مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش مغازه

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید مغازه 21 متر تهران جلآل آل احمد
1397/04/26
خرید مغازه 21 متر زیربنا نوساز سرقفلي- جواز دار
 خرید مغازه 30 متر تهران فاطمي
1397/04/26
خرید مغازه 30 متر زیربنا نوساز سرقفلي ملكيت
 خرید مغازه 40 متر تهران ملاصدرا
1397/04/26
خرید مغازه 40 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ملكيت
 خرید مغازه 30 متر تهران ملاصدرا
1397/04/26
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ملكيت
 خرید مغازه 18 متر تهران فرمانيه
1397/04/26
خرید مغازه 18 متر زیربنا طبقه زيركف و نمای شيشه
 خرید مغازه 18 متر تهران ونك
1397/04/26
خرید مغازه 18 متر زیربنا نوساز ارتفاع3 -
 خرید مغازه 91 متر تهران جردن آفريقا
1397/04/26
خرید مغازه 91 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 384 متر تهران مفتح
1397/04/26
خرید مغازه 384 متر زیربنا نوساز سرقفلي ملكيت-
 خرید مغازه 18 متر تهران دزاشيب
1397/04/26
خرید مغازه 18 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 23 متر تهران دزاشيب
1397/04/26
خرید مغازه 23 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ارت
 خرید مغازه 51 متر تهران يوسف اباد
1397/04/26
خرید مغازه 51 متر زیربنا طبقه همكف نوساز بازساز
 خرید مغازه 16 متر تهران يوسف اباد
1397/04/26
خرید مغازه 16 متر زیربنا طبقه انبار نوساز بازسا
 خرید مغازه 330 متر تهران ولي عصرتاعباس آباد
1397/04/26
خرید مغازه 330 متر زیربنا در 5 طبقه نوساز ارتف
 خرید مغازه 15 متر تهران شهران
1397/04/26
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 15 متر تهران شهران
1397/04/26
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ارت
 خرید مغازه 38 متر تهران پارك ساعي
1397/04/26
خرید مغازه 38 متر زیربنا نوساز سرقفلي ملكيت- ار
 خرید مغازه 11 متر تهران تجريش
1397/04/26
خرید مغازه 11 متر زیربنا طبقه پنجم نوساز سرقفلي
 خرید مغازه 138 متر تهران ميرداماد
1397/04/26
خرید مغازه 138 متر زیربنا نوساز ارتفاع4/5- سرقف
 خرید مغازه 53 متر تهران فاطمي
1397/04/26
خانه خرید مغازه ارتفاع2/80- ملكيت و سرقفلي- جوا
 خرید مغازه 47 متر تهران پاسداران
1397/04/26
خرید مغازه 47 متر زیربنا 12 ساله ارتفاع4- سرقفلي
 خرید مغازه 43 متر تهران دزاشيب
1397/04/26
خرید مغازه 43 متر زیربنا طبقه همكف در 4 طبقه و
 خرید مغازه 44 متر تهران ستارخان
1397/04/26
خرید مغازه 44 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 12 متر تهران ستارخان
1397/04/26
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 76 متر تهران شاهين شمالي
1397/04/26
خرید مغازه 76 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3- ملكيت