مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره دفتر كار 175 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
اجاره دفتر كار 4 خوابه 175 متر زیربنا طبقه 1/2
 فروش ويلا 144 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
فروش ويلا 5 خوابه 714 متر زمین 144 متر زیربنا ط
 فروش دفتر كار 65 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
فروش دفتر كار 2 خوابه 65 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش دفتر كار 0 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
فروش دفتر كار در 5 طبقه و نمای سنگ 10 ساله 8 و
 فروش دفتر كار 125 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
فروش دفتر كار 3 خوابه 125 متر زیربنا در 5 طبقه
 رهن آپارتمان 65 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
رهن آپارتمان 2 خوابه 65 متر زیربنا طبقه جهارم د
 اجاره دفتر كار 86 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
اجاره دفتر كار 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
اجاره آپارتمان 2 خوابه 150 متر زیربنا طبقه زيره
 رهن آپارتمان 100 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
رهن آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه زيرهمك
 فروش دفتر كار 65 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
فروش دفتر كار 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش دفتر كار 68 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
فروش دفتر كار 68 متر زیربنا طبقه جهارم در 10 طب
 فروش آپارتمان 116 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش مغازه 67 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
فروش مغازه 67 متر زیربنا طبقه همكف نوساز برق3فا
 فروش مغازه 67 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
فروش مغازه 67 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز برق3ف
 فروش آپارتمان 150 متر تهران شهرك غرب
1396/12/27
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید خانه مستغلات 190 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 760 متر زمین 190 متر ز
 خرید خانه مستغلات 165 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 760 متر زمین 165 متر ز
 اجاره مغازه 43 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
اجاره مغازه 43 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ملكيت
 اجاره مغازه 43 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
اجاره مغازه 43 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ملكي
 اجاره دفتر كار 107 متر تهران شهرک غرب
1396/12/26
اجاره دفتر كار 2 خوابه 107 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 131 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 131 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
اجاره دفتر كار 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه جهار
 خرید دفتر كار 110 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
خرید دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید دفتر كار 135 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
خرید دفتر كار 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید مغازه 43 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
خرید مغازه 43 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ملكيت
 خرید مغازه 43 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
خرید مغازه 43 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ملكيت
 اجاره آپارتمان 240 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
اجاره آپارتمان 4 خوابه 240 متر زیربنا طبقه اول
 خرید آپارتمان 137 متر تهران شهرك غرب
1396/12/26
خرید آپارتمان 3 خوابه 137 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش مغازه 25 متر تهران شهرك غرب
1396/12/23
فروش مغازه 25 متر زیربنا طبقه همكف ، آشپزخانه ن
 فروش مغازه 16 متر تهران شهرك غرب
1396/12/23
فروش مغازه 16 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ملكيت
 فروش خانه مستغلات 0 متر تهران شهرك غرب
1396/12/23
فروش خانه مستغلات 26 خوابه 300 متر زمین طبقه كل
 فروش مغازه 20 متر تهران شهرك غرب
1396/12/23
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه همكف ، آشپزخانه چ
 فروش مغازه 3 متر تهران شهرك غرب
1396/12/23
فروش مغازه طبقه بالكن ، آشپزخانه ست و نمای سنگ
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران شهرك غرب
1396/12/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول
 رهن آپارتمان 155 متر تهران شهرك غرب
1396/12/23
رهن آپارتمان 2 خوابه 155 متر زیربنا طبقه هفتم د
 اجاره خانه مستغلات 205 متر تهران شهرك غرب
1396/12/22
اجاره خانه مستغلات 205 متر زیربنا طبقه واحدها د
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران شهرك غرب
1396/12/22
اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول
 خرید خانه كلنگي 100 متر تهران شهرك غرب
1396/12/22
خانه خرید خانه كلنگي 1260 متر زمین گذر10-قيمت ز
 اجاره آپارتمان 103 متر تهران شهرك غرب
1396/12/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه اول