مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش خانه کلنگی از 301متر تا 500

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش خانه کلنگی 326متر زمین تهران گاندی
1395/11/04
فروش خانه خانه کلنگی 326 متر زمین با بر 12
 خرید خانه كلنگي 680 متر تهران فاطمي
1395/11/03
خانه خرید خانه كلنگي 12 خوابه 300 متر زمین
 رهن خرید خانه كلنگي 0 متر تهران شريعتي
1395/11/03
خانه خرید رهن خانه كلنگي 220 متر زمین بافت فر
 خرید خانه كلنگي 400 متر تهران اقدسيه
1395/11/03
خرید خانه كلنگي 5 خوابه 371 متر زمین 400 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 450 متر تهران پاسداران
1395/11/03
خرید خانه كلنگي 12 خوابه 418 متر زمین 450 متر زی
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران نياوران
1395/11/03
خانه خرید خانه كلنگي 362 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 355 متر تهران نياوران
1395/11/03
خانه خرید خانه كلنگي 4 خوابه 255 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران وليعصر
1395/11/02
فروش خانه خانه كلنگي 249 متر زمین 249متر تجاري
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران قيطريه
1395/11/02
فروش خانه خانه كلنگي 461 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 152 متر تهران اقدسيه
1395/10/30
فروش خانه كلنگي 3 خوابه 209 متر زمین 152 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 75 متر تهران وزرا
1395/10/30
فروش خانه خانه كلنگي 2 خوابه 213 متر زمین جواز
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران امير آباد
1395/10/28
فروش خانه خانه كلنگي 212 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 134 متر تهران ميرداماد
1395/10/28
فروش خانه خانه كلنگي 3 خوابه 460 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران انقلاب
1395/10/28
فروش خانه كلنگي 435 متر زمین طبقه در کل در 9 طب
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران شريعتي
1395/10/27
خانه خرید خانه كلنگي 405 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران بلوار كشاورز
1395/10/27
خانه خرید خانه كلنگي 266 متر زمین جواز5ط روي پ
 خرید خانه كلنگي 800 متر تهران انقلاب
1395/10/27
خرید خانه كلنگي 9 خوابه 303 متر زمین 800 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 464 متر تهران جردن
1395/10/27
خرید خانه كلنگي 7 خوابه 440 متر زمین 464 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 120 متر تهران سوهانك
1395/10/27
خرید خانه كلنگي 3 خوابه 210 متر زمین 120 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/10/26
فروش خانه كلنگي 4 خوابه 290 متر زمین طبقه در کل
 خرید خانه كلنگي 60 متر تهران ظفر
1395/10/25
خرید خانه كلنگي 2 خوابه 274 متر زمین 60 متر زیرب
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ميرداماد
1395/10/25
خانه خرید خانه كلنگي 500 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 140 متر تهران انقلاب
1395/10/25
خانه خرید خانه كلنگي 312 متر زمین غير قابل سكو
 خرید خانه كلنگي 700 متر تهران قيطريه
1395/10/23
خرید خانه كلنگي 16 خوابه 405 متر زمین 700 متر زی