مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش مغازه

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید مغازه 10 متر تهران تجريش
1394/06/09
خرید مغازه 10 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 2 متر تهران سهروردي
1394/06/09
خرید مغازه طبقه انبار نوساز ارتفاع5- سرقفلي- به
 خرید مغازه 20 متر تهران سهروردي
1394/06/09
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 10 متر تهران اشرفي اصفهاني
1394/06/09
خرید مغازه 10 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز بيواس
 خرید مغازه 35 متر تهران اشرفي اصفهاني
1394/06/09
خرید مغازه 35 متر زیربنا طبقه كف نوساز بيواسطه-
 خرید مغازه 6 متر تهران تجريش
1394/06/09
خرید مغازه 6 متر زیربنا نوساز سرقفلي- جواز موبا
 خرید مغازه 85 متر تهران تجريش
1394/06/09
خرید مغازه 4 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در 2
 خرید مغازه 10 متر تهران شهرك غرب
1394/06/09
خرید مغازه 10 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 112 متر تهران ستاري
1394/06/09
خرید مغازه 112 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 خرید مغازه 46 متر تهران شريعتي
1394/06/09
خرید مغازه 46 متر زیربنا طبقه دوم ، آشپزخانه دل
 خرید مغازه 38 متر تهران پاسداران
1394/06/09
خرید مغازه 38 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 16 متر تهران نيروي هوايي
1394/06/09
خرید مغازه 16 متر زیربنا طبقه اول ، آشپزخانه دل
 خرید مغازه 30 متر تهران خواجه عبدالله
1394/06/09
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 43 متر تهران گيشا
1394/06/09
خرید مغازه 43 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 38 متر تهران فلسطين شمالي
1394/06/09
خرید مغازه 38 متر زیربنا نوساز ملكيت و سرقفلي-
 خرید مغازه 30 متر تهران سعادت آباد
1394/06/09
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه انبار نوساز جواز
 خرید مغازه 22 متر تهران سعادت آباد
1394/06/09
خرید مغازه 22 متر زیربنا طبقه كف نوساز جواز خشك
 خرید مغازه 30 متر تهران مفتح
1394/06/09
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 40 متر تهران يوسف اباد
1394/06/09
خرید مغازه 40 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 40 متر تهران يوسف اباد
1394/06/09
خرید مغازه 40 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 88 متر تهران طالقاني
1394/06/09
خرید مغازه 88 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 15 متر تهران نياوران
1394/06/09
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ارت
 خرید مغازه 15 متر تهران نياوران
1394/06/09
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 0 متر تهران شهران
1394/06/09
خرید مغازه نوساز ارتفاع 4- ملكيت جواز در حال گر