مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش خانه کلنگی از 301متر تا 500

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش خانه كلنگي 140 متر تهران انقلاب
1395/12/28
فروش خانه خانه كلنگي 312 متر زمین 80متر تجاري
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران انقلاب
1395/12/28
فروش خانه خانه كلنگي 312 متر زمین 80متر تجاري
 فروش خانه كلنگي 102 متر تهران شريعتي
1395/12/28
فروش خانه خانه كلنگي 3 خوابه 480 متر زمین جواز
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران انقلاب
1395/12/25
خانه خرید خانه كلنگي 224 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران يوسف آباد
1395/12/25
خانه خرید خانه كلنگي 207 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 300 متر تهران قلهك
1395/12/25
خرید خانه كلنگي 300 متر زمین 300 متر زیربنا طبق
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ظفر
1395/12/25
خانه خرید خانه كلنگي 285 متر زمین تودلي
 خرید خانه كلنگي 240 متر تهران هفت تير
1395/12/23
خانه خرید خانه كلنگي 339 متر زمین قابل مشاركت
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/12/21
خانه خرید خانه كلنگي 330 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 80 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/12/21
خانه خرید خانه كلنگي 2 خوابه 218 متر زمین قابل
 فروش خانه كلنگي 400 متر تهران هفت تير
1395/12/18
فروش خانه خانه كلنگي 2 خوابه 480 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران پاسداران
1395/12/18
فروش خانه خانه كلنگي 438 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 450 متر تهران دولت
1395/12/18
فروش خانه خانه كلنگي 6 خوابه 364 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 220 متر تهران سيد خندان
1395/12/18
فروش خانه خانه كلنگي 4 خوابه 402 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران ميرداماد
1395/12/18
فروش خانه خانه كلنگي 500 متر زمین مغازه 70متر
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران وليعصر
1395/12/18
فروش خانه خانه كلنگي 250 متر زمین تجاري
 فروش رهن خانه كلنگي 0 متر تهران پاسداران
1395/12/18
فروش خانه رهن خانه كلنگي 316 متر زمین 480متر ب
 فروش خانه كلنگي 1050 متر تهران دروس
1395/12/18
فروش خانه خانه كلنگي 15 خوابه 500 متر زمین تودل
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران كارگرجنوبي
1395/12/18
فروش خانه خانه كلنگي 277 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران وزرا
1395/12/18
فروش خانه كلنگي 303 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/12/16
فروش خانه خانه كلنگي 1 خوابه 227 متر زمین دوكله
 فروش رهن خانه كلنگي 0 متر تهران جلفا
1395/12/16
فروش خانه رهن خانه كلنگي 330 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/12/16
فروش خانه خانه كلنگي 227 متر زمین دستور نقشه
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران هفت تير
1395/12/16
فروش خانه خانه كلنگي 216 متر زمین