مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش مغازه

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید مغازه 20 متر تهران اختياريه جنوبي
1395/02/15
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 25 متر تهران گاندي
1395/02/15
خرید مغازه 25 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 27 متر تهران شمس آباد
1395/02/15
خرید مغازه 27 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 15 متر تهران مطهري تخت طاووس
1395/02/15
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 15 متر تهران مطهري تخت طاووس
1395/02/15
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 178 متر تهران شهران
1395/02/15
خرید مغازه 178 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3-پاركين
 خرید مغازه 27 متر تهران نياوران
1395/02/15
خرید مغازه 27 متر زیربنا نوساز ملكيت-تحويل 1سال
 خرید مغازه 0 متر تهران شهران
1395/02/15
خرید مغازه طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت
 خرید مغازه 12 متر تهران خواجه نظام الملك
1395/02/15
خرید مغازه 1 خوابه 12 متر زیربنا طبقه همکف ، آش
 خرید مغازه 27 متر تهران پونك
1395/02/15
خرید مغازه 27 متر زیربنا نوساز ارتفاع3/30-سرقفل
 خرید مغازه 20 متر تهران پل ستارخان
1395/02/15
خرید مغازه 20 متر زیربنا نوساز ارتفاع3/5- سرقفل
 خرید مغازه 14 متر تهران شهرآرا
1395/02/15
خرید مغازه 14 متر زیربنا نوساز ارتفاع4- ملكيت و
 خرید مغازه 31 متر تهران گاندي
1395/02/15
خرید مغازه 31 متر زیربنا طبقه اول ، آشپزخانه غی
 خرید مغازه 60 متر تهران فلسطين شمالي
1395/02/15
خرید مغازه 60 متر زیربنا طبقه بالكن و نمای شيشه
 خرید مغازه 90 متر تهران فلسطين شمالي
1395/02/15
خرید مغازه 90 متر زیربنا طبقه كف و نمای شيشه ن
 خرید مغازه 10 متر تهران پل ستارخان
1395/02/15
خرید مغازه 10 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفا
 خرید مغازه 10 متر تهران پل ستارخان
1395/02/15
خرید مغازه 10 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 48 متر تهران تجريش
1395/02/15
خرید مغازه 48 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 65 متر تهران مطهري تخت طاووس
1395/02/15
خرید مغازه 65 متر زیربنا طبقه زيرهمكف ، آشپزخان
 خرید مغازه 29 متر تهران فاطمي
1395/02/14
خرید مغازه 29 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 230 متر تهران بني هاشم
1395/02/14
خرید مغازه 230 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه
 خرید مغازه 13 متر تهران صادقيه
1395/02/14
خرید مغازه 13 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 13 متر تهران يوسف آباد
1395/02/14
خرید مغازه 13 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 14 متر تهران خواجه عبدالله
1395/02/14
خرید مغازه 14 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ