مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 فروش کلنگی214 متر زیربنا در منطقه پاسداران2
1397/07/27
فروش کلنگی به مساحت 214 زمین در 2 طبقه 1 واحدی
 اجاره آپارتمان 92 متر تهران دروس
1397/07/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران دروس
1397/07/03
اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن آپارتمان 100 متر تهران دروس
1397/07/03
رهن آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 98 متر تهران دروس
1397/07/02
اجاره آپارتمان 2 خوابه 98 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 160 متر تهران دروس
1397/07/02
اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه جهار
 رهن آپارتمان 150 متر تهران دروس
1397/07/02
رهن آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 128 متر تهران دروس
1397/06/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 128 متر زیربنا طبقه اول
 رهن آپارتمان 137 متر تهران دروس
1397/06/26
رهن آپارتمان 2 خوابه 137 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش آپارتمان 205 متر تهران دروس
1397/06/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش آپارتمان 167 متر تهران دروس
1397/06/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 205 متر تهران دروس
1397/06/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 128 متر تهران دروس
1397/06/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 128 متر زیربنا طبقه اول
 رهن آپارتمان 137 متر تهران دروس
1397/06/26
رهن آپارتمان 2 خوابه 137 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران دروس
1397/06/25
اجاره آپارتمان 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره خانه مستغلات 210 متر تهران دروس
1397/06/25
اجاره خانه مستغلات 2 خوابه 400 متر زمین 210 متر
 اجاره آپارتمان 130 متر تهران دروس
1397/06/25
اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره مغازه 30 متر تهران دروس
1397/06/25
اجاره مغازه 30 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع
 اجاره مغازه 30 متر تهران دروس
1397/06/25
اجاره مغازه 30 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 خرید خانه مستغلات 40 متر تهران دروس
1397/06/22
خرید خانه مستغلات 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه كل
 خرید آپارتمان 200 متر تهران دروس
1397/06/22
خرید آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران دروس
1397/06/20
اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش خانه مستغلات 290 متر تهران دروس
1397/06/19
فروش خانه خانه مستغلات 4 خوابه 250 متر زمین انب
 اجاره آپارتمان 350 متر تهران دروس
1397/06/15
اجاره آپارتمان 4 خوابه 350 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران دروس
1397/06/14
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 96 متر تهران دروس
1397/06/14
اجاره آپارتمان 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 114 متر تهران دروس
1397/06/13
اجاره آپارتمان 2 خوابه 114 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 148 متر تهران دروس
1397/06/13
اجاره آپارتمان 3 خوابه 148 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید خانه مستغلات 122 متر تهران دروس
1397/06/12
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 1612 متر زمین 122 متر
 خرید خانه مستغلات 140 متر تهران دروس
1397/06/12
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 1612 متر زمین 140 متر
 خرید آپارتمان 153 متر تهران دروس
1397/06/12
خرید آپارتمان 2 خوابه 153 متر زیربنا طبقه همكف
 فروش آپارتمان 163 متر تهران دروس
1397/06/11
فروش آپارتمان 3 خوابه 163 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 160 متر تهران دروس
1397/06/05
اجاره آپارتمان 4 خوابه 160 متر زیربنا طبقه اول
 رهن آپارتمان 180 متر تهران دروس
1397/06/05
رهن آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره دفتر كار 130 متر تهران دروس
1397/06/05
اجاره دفتر كار 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران دروس
1397/06/01
اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 148 متر تهران دروس
1397/05/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 148 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 145 متر تهران دروس
1397/05/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره آپارتمان 265 متر تهران دروس
1397/05/29
خانه اجاره آپارتمان 4 خوابه بازسازي ،آيفون تصوي