مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش خانه کلنگی

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش خانه كلنگي 170 متر تهران جردن آفريقا
1395/07/29
فروش خانه خانه كلنگي 1000 متر زمین قيمت زمين -
 فروش خانه كلنگي 170 متر تهران جردن آفريقا
1395/07/29
فروش خانه خانه كلنگي 1000 متر زمین قيمت زمين -
 فروش خانه كلنگي 140 متر تهران سهروردي شمالي
1395/07/28
فروش خانه كلنگي 2 خوابه 77 متر زمین 140 متر زیرب
 فروش خانه كلنگي 420 متر تهران سهروردي شمالي
1395/07/28
فروش خانه كلنگي 530 متر زمین 420 متر زیربنا طبق
 فروش خانه كلنگي 270 متر تهران ولي عصرتاعباس آباد
1395/07/27
فروش خانه خانه كلنگي 5 خوابه 200 متر زمین باهما
 فروش خانه كلنگي 370 متر تهران ولنجك
1395/07/27
فروش خانه كلنگي 6 خوابه 200 متر زمین 370 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 288 متر تهران تهرانپارس
1395/07/27
فروش خانه كلنگي 4 خوابه 200 متر زمین 288 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 190 متر تهران ظفر
1395/07/27
فروش خانه كلنگي 4 خوابه 86 متر زمین 190 متر زیرب
 فروش خانه كلنگي 65 متر تهران قيطريه
1395/07/27
فروش خانه كلنگي 1 خوابه 116 متر زمین 65 متر زیرب
 فروش خانه كلنگي 340 متر تهران تهرانپارس
1395/07/27
فروش خانه كلنگي 6 خوابه 286 متر زمین 340 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 543 متر تهران تهرانپارس
1395/07/27
فروش خانه كلنگي 7 خوابه 330 متر زمین 543 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 840 متر تهران بلوار فردوس
1395/07/27
فروش خانه كلنگي 12 خوابه 468 متر زمین 840 متر زی
 فروش خانه كلنگي 850 متر تهران جمالزاده
1395/07/27
فروش خانه كلنگي 11 خوابه 495 متر زمین 850 متر زی
 فروش خانه كلنگي 370 متر تهران تهرانپارس
1395/07/27
فروش خانه كلنگي 9 خوابه 250 متر زمین 370 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 840 متر تهران تهرانپارس
1395/07/27
فروش خانه خانه كلنگي 1618 متر زمین قيمت زمين
 خرید خانه كلنگي 100 متر تهران ازگل
1395/07/26
خانه خرید خانه كلنگي 2 خوابه 115 متر زمین قابل
 خرید خانه كلنگي 1100 متر تهران ظفر
1395/07/26
خرید خانه كلنگي 1100 متر زیربنا طبقه در کل ، آش
 خرید خانه كلنگي 350 متر تهران بهبودي
1395/07/26
خانه خرید خانه كلنگي 240 متر زمین گذر8و10متري -
 خرید خانه كلنگي 600 متر تهران ستارخان
1395/07/26
خرید خانه كلنگي 300 متر زمین 600 متر زیربنا طبق
 خرید خانه كلنگي 500 متر تهران فاطمي
1395/07/26
خرید خانه كلنگي 440 متر زمین 500 متر زیربنا طبق
 خرید خانه كلنگي 200 متر تهران دروس
1395/07/26
خرید خانه كلنگي 233 متر زمین 200 متر زیربنا طبق
 خرید خانه كلنگي 900 متر تهران نياوران
1395/07/26
خانه خرید خانه كلنگي 621 متر زمین بازسازي - تجا
 خرید خانه كلنگي 660 متر تهران فرمانيه
1395/07/26
خرید خانه كلنگي 12 خوابه 600 متر زمین 660 متر زی
 خرید خانه كلنگي 140 متر تهران شهرك غرب
1395/07/26
خانه خرید خانه كلنگي 800 متر زمین