مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره دفتر كار 105 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/24
اجاره دفتر كار 105 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبق
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن آپارتمان 185 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/24
رهن آپارتمان 2 خوابه 185 متر زیربنا طبقه اول در
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/24
اجاره دفتر كار 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید دفتر كار 155 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
خرید دفتر كار 3 خوابه 450 متر زمین 155 متر زیربن
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه 2/3/
 اجاره دفتر كار 80 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
اجاره دفتر كار 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 130 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه ششم
 اجاره دفتر كار 107 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
اجاره دفتر كار 1 خوابه 107 متر زیربنا طبقه هفتم
 خرید مغازه 17 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
خرید مغازه 17 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 14 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
خرید مغازه 14 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفا
 خرید آپارتمان 135 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
خانه خرید آپارتمان 2 خوابه 2تراس ،آيفون تصويري
 خرید آپارتمان 176 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
خانه خرید آپارتمان 3 خوابه ،آيفون تصويري ،درب
 خرید آپارتمان 200 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
خرید آپارتمان 4 خوابه 420 متر زمین 200 متر زیربن
 اجاره آپارتمان 18 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
اجاره آپارتمان 18 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 50 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
اجاره دفتر كار 2 خوابه 50 متر زیربنا طبقه زيرهم
 اجاره مغازه 17 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
اجاره مغازه 17 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 14 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/23
اجاره مغازه 14 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتف
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/22
خانه اجاره آپارتمان 4 خوابه اجاره به خارجي- مبل
 اجاره خانه مستغلات 400 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/22
اجاره خانه مستغلات 5 خوابه 700 متر زمین 400 متر
 اجاره خانه مستغلات 400 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/22
اجاره خانه مستغلات 5 خوابه 700 متر زمین 400 متر
 اجاره خانه مستغلات 230 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/22
اجاره خانه مستغلات 3 خوابه 700 متر زمین 230 متر
 فروش آپارتمان 159 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/22
فروش خانه آپارتمان 3 خوابه قيمت توافقي ،آيفون ت
 اجاره آپارتمان 270 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/22
اجاره آپارتمان 4 خوابه 270 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/22
اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید دفتر كار 200 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/21
خرید دفتر كار 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/21
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید مغازه 70 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/21
خرید مغازه 70 متر زیربنا طبقه همكف نوساز 2پاركي
 خرید مغازه 70 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/21
خرید مغازه 70 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز 2پارك
 خرید دفتر كار 145 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/21
خانه خرید دفتر كار 3 خوابه بازسازي
 خرید دفتر كار 171 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/21
خرید دفتر كار 2 خوابه 171 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران جردن آفریقا
1397/03/20
اجاره آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول
 فروش دفتر كار 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/20
فروش دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش دفتر كار 154 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/20
فروش دفتر كار 2 خوابه 154 متر زیربنا طبقه زيرهم
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/20
اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول
 فروش مغازه 700 متر تهران جردن آفريقا
1397/03/20
فروش مغازه 700 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا