفتر كار 1 خوابه 86 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره دفتر كار 140 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
اجاره دفتر كار 1 خوابه 140 متر زیربنا طبقه ششم
 فروش آپارتمان 65 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش آپارتمان 70 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش دفتر كار 100 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
فروش دفتر كار 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه 1/3 د