مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش خانه کلنگی

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش خانه كلنگي 100 متر تهران گرگان
1395/04/10
فروش خانه كلنگي 186 متر زمین 100 متر زیربنا طبق
 فروش خانه كلنگي 100 متر تهران گرگان
1395/04/10
فروش خانه كلنگي 2 خوابه 65 متر زمین 100 متر زیرب
 فروش خانه كلنگي 75 متر تهران فاطمي
1395/04/10
فروش خانه خانه كلنگي 144 متر زمین بازسازي - گذر
 فروش خانه كلنگي 75 متر تهران فاطمي
1395/04/10
فروش خانه خانه كلنگي 144 متر زمین بازسازي - گذر
 فروش رهن خانه كلنگي 180 متر تهران خواجه نظام الملك
1395/04/10
فروش رهن خانه كلنگي 3 خوابه 100 متر زمین 180 مت
 فروش خانه كلنگي 160 متر تهران گرگان
1395/04/10
فروش خانه كلنگي 4 خوابه 98 متر زمین 160 متر زیرب
 فروش خانه كلنگي 112 متر تهران گرگان
1395/04/10
فروش خانه كلنگي 2 خوابه 94 متر زمین 112 متر زیرب
 خرید خانه كلنگي 254 متر تهران شمس آباد
1395/04/09
خرید خانه كلنگي 3 خوابه 143 متر زمین 254 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 50 متر تهران مجيديه شمالي
1395/04/09
خرید خانه كلنگي 1 خوابه 100 متر زمین 50 متر زیرب
 خرید خانه كلنگي 150 متر تهران امير آباد
1395/04/09
خرید خانه كلنگي 3 خوابه 114 متر زمین 150 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 230 متر تهران تجريش
1395/04/09
خرید خانه كلنگي 2 خوابه 155 متر زمین 230 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 600 متر تهران مدرس
1395/04/09
خرید خانه كلنگي 382 متر زمین 600 متر زیربنا طبق
 خرید خانه كلنگي 606 متر تهران ظفر
1395/04/09
خرید خانه كلنگي 5 خوابه 475 متر زمین 606 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 270 متر تهران خواجه نظام الملك
1395/04/09
خرید خانه كلنگي 2 خوابه 212 متر زمین 270 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 1120 متر تهران ميرداماد
1395/04/09
خرید خانه كلنگي 28 خوابه 700 متر زمین 1120 متر ز
 خرید خانه كلنگي 100 متر تهران ظفر
1395/04/09
خرید خانه كلنگي 1149 متر زمین 100 متر زیربنا طب
 فروش خانه كلنگي 105 متر تهران فرمانيه
1395/04/08
فروش خانه خانه كلنگي 2 خوابه 540 متر زمین جهت ف
 فروش خانه كلنگي 105 متر تهران فرمانيه
1395/04/08
فروش خانه خانه كلنگي 2 خوابه 540 متر زمین جهت ف
 فروش خانه كلنگي 100 متر تهران قيطريه
1395/04/08
فروش خانه خانه كلنگي 525 متر زمین قابل سكونت -
 فروش خانه كلنگي 200 متر تهران قيطريه
1395/04/08
فروش خانه خانه كلنگي 525 متر زمین قابل سكونت -
 فروش خانه كلنگي 150 متر تهران ظفر
1395/04/06
فروش خانه كلنگي 80 متر زمین 150 متر زیربنا طبقه
 فروش خانه كلنگي 135 متر تهران نظام آباد
1395/04/06
فروش خانه كلنگي 3 خوابه 80 متر زمین 135 متر زیرب
 فروش خانه كلنگي 130 متر تهران گرگان
1395/04/06
فروش خانه كلنگي 3 خوابه 120 متر زمین 130 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 375 متر تهران سعادت آباد
1395/04/06
فروش خانه كلنگي 6 خوابه 200 متر زمین 375 متر زیر