مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش خانه کلنگی

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
فروش۲ قواره خانه کلنگی تهران جمال زاده شمالی 550 متر
1395/02/15
فروش۲ قواره خانه کلنگی  تهران جمالزاده شما
 خرید خانه كلنگي 230 متر تهران تجريش
1395/02/15
خرید خانه كلنگي 2 خوابه 155 متر زمین 230 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 320 متر تهران دروس
1395/02/15
خرید خانه كلنگي 4 خوابه 126 متر زمین 320 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 372 متر تهران هروي
1395/02/15
خرید خانه كلنگي 6 خوابه 186 متر زمین 372 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 50 متر تهران گرگان
1395/02/15
خرید خانه كلنگي 117 متر زمین 50 متر زیربنا طبقه
 خرید خانه كلنگي 350 متر تهران شريعتي
1395/02/15
خرید خانه كلنگي 220 متر زمین 350 متر زیربنا طبق
 خرید خانه كلنگي 1000 متر تهران جمالزاده
1395/02/15
خرید خانه كلنگي 12 خوابه 315 متر زمین 1000 متر ز
 خرید خانه كلنگي 155 متر تهران اوين
1395/02/15
خانه خرید خانه كلنگي 2 خوابه 712 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 155 متر تهران اوين
1395/02/15
خانه خرید خانه كلنگي 2 خوابه 712 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 155 متر تهران اوين
1395/02/15
خانه خرید خانه كلنگي 2 خوابه 712 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 95 متر تهران بهبودي
1395/02/15
خانه خرید خانه كلنگي 560 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 95 متر تهران بهبودي
1395/02/15
خانه خرید خانه كلنگي 560 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 1696 متر تهران ونك
1395/02/15
خرید خانه كلنگي 36 خوابه 1015 متر زمین 1696 متر
 خرید خانه كلنگي 100 متر تهران جمالزاده
1395/02/14
خرید خانه كلنگي 3 خوابه 110 متر زمین 100 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 240 متر تهران شهرك غرب
1395/02/13
فروش خانه كلنگي 4 خوابه 200 متر زمین 240 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 1 متر تهران اشرفي اصفهاني
1395/02/13
فروش خانه كلنگي 200 متر زمین طبقه در کل ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 580 متر تهران سيد خندان
1395/02/13
فروش خانه كلنگي 6 خوابه 186 متر زمین 580 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 73 متر تهران تجريش
1395/02/13
فروش خانه خانه كلنگي 100 متر زمین قيمت زمين
 فروش خانه كلنگي 216 متر تهران مجيديه شمالي
1395/02/13
فروش خانه كلنگي 4 خوابه 100 متر زمین 216 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 932 متر تهران شادمان
1395/02/13
فروش خانه خانه كلنگي 462 متر زمین قيمت زمين -
 فروش خانه كلنگي 1 متر تهران ونك
1395/02/13
فروش خانه كلنگي 291 متر زمین طبقه در کل ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 1280 متر تهران شهرك غرب
1395/02/13
فروش خانه كلنگي 800 متر زمین 1280 متر زیربنا طب
 فروش خانه كلنگي 1016 متر تهران شهرك غرب
1395/02/13
فروش خانه كلنگي 24 خوابه 800 متر زمین 1016 متر ز
 فروش خانه كلنگي 255 متر تهران مجيديه شمالي
1395/02/12
فروش خانه كلنگي 5 خوابه 156 متر زمین 255 متر زیر