مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش مغازه

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید مغازه 28 متر تهران آيت الله كاشاني
1395/05/10
خرید مغازه 28 متر زیربنا طبقه دوم ، آشپزخانه دل
 خرید مغازه 260 متر تهران شهرك غرب
1395/05/10
خرید مغازه 260 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 خرید مغازه 50 متر تهران جردن
1395/05/10
خرید مغازه 50 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 133 متر تهران عباس آباد
1395/05/10
خرید مغازه 133 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 خرید مغازه 155 متر تهران طالقاني
1395/05/10
خرید مغازه 1 خوابه 155 متر زیربنا طبقه همکف ، آ
 خرید مغازه 260 متر تهران شهرك غرب
1395/05/10
خرید مغازه 260 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 خرید مغازه 33 متر تهران شهرزيبا
1395/05/10
خرید مغازه 33 متر زیربنا نوساز ارتفاع3
 خرید مغازه 17 متر تهران باغ فيض
1395/05/10
خرید مغازه 17 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 33 متر تهران باغ فيض
1395/05/10
خرید مغازه 33 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 14 متر تهران پل ستارخان
1395/05/10
خرید مغازه 14 متر زیربنا طبقه دوم نوساز سرقفلي
 خرید مغازه 33 متر تهران شهرك غرب
1395/05/10
خرید مغازه 1 خوابه 33 متر زیربنا طبقه چهارم در
 رهن خرید مغازه 23 متر تهران اشرفي اصفهاني
1395/05/10
خرید رهن مغازه 23 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخ
 خرید مغازه 55 متر تهران اقدسيه
1395/05/10
خرید مغازه 55 متر زیربنا طبقه همکف در 8 طبقه 3
 خرید مغازه 21 متر تهران تهرانپارس
1395/05/10
خرید مغازه 21 متر زیربنا طبقه اول ، آشپزخانه دل
 خرید مغازه 20 متر تهران آيت الله كاشاني
1395/05/10
خرید مغازه 1 خوابه 20 متر زیربنا طبقه همکف ، آش
 خرید مغازه 86 متر تهران نارمك
1395/05/10
خرید مغازه 86 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 21 متر تهران باغ فيض
1395/05/10
خرید مغازه 21 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3 متر - م
 خرید مغازه 260 متر تهران شهرك غرب
1395/05/10
خرید مغازه 260 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 خرید مغازه 25 متر تهران سردارجنگل
1395/05/10
خرید مغازه 25 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع 4
 خرید مغازه 12 متر تهران جلآل آل احمد
1395/05/10
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه همكف نوساز آب وبر
 خرید مغازه 20 متر تهران جلال آل احمد
1395/05/10
خرید مغازه 1 خوابه 20 متر زیربنا طبقه همکف ، آش
 خرید مغازه 20 متر تهران پل ستارخان
1395/05/10
خرید مغازه 20 متر زیربنا نوساز ارتفاع3/5- سرقفل
 خرید مغازه 25 متر تهران اختياريه جنوبي
1395/05/10
خرید مغازه 600 متر زمین 25 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید مغازه 25 متر تهران صادقيه
1395/05/10
خرید مغازه 25 متر زیربنا طبقه زيركف نوساز جواز