مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید دفتر كار 95 متر تهران شهران
1397/03/27
خرید دفتر كار 3 خوابه 95 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید خانه مستغلات 190 متر تهران شهرك غرب
1397/03/27
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 760 متر زمین 190 متر ز
 خرید خانه مستغلات 165 متر تهران شهرك غرب
1397/03/27
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 760 متر زمین 165 متر ز
 خرید خانه مستغلات 135 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 210 متر زمین 135 متر ز
 خرید دفتر كار 78 متر تهران صادقيه
1397/03/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید خانه مستغلات 135 متر تهران ستارخان
1397/03/27
خانه خرید خانه مستغلات 3 خوابه 327 متر زمین 200
 خرید خانه مستغلات 90 متر تهران ستارخان
1397/03/27
خانه خرید خانه مستغلات 2 خوابه 327 متر زمین 200
 خرید آپارتمان 116 متر تهران توحيد
1397/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 116 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید مغازه 63 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید مغازه 63 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 12 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید آپارتمان 83 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 83 متر زیربنا طبقه پنجم د
 خرید دفتر كار 120 متر تهران سعادت آباد
1397/03/27
خرید دفتر كار 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید خانه مستغلات 140 متر تهران سعادت آباد
1397/03/27
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 473 متر زمین 140 متر ز
 خرید مغازه 26 متر تهران باغ فيض
1397/03/27
خرید مغازه 26 متر زیربنا نوساز ارتفاع3-ملكيت- ا
 خرید مغازه 37 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید مغازه 37 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 21 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید مغازه 21 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 20 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفا
 خرید مغازه 23 متر تهران پل ستارخان
1397/03/27
خرید مغازه 23 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع4
 خرید مغازه 16 متر تهران شهرك غرب
1397/03/27
خرید مغازه 16 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع4
 خرید دفتر كار 110 متر تهران شهرآرا
1397/03/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 200 متر زمین 110 متر زیربن
 خرید دفتر كار 53 متر تهران پيامبر
1397/03/27
خرید دفتر كار 1 خوابه 53 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 85 متر تهران شهران
1397/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه 1/3 در
 خرید آپارتمان 75 متر تهران شهران
1397/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 128 متر تهران شهران
1397/03/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 128 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 70 متر تهران شهران
1397/03/27
خرید آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 60 متر تهران شهران
1397/03/27
خرید آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید مغازه 26 متر تهران شهرك ژاندارمري
1397/03/27
خرید مغازه 26 متر زیربنا طبقه همكف و نمای شيشه
 خرید دفتر كار 32 متر تهران سردارجنگل
1397/03/27
خرید دفتر كار 32 متر زیربنا طبقه واحدها در 4 طب
 خرید دفتر كار 0 متر تهران سردارجنگل
1397/03/27
خرید دفتر كار در 4 طبقه ، آشپزخانه نيمه مبله و
 خرید دفتر كار 52 متر تهران سردارجنگل
1397/03/27
خرید دفتر كار 52 متر زیربنا در 4 طبقه و نمای آ
 خرید دفتر كار 140 متر تهران پونك
1397/03/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه زيرهم
 خرید دفتر كار 76 متر تهران پونك
1397/03/27
خرید دفتر كار 1 خوابه 76 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید مغازه 12 متر تهران ستارخان
1397/03/27
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ارت
 خرید آپارتمان 73 متر تهران ستارخان
1397/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 73 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 80 متر تهران سردارجنگل
1397/03/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 57 متر تهران جنت آباد
1397/03/27
خرید آپارتمان 1 خوابه 57 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 64 متر تهران ايرانپارس
1397/03/27
خرید آپارتمان 1 خوابه 64 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 52 متر تهران بلوارفردوس
1397/03/27
خرید آپارتمان 1 خوابه 52 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید آپارتمان 77 متر تهران باغ فيض
1397/03/27
خرید آپارتمان 1 خوابه 77 متر زیربنا طبقه دوم در