مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
جردن ولیعصر خانه کلنگی فروشی ۷۵۰ متر
1397/09/10
جردن ولیعصر خانه کلنگی فروشی ۷۵۰ متر با بر ۱۹.۶۰ و
جردن بلوار ستاری رهن آپارتمان ۱۴۰ متر
1397/09/05
جردن بلوار ستاری رهن آپارتمان ۱۴۰ متر ۳ خوابه در ط
اجاره آپارتمان در تهران جردن ناهید غربی 160 متر
1397/07/22
اجاره آپارتمان در تهران جردن ناهید غربی 160 متر
 رهن دفتر كار 175 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/04
رهن دفتر كار 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/04
اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه هفتم
 رهن دفتر كار 175 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/04
رهن دفتر كار 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/04
اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه هفتم
 فروش دفتر كار 175 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/04
فروش دفتر كار 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش دفتر كار 175 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/04
فروش دفتر كار 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید خانه مستغلات 200 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/03
خانه خرید خانه مستغلات 3 خوابه 400 متر زمین گذر
 خرید خانه مستغلات 170 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/03
خانه خرید خانه مستغلات 400 متر زمین گذر14متر-م.
 اجاره دفتر كار 125 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/03
خانه اجاره دفتر كار 3 خوابه بازسازي ،آيفون تصوي
 خرید دفتر كار 280 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/03
خرید دفتر كار 4 خوابه 280 متر زیربنا طبقه ششم د
 اجاره دفتر كار 280 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/03
اجاره دفتر كار 4 خوابه 280 متر زیربنا طبقه ششم
 اجاره آپارتمان 106 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 106 متر زیربنا طبقه سوم
 فروش آپارتمان 200 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/02
فروش آپارتمان 4 خوابه 420 متر زمین 200 متر زیربن
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/02
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول د
 رهن آپارتمان 171 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/02
خانه رهن آپارتمان 3 خوابه بازسازي ،آيفون تصويري
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/02
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش دفتر كار 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/02
فروش دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید مغازه 314 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/01
خرید مغازه 314 متر زیربنا نوساز ارتفاع3/30- برق
 اجاره آپارتمان 60 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/01
اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/01
اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 70 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/01
خرید آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید آپارتمان 0 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/01
خرید آپارتمان در 5 طبقه و نمای سنگ نوساز قيمت
 خرید آپارتمان 115 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/01
خرید آپارتمان 1 خوابه 115 متر زیربنا در 5 طبقه
 رهن آپارتمان 75 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/01
رهن آپارتمان 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه 1/2 در
 اجاره آپارتمان 280 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/01
اجاره آپارتمان 3 خوابه 280 متر زیربنا طبقه دوم
 رهن آپارتمان 150 متر تهران جردن آفريقا
1397/06/26
رهن آپارتمان 2 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش مغازه 63 متر تهران جردن آفريقا
1397/06/26
فروش مغازه 63 متر زیربنا نوساز ارتفاع5- سرقفلي
 فروش مغازه 26 متر تهران جردن آفريقا
1397/06/26
فروش مغازه 26 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع 5
 فروش مغازه 13 متر تهران جردن آفريقا
1397/06/26
فروش مغازه 13 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 اجاره آپارتمان 165 متر تهران جردن آفريقا
1397/06/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن آفريقا
1397/06/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول
 فروش دفتر كار 105 متر تهران جردن آفريقا
1397/06/26
فروش دفتر كار 1 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره دفتر كار 105 متر تهران جردن آفريقا
1397/06/26
اجاره دفتر كار 1 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول
 رهن آپارتمان 150 متر تهران جردن آفريقا
1397/06/26
رهن آپارتمان 2 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران جردن آفريقا
1397/06/26
اجاره دفتر كار 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/06/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول د