مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید مغازه 150 متر تهران ولنجك
1397/03/03
خرید مغازه 150 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 خرید مغازه 60 متر تهران ولنجك
1397/03/03
خرید مغازه 60 متر زیربنا طبقه بالكن ، آشپزخانه
 خرید آپارتمان 370 متر تهران ولنجك
1397/03/03
خرید آپارتمان 4 خوابه 370 متر زیربنا طبقه 11 در
 اجاره آپارتمان 200 متر تهران ولنجك
1397/03/03
اجاره آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 200 متر تهران ولنجك
1397/03/03
خرید آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 270 متر تهران ولنجك
1397/03/03
خرید آپارتمان 5 خوابه 270 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 70 متر تهران ولنجك
1397/03/02
اجاره آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه زيركف
 اجاره آپارتمان 136 متر تهران ولنجك
1397/03/02
اجاره آپارتمان 3 خوابه 136 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 280 متر تهران ولنجك
1397/03/02
اجاره آپارتمان 3 خوابه 280 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش آپارتمان 157 متر تهران ولنجك
1397/03/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 157 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 145 متر تهران ولنجك
1397/03/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 800 متر زمین 145 متر زیربن
 فروش آپارتمان 157 متر تهران ولنجك
1397/03/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 157 متر زیربنا طبقه ششم د
 رهن آپارتمان 115 متر تهران ولنجك
1397/03/01
رهن آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه همكف د
 خرید آپارتمان 148 متر تهران ولنجك
1397/03/01
خرید آپارتمان 2 خوابه 148 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 170 متر تهران ولنجك
1397/03/01
اجاره آپارتمان 2 خوابه 170 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید آپارتمان 140 متر تهران ولنجك
1397/03/01
خرید آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 300 متر تهران ولنجك
1397/03/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 300 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 85 متر تهران ولنجك
1397/02/31
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه همكف د
 فروش آپارتمان 118 متر تهران ولنجك
1397/02/31
فروش آپارتمان 2 خوابه 118 متر زیربنا طبقه هشتم
 رهن آپارتمان 115 متر تهران ولنجك
1397/02/30
رهن آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه سوم در
 رهن دفتر كار 140 متر تهران ولنجك
1397/02/30
رهن دفتر كار 1 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 120 متر تهران ولنجك
1397/02/30
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 175 متر تهران ولنجك
1397/02/30
خرید آپارتمان 2 خوابه 175 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 85 متر تهران ولنجك
1397/02/27
اجاره آپارتمان 1 خوابه 85 متر زیربنا طبقه همكف
 فروش آپارتمان 140 متر تهران ولنجك
1397/02/27
فروش آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه 2/4/6
 خرید مغازه 86 متر تهران ولنجك
1397/02/26
خرید مغازه 86 متر زیربنا طبقه دوم نوساز ملكيت و
 خرید آپارتمان 148 متر تهران ولنجك
1397/02/26
خرید آپارتمان 3 خوابه 148 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید مغازه 86 متر تهران ولنجك
1397/02/26
خرید مغازه 86 متر زیربنا طبقه دوم نوساز ملكيت و
 خرید آپارتمان 148 متر تهران ولنجك
1397/02/26
خرید آپارتمان 3 خوابه 148 متر زیربنا طبقه واحده
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران ولنجك
1397/02/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن آپارتمان 140 متر تهران ولنجك
1397/02/25
رهن آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران ولنجك
1397/02/24
اجاره آپارتمان 1 خوابه 90 متر زیربنا طبقه زيرهم
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران ولنجك
1397/02/24
اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 158 متر تهران ولنجك
1397/02/24
اجاره آپارتمان 3 خوابه 158 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 130 متر تهران ولنجك
1397/02/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه جهار
 فروش مغازه 180 متر تهران ولنجك
1397/02/23
فروش مغازه 180 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 فروش مغازه 200 متر تهران ولنجك
1397/02/23
فروش مغازه 200 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتف
 رهن مغازه 180 متر تهران ولنجك
1397/02/23
رهن مغازه 180 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 رهن مغازه 200 متر تهران ولنجك
1397/02/23
رهن مغازه 200 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفا