مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 فروش آپارتمان 95 متر تهران ازگل
1397/07/02
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه همكف د
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران ازگل
1397/07/02
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول د
 رهن آپارتمان 135 متر تهران ازگل
1397/07/02
رهن آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول در
 فروش آپارتمان 155 متر تهران ازگل
1397/07/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 60 متر تهران ازگل
1397/07/01
خرید آپارتمان 1 خوابه 2000 متر زمین 60 متر زیربن
رهن کامل آپارتمان تهران گلزار 115 متر
1397/06/31
رهن کامل آپارتمان در تهران نرسیده به ازگل خیابا
 اجاره آپارتمان 130 متر تهران ازگل
1397/06/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم
 فروش آپارتمان 178 متر تهران ازگل
1397/06/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 178 متر زیربنا طبقه 3/4 د
 اجاره آپارتمان 130 متر تهران ازگل
1397/06/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 80 متر تهران ازگل
1397/06/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه زيرهم
 رهن آپارتمان 90 متر تهران ازگل
1397/06/20
رهن آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در
 اجاره مغازه 20 متر تهران ازگل
1397/06/19
اجاره مغازه 20 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران ازگل
1397/06/19
اجاره دفتر كار 1 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 117 متر تهران ازگل
1397/06/19
اجاره آپارتمان 2 خوابه 117 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید آپارتمان 140 متر تهران ازگل
1397/06/18
خرید آپارتمان 3 خوابه 230 متر زمین 140 متر زیربن
 خرید آپارتمان 160 متر تهران ازگل
1397/06/18
خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دهم د
 خرید دفتر كار 100 متر تهران ازگل
1397/06/18
خانه خرید دفتر كار 2 خوابه مسكوني اداري- بازديد
 خرید مغازه 75 متر تهران ازگل
1397/06/18
خرید مغازه 75 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع 3
 خرید مغازه 190 متر تهران ازگل
1397/06/18
خرید مغازه 190 متر زیربنا ، آشپزخانه نيمه مبله
 فروش آپارتمان 130 متر تهران ازگل
1397/06/15
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه هشتم
 فروش خانه مستغلات 70 متر تهران ازگل
1397/06/15
فروش خانه خانه مستغلات 1 خوابه 125 متر زمین باز
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران ازگل
1397/06/07
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دهم د
 رهن آپارتمان 104 متر تهران ازگل
1397/06/07
رهن آپارتمان 2 خوابه 104 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش آپارتمان 132 متر تهران ازگل
1397/06/07
فروش آپارتمان 3 خوابه 132 متر زیربنا طبقه دهم د
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران ازگل
1397/06/05
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 145 متر تهران ازگل
1397/06/05
اجاره آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 65 متر تهران ازگل
1397/06/04
اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 65 متر تهران ازگل
1397/06/04
اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 171 متر تهران ازگل
1397/06/01
اجاره آپارتمان 3 خوابه 171 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره خانه مستغلات 130 متر تهران ازگل
1397/05/29
اجاره خانه مستغلات 3 خوابه 200 متر زمین 130 متر
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران ازگل
1397/05/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 131 متر تهران ازگل
1397/05/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 131 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران ازگل
1397/05/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه 16 د
 اجاره مغازه 200 متر تهران ازگل
1397/05/24
اجاره مغازه 200 متر زیربنا نوساز ارتفاع 6/5- سر
 اجاره مغازه 200 متر تهران ازگل
1397/05/24
اجاره مغازه 200 متر زیربنا نوساز ارتفاع 6/5- سر
 فروش آپارتمان 115 متر تهران ازگل
1397/05/24
فروش آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه 8/9 د
 اجاره آپارتمان 92 متر تهران ازگل
1397/05/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید مغازه 200 متر تهران ازگل
1397/05/23
خرید مغازه 200 متر زیربنا نوساز ارتفاع 6/5- سرق
 اجاره آپارتمان 85 متر تهران ازگل
1397/05/21
اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه جهارم