مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش مغازه

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش مغازه 32 متر تهران باغ فيض
1395/04/06
فروش مغازه 32 متر زیربنا نوساز سوپرماركت باران-
 فروش مغازه 21 متر تهران آيت الله كاشاني
1395/04/06
فروش مغازه 21 متر زیربنا طبقه بالكن ، آشپزخانه
 فروش مغازه 21 متر تهران آيت الله كاشاني
1395/04/06
فروش مغازه 21 متر زیربنا طبقه همكف و نمای آجر
 فروش مغازه 70 متر تهران بهبودي
1395/04/06
فروش مغازه 70 متر زیربنا ، آشپزخانه چوبی و نمای
 فروش مغازه 48 متر تهران نارمك
1395/04/06
فروش مغازه 48 متر زیربنا طبقه اول ، آشپزخانه دل
 فروش مغازه 102 متر تهران جلآل آل احمد
1395/04/06
فروش مغازه 102 متر زیربنا نوساز ملكيت - ارتفاع2
 فروش مغازه 20 متر تهران شهرك غرب
1395/04/06
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 41 متر تهران اشرفي اصفهاني
1395/04/06
فروش مغازه 41 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 34 متر تهران بهبودي
1395/04/06
فروش مغازه 34 متر زیربنا نوساز جواز املاك -سرقف
 فروش مغازه 42 متر تهران تهرانپارس
1395/04/06
فروش مغازه 42 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 24 متر تهران اشرفي اصفهاني
1395/04/06
فروش مغازه 24 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 31 متر تهران سوهانك
1395/04/06
فروش مغازه 31 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 140 متر تهران تهرانپارس
1395/04/06
فروش مغازه 140 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه
 فروش مغازه 33 متر تهران سعادت آباد
1395/04/06
فروش مغازه 33 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 115 متر تهران فاطمي
1395/04/06
فروش مغازه 115 متر زیربنا نوساز ملكيت-جواز پوشا
 فروش مغازه 200 متر تهران فاطمي
1395/04/06
فروش مغازه 200 متر زیربنا طبقه 2باب نوساز ملكيت
 فروش مغازه 25 متر تهران پل ستارخان
1395/04/06
فروش مغازه 25 متر زیربنا نوساز سرقفلي شهرداري -
 فروش مغازه 150 متر تهران شهرآرا
1395/04/06
فروش مغازه 150 متر زیربنا طبقه 2طبقه نوساز ارتف
 فروش مغازه 76 متر تهران شهرك غرب
1395/04/06
فروش مغازه 76 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 20 متر تهران تهرانپارس
1395/04/06
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 54 متر تهران تهرانپارس
1395/04/06
فروش مغازه 54 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 45 متر تهران امير آباد
1395/04/06
فروش مغازه 45 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 30 متر تهران ارژانتين
1395/04/06
فروش مغازه 30 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3- سرقفلي
 فروش مغازه 18 متر تهران باغ فيض
1395/04/06
فروش مغازه 18 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4متر - جو