مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 138 متر تهران دروس
1397/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 138 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 160 متر تهران دروس
1397/01/29
خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 340 متر تهران دروس
1397/01/29
خرید آپارتمان 3 خوابه 340 متر زیربنا طبقه 4/5 د
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران دروس
1397/01/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 1000 متر زمین 180 متر زیر
 خرید آپارتمان 204 متر تهران دروس
1397/01/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 204 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 197 متر تهران دروس
1397/01/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 197 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 200 متر تهران دروس
1397/01/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دروس
1397/01/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 52 متر تهران دروس
1397/01/26
اجاره آپارتمان 1 خوابه 52 متر زیربنا طبقه دوم د
 رهن آپارتمان 145 متر تهران دروس
1397/01/26
رهن آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 52 متر تهران دروس
1397/01/26
اجاره آپارتمان 1 خوابه 52 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 98 متر تهران دروس
1397/01/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 98 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 150 متر تهران دروس
1397/01/22
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه 1/4 د
 رهن آپارتمان 100 متر تهران دروس
1397/01/20
رهن آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه همكف د
 فروش آپارتمان 116 متر تهران دروس
1397/01/20
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران دروس
1397/01/19
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره مغازه 25 متر تهران دروس
1397/01/14
اجاره مغازه 25 متر زیربنا طبقه 1/2 نوساز ارتفاع
 فروش دفتر كار 98 متر تهران دروس
1397/01/14
فروش دفتر كار 1 خوابه 98 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید خانه مستغلات 40 متر تهران دروس
1397/01/09
خرید خانه مستغلات 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه كل
 خرید آپارتمان 340 متر تهران دروس
1397/01/09
خرید آپارتمان 3 خوابه 340 متر زیربنا طبقه 4/5 د
 خرید آپارتمان 118 متر تهران دروس
1397/01/09
خرید آپارتمان 2 خوابه 118 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش دفتر كار 57 متر تهران دروس
1397/01/08
فروش دفتر كار 1 خوابه 57 متر زیربنا طبقه اول در
 فروش آپارتمان 175 متر تهران دروس
1397/01/08
فروش آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 190 متر تهران دروس
1397/01/08
فروش آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 225 متر تهران دروس
1397/01/08
فروش آپارتمان 3 خوابه 225 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره ويلا 410 متر تهران دروس
1396/12/28
خانه اجاره ويلا 4 خوابه 1250 متر زمین بازسازي-ا
 اجاره خانه مستغلات 150 متر تهران دروس
1396/12/28
خانه اجاره خانه مستغلات 300 متر زمین
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران دروس
1396/12/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران دروس
1396/12/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه جهار
 رهن آپارتمان 300 متر تهران دروس
1396/12/27
رهن آپارتمان 4 خوابه 300 متر زیربنا طبقه اول در
 اجاره آپارتمان 80 متر تهران دروس
1396/12/27
اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید آپارتمان 205 متر تهران دروس
1396/12/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه جهارم
 رهن آپارتمان 212 متر تهران دروس
1396/12/23
رهن آپارتمان 3 خوابه 212 متر زیربنا طبقه اول در
 فروش آپارتمان 135 متر تهران دروس
1396/12/23
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 185 متر تهران دروس
1396/12/23
فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا در 6 طبقه
 رهن آپارتمان 100 متر تهران دروس
1396/12/22
رهن آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم در
 رهن آپارتمان 80 متر تهران دروس
1396/12/21
رهن آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش خانه مستغلات 80 متر تهران دروس
1396/12/21
فروش خانه مستغلات 2 خوابه 145 متر زمین 80 متر زی
 خرید آپارتمان 176 متر تهران دروس
1396/12/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 176 متر زیربنا طبقه جهارم