مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش مغازه

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش مغازه 70 متر تهران بهبودي
1395/08/01
فروش مغازه 70 متر زیربنا نوساز ارتفاع4/5- مناسب
 فروش مغازه 40 متر تهران شهرآرا
1395/08/01
فروش مغازه 40 متر زیربنا نوساز ارتفاع 2/80متر -
 فروش مغازه 17 متر تهران شهرك غرب
1395/08/01
فروش مغازه 17 متر زیربنا نوساز باطري سازي فعال-
 فروش مغازه 14 متر تهران آرياشهر
1395/08/01
فروش مغازه 14 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفا
 فروش مغازه 18 متر تهران آرياشهر
1395/08/01
فروش مغازه 18 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 26 متر تهران جنت آباد
1395/08/01
فروش مغازه 26 متر زیربنا نوساز ملكيت- جواز آراي
 فروش مغازه 30 متر تهران گيشا
1395/08/01
فروش مغازه 30 متر زیربنا نوساز ارتفاع3/50-سرقفل
 فروش مغازه 22 متر تهران سعادت آباد
1395/08/01
فروش مغازه 22 متر زیربنا نوساز برق - ارتفاع 3مت
 فروش مغازه 50 متر تهران اشرفي اصفهاني
1395/08/01
فروش مغازه 50 متر زیربنا نوساز ملكيت-ارتفاع4
 فروش مغازه 13 متر تهران ستاري
1395/08/01
فروش مغازه 13 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز طلافر
 فروش مغازه 13 متر تهران ستاري
1395/08/01
فروش مغازه 13 متر زیربنا طبقه همكف نوساز طلافرو
 فروش مغازه 21 متر تهران سردارجنگل
1395/08/01
فروش مغازه 21 متر زیربنا نوساز ملكيت- ارتفاع 3/
 فروش مغازه 20 متر تهران شهرك غرب
1395/08/01
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ارت
 فروش مغازه 63 متر تهران برق آلستوم
1395/08/01
فروش مغازه 63 متر زیربنا طبقه اول و نمای شيشه
 فروش مغازه 18 متر تهران نارمك
1395/07/29
فروش مغازه 18 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 82 متر تهران نارمك
1395/07/29
فروش مغازه 82 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 152 متر تهران يوسف اباد
1395/07/29
فروش مغازه 152 متر زیربنا نوساز ارتفاع4- ملكيت
 فروش رهن مغازه 110 متر تهران سهروردي شمالي
1395/07/29
فروش رهن مغازه 110 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپز
 فروش مغازه 12 متر تهران سهروردي
1395/07/29
فروش مغازه 12 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 فروش مغازه 23 متر تهران سهروردي
1395/07/29
فروش مغازه 23 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 14 متر تهران خواجه عبدا..
1395/07/29
فروش مغازه 14 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3متر- برق
 فروش مغازه 18 متر تهران اقدسيه
1395/07/29
فروش مغازه 18 متر زیربنا نوساز ارتفاع2/40-ملكيت
 فروش مغازه 23 متر تهران ميرداماد
1395/07/29
فروش مغازه 23 متر زیربنا طبقه 2- نوساز ارتفاع3-
 فروش مغازه 28 متر تهران سهروردي شمالي
1395/07/29
فروش مغازه 28 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ