مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش مغازه

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید مغازه 30 متر تهران شهرك غرب
1395/03/06
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 10 متر تهران تجريش
1395/03/06
خانه خرید مغازه ارتفاع 3متر--داراي جواز پوشاك ز
 خرید مغازه 28 متر تهران فلسطين
1395/03/06
خرید مغازه 28 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 70 متر تهران مطهري
1395/03/06
خرید مغازه 70 متر زیربنا طبقه زیر همکف ، آشپزخا
 خرید مغازه 70 متر تهران جردن آفريقا
1395/03/06
خرید مغازه 70 متر زیربنا نوساز ارتفاع3-ملكيت وس
 خرید مغازه 18 متر تهران فرمانيه
1395/03/06
خرید مغازه 18 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 0 متر تهران بلوار فردوس
1395/03/06
خرید مغازه طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت
 خرید مغازه 23 متر تهران مطهري
1395/03/06
خرید مغازه 23 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 30 متر تهران اشرفي اصفهاني
1395/03/06
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 135 متر تهران فاطمي
1395/03/06
خرید مغازه 135 متر زیربنا طبقه زیر همکف ، آشپزخ
 خرید مغازه 11 متر تهران اشرفي اصفهاني
1395/03/06
خرید مغازه 11 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 120 متر تهران سهيل
1395/03/06
خرید مغازه 120 متر زیربنا نوساز ارتفاع4ملكيت وس
 خرید مغازه 100 متر تهران سهيل
1395/03/06
خرید مغازه 100 متر زیربنا طبقه 2باب نوساز ارتفا
 خرید مغازه 21 متر تهران ولي عصرتاعباس آباد
1395/03/06
خرید مغازه 21 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 33 متر تهران ولي عصرتاعباس آباد
1395/03/06
خرید مغازه 33 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع 3
 خرید مغازه 20 متر تهران محموديه
1395/03/06
خرید مغازه 20 متر زیربنا نوساز سرقفلي- ارتفاع6-
 خرید مغازه 100 متر تهران جردن آفريقا
1395/03/06
خرید مغازه 100 متر زیربنا طبقه 3طبقه در 3 طبقه
 خرید مغازه 32 متر تهران وليعصر
1395/03/06
خرید مغازه 32 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 240 متر تهران شريعتي
1395/03/06
خرید مغازه 240 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 خرید مغازه 70 متر تهران زعفرانيه
1395/03/06
خرید مغازه 70 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 110 متر تهران زعفرانيه
1395/03/06
خرید مغازه 110 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 7 متر تهران فاطمي
1395/03/05
خرید مغازه 7 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 32 متر تهران فاطمي
1395/03/05
خرید مغازه 32 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع 5
 خرید مغازه 18 متر تهران پاسداران
1395/03/05
خرید مغازه 18 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ملكيت