مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش مغازه

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید مغازه 10 متر تهران تجريش
1395/07/08
خانه خرید مغازه ارتفاع 3متر--داراي جواز پوشاك ز
 خرید مغازه 27 متر تهران يوسف اباد
1395/07/08
خرید مغازه 27 متر زیربنا طبقه همكف و نمای شيشه
 خرید مغازه 100 متر تهران نارمك
1395/07/08
خرید مغازه 100 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 خرید مغازه 28 متر تهران ارژانتين
1395/07/08
خرید مغازه 28 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز سرقفل
 خرید مغازه 28 متر تهران ارژانتين
1395/07/08
خرید مغازه 28 متر زیربنا طبقه همكف نوساز سرقفلي
 خرید مغازه 12 متر تهران خواجه نظام الملك
1395/07/08
خرید مغازه 1 خوابه 12 متر زیربنا طبقه همکف ، آش
 خرید مغازه 70 متر تهران نارمك
1395/07/08
خرید مغازه 70 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 60 متر تهران جردن
1395/07/08
خرید مغازه 60 متر زیربنا طبقه اول ، آشپزخانه دل
 خرید مغازه 0 متر تهران ميرداماد
1395/07/08
خرید مغازه نوساز قيمت30ميليارد-1طبقه پاركينگ-52
 خرید مغازه 92 متر تهران ميرداماد
1395/07/08
خرید مغازه 92 متر زیربنا نوساز قيمت30ميليارد-1ط
 خرید مغازه 20 متر تهران ميرداماد
1395/07/08
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه 15باب نوساز قيمت3
 خرید مغازه 624 متر تهران بزرگراه امام علي
1395/07/08
خرید مغازه 3 خوابه 260 متر زمین 624 متر زیربنا
 خرید مغازه 30 متر تهران جردن
1395/07/08
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 20 متر تهران پارك ساعي
1395/07/08
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ارت
 خرید مغازه 107 متر تهران پارك ساعي
1395/07/08
خرید مغازه 107 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 خرید مغازه 40 متر تهران گرگان
1395/07/08
خرید مغازه 40 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 19 متر تهران اختياريه
1395/07/08
خرید مغازه 19 متر زیربنا طبقه همكف نوساز سرقف
 خرید مغازه 15 متر تهران اختياريه
1395/07/08
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز سرق
 خرید مغازه 45 متر تهران نارمك
1395/07/08
خرید مغازه 45 متر زیربنا طبقه اول ، آشپزخانه غی
 فروش مغازه 18 متر تهران جردن
1395/07/07
فروش مغازه 18 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 29 متر تهران سهروردي جنوبي
1395/07/07
فروش مغازه 29 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 21 متر تهران جردن
1395/07/07
فروش مغازه 21 متر زیربنا طبقه زیر همکف ، آشپزخا
 فروش مغازه 6 متر تهران ميرداماد
1395/07/07
فروش مغازه 6 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 20 متر تهران ميرداماد
1395/07/07
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ارت