مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 125 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 96 متر تهران جهان آرا
1395/10/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 100 متر تهران گاندي
1395/10/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 244 متر تهران كامرانيه
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 244 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید خانه مستغلات كلنگي 0 متر تهران يوسف آباد
1395/10/27
خرید خانه مستغلات كلنگي 1 خوابه 1000 متر زمین د
 خرید خانه ويلا كلنگي 1 متر تهران بلوار كشاورز
1395/10/27
خرید خانه ويلا كلنگي 168 متر زمین خانه کلنگی 25
 خرید آپارتمان 100 متر تهران امير آباد
1395/10/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 103 متر تهران نياوران
1395/10/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه واحده
 رهن خرید خانه كلنگي 32 متر تهران زعفرانيه
1395/10/27
خانه خرید رهن خانه كلنگي
 خرید مغازه 30 متر تهران آرژانتين
1395/10/27
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید آپارتمان 185 متر تهران فرمانيه
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 266 متر تهران فرمانيه
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 266 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 140 متر تهران فرمانيه
1395/10/27
خرید آپارتمان 4 خوابه 500 متر زمین 140 متر زیربن
 خرید دفتر كار 130 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید دفتر كار 130 متر زیربنا طبقه همكف در 23 طب
 خرید آپارتمان 222 متر تهران فرمانيه
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 222 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید دفتر كار 300 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید دفتر كار 4 خوابه 300 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 210 متر تهران فرمانيه
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 210 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 283 متر تهران شيراز
1395/10/27
خرید دفتر كار 6 خوابه 283 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 180 متر تهران فرمانيه
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید خانه مستغلات اداري 0 متر تهران يوسف آباد
1395/10/27
خرید خانه مستغلات اداري 1 خوابه 160 متر زمین در
 خرید خانه كلنگي 150 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید خانه كلنگي 3 خوابه 155 متر زمین 150 متر زیر
 خرید دفتر كار 32 متر تهران كريمخان
1395/10/27
خرید دفتر كار 1 خوابه 32 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید مغازه 50 متر تهران انقلاب
1395/10/27
خانه خرید مغازه باز سازي فلت
 خرید آپارتمان 95 متر تهران فاطمي
1395/10/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه ساير د
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران شريعتي
1395/10/27
خانه خرید خانه كلنگي 405 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران بلوار كشاورز
1395/10/27
خانه خرید خانه كلنگي 266 متر زمین جواز5ط روي پ
 خرید دفتر كار 200 متر تهران زعفرانيه
1395/10/27
خرید دفتر كار 3 خوابه 700 متر زمین 200 متر زیربن
 خرید خانه كلنگي 800 متر تهران انقلاب
1395/10/27
خرید خانه كلنگي 9 خوابه 303 متر زمین 800 متر زیر
 خرید دفتر كار 109 متر تهران فاطمي
1395/10/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 109 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید خانه مستغلات 260 متر تهران ميرداماد
1395/10/27
خانه خرید خانه مستغلات 5 خوابه 345 متر زمین كل
 خرید دفتر كار 85 متر تهران قيطريه
1395/10/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه 1/2/3/
 خرید دفتر كار 75 متر تهران قيطريه
1395/10/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 75 متر زیربنا در 7 طبقه
 خرید خانه مستغلات 460 متر تهران فرمانيه
1395/10/27
خانه خرید خانه مستغلات 442 متر زمین بازسازي- عر
 خرید خانه مستغلات 120 متر تهران فرمانيه
1395/10/27
خانه خرید خانه مستغلات 442 متر زمین بازسازي- عر
 خرید خانه مستغلات 180 متر تهران كامرانيه
1395/10/27
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه ك
 خرید خانه مستغلات 137 متر تهران يوسف اباد
1395/10/27
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 213 متر زمین 137 متر ز
 خرید خانه مستغلات 27 متر تهران يوسف اباد
1395/10/27
خرید خانه مستغلات 213 متر زمین 27 متر زیربنا در
 خرید خانه كلنگي 464 متر تهران جردن
1395/10/27
خرید خانه كلنگي 7 خوابه 440 متر زمین 464 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 950 متر تهران شيخ بهائي
1395/10/27
خانه خرید خانه كلنگي 13 خوابه 530 متر زمین 5 وا