مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 45 متر تهران شهران
1397/01/27
خرید آپارتمان 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید آپارتمان 40 متر تهران کلیم کاشانی
1397/01/31
خرید آپارتمان 1 خوابه 70 متر زمین 40 متر زیربنا
 خرید آپارتمان 91 متر تهران یوسف اباد
1397/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 91 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید خانه مستغلات 117 متر تهران یوسف اباد
1397/01/29
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 198 متر زمین 117 متر
 خرید خانه مستغلات 68 متر تهران يوسف اباد
1397/01/29
خرید خانه مستغلات 1 خوابه 198 متر زمین 68 متر زی
 خرید خانه مستغلات 90 متر تهران بلواركشاورز
1397/01/29
خانه خرید خانه مستغلات 1 خوابه 144 متر زمین گذر
 خرید خانه مستغلات 180 متر تهران ميدان هروي
1397/01/29
خانه خرید خانه مستغلات 3 خوابه 825 متر زمین 140
 خرید آپارتمان 138 متر تهران دروس
1397/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 138 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 160 متر تهران دروس
1397/01/29
خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید مغازه 46 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
خرید مغازه 46 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 32 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
خرید مغازه 32 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 24 متر تهران اختياريه
1397/01/29
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 16 متر تهران اختياريه
1397/01/29
خرید مغازه 16 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 24 متر تهران اختياريه
1397/01/29
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ارت
 خرید خانه مستغلات 800 متر تهران پاسداران
1397/01/29
خرید خانه مستغلات 20 خوابه 565 متر زمین 800 متر
 خرید آپارتمان 120 متر تهران پارك ملت
1397/01/29
خرید آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید خانه مستغلات 135 متر تهران آيت الله كاشاني
1397/01/29
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 500 متر زمین 135 متر ز
 خرید مغازه 21 متر تهران آيت الله كاشاني
1397/01/29
خرید مغازه 21 متر زیربنا نوساز ارتفاع4-ملكيت-با
 خرید مغازه 400 متر تهران مرزداران
1397/01/29
خرید مغازه 400 متر زیربنا طبقه زيرهمكف ، آشپزخا
 خرید مغازه 100 متر تهران مرزداران
1397/01/29
خرید مغازه 100 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 خرید مغازه 170 متر تهران بلوارفردوس
1397/01/29
خرید مغازه 170 متر زیربنا نوساز ارتفاع4/2-ملكيت
 خرید دفتر كار 100 متر تهران فرمانيه
1397/01/29
خرید دفتر كار 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید دفتر كار 80 متر تهران فرمانيه
1397/01/29
خرید دفتر كار 2 خوابه 80 متر زیربنا در 5 طبقه
 خرید مغازه 190 متر تهران دولت
1397/01/29
خرید مغازه 190 متر زیربنا ، آشپزخانه نيمه مبله
 خرید آپارتمان 295 متر تهران نياوران
1397/01/29
خرید آپارتمان 4 خوابه 295 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید خانه مستغلات 137 متر تهران محموديه
1397/01/29
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 490 متر زمین 137 متر ز
 خرید خانه مستغلات 183 متر تهران محموديه
1397/01/29
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 490 متر زمین 183 متر ز
 خرید مغازه 41 متر تهران عباس آبادبهشتي
1397/01/29
خرید مغازه 41 متر زیربنا نوساز ارتفاع6-ملكيت سر
 خرید خانه كلنگي 270 متر تهران ميرداماد
1397/01/29
خانه خرید خانه كلنگي 5 خوابه 240 متر زمین دستور
 خرید آپارتمان 80 متر تهران شهران
1397/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید آپارتمان 58 متر تهران جنت آباد
1397/01/29
خرید آپارتمان 1 خوابه 58 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 64 متر تهران تجريش
1397/01/29
خرید آپارتمان 1 خوابه 64 متر زیربنا طبقه همكف د
 خرید آپارتمان 55 متر تهران تجريش
1397/01/29
خرید آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 82 متر تهران پيامبر
1397/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 91 متر تهران پيامبر
1397/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 91 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 100 متر تهران صادقيه
1397/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 117 متر تهران شهرك غرب
1397/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 117 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید دفتر كار 115 متر تهران شاهين شمالي
1397/01/29
خرید دفتر كار 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 100 متر تهران شهران
1397/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول د