مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش مغازه

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش مغازه 180 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش مغازه 180 متر زیربنا نوساز ارتفاع4/5- جهت
 فروش مغازه 700 متر تهران ميرداماد
1395/12/08
فروش مغازه 700 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش مغازه 72 متر تهران امير آباد
1395/12/08
فروش مغازه 72 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه آ
 فروش مغازه 115 متر تهران فاطمي
1395/12/08
فروش مغازه 115 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش مغازه 100 متر تهران محموديه
1395/12/08
فروش مغازه 100 متر زیربنا نوساز ارتفاع5/5-سرقفل
 فروش مغازه 25 متر تهران ميرداماد
1395/12/08
فروش خانه مغازه داراي آب وبرق ارتفاع 5/80متر-جه
 فروش مغازه 20 متر تهران ميرداماد
1395/12/08
فروش خانه مغازه داراي آب وبرق ارتفاع 5/80متر-جه
 فروش مغازه 45 متر تهران ميرداماد
1395/12/08
فروش مغازه 45 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه آ
 فروش مغازه 147 متر تهران الهيه
1395/12/08
فروش مغازه 147 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش مغازه 10 متر تهران جلال آل احمد
1395/12/08
فروش مغازه 10 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه آ
 فروش مغازه 73 متر تهران وزرا
1395/12/08
فروش مغازه 73 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه آ
 فروش مغازه 189 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش مغازه 189 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش مغازه 132 متر تهران تجريش
1395/12/08
فروش مغازه 132 متر زیربنا نوساز ارتفاع 2/70متر
 فروش مغازه 9 متر تهران كريمخان
1395/12/08
فروش مغازه 9 متر زیربنا ، آشپزخانه چوبی و نمای
 فروش مغازه 12 متر تهران فاطمي
1395/12/08
فروش مغازه 12 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ارت
 فروش مغازه 30 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش مغازه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه آ
 فروش مغازه 11 متر تهران فرمانيه
1395/12/08
فروش مغازه 11 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 100 متر تهران تجريش
1395/12/08
فروش مغازه 100 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش مغازه 15 متر تهران جردن
1395/12/08
فروش مغازه 15 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 22 متر تهران پاسداران
1395/12/08
فروش مغازه 22 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه آ
 فروش مغازه 4 متر تهران امير آباد
1395/12/08
فروش مغازه طبقه همکف ، آشپزخانه آبدارخانه و نما
 فروش مغازه 20 متر تهران امير آباد
1395/12/08
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه آ
 فروش مغازه 20 متر تهران يوسف اباد
1395/12/08
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه همكف ، آشپزخانه چ
 فروش مغازه 20 متر تهران يوسف اباد
1395/12/08
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه اول ، آشپزخانه ست