مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش مغازه

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید مغازه 200 متر تهران گاندي
1396/12/28
خرید مغازه 200 متر زیربنا طبقه همكف ، آشپزخانه
 خرید مغازه 220 متر تهران گاندي
1396/12/28
خرید مغازه 220 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ملكي
 خرید مغازه 44 متر تهران فاطمي
1396/12/28
خرید مغازه 44 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 44 متر تهران فاطمي
1396/12/28
خرید مغازه 44 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 150 متر تهران قيطريه
1396/12/28
خرید مغازه 150 متر زیربنا نوساز ارتفاع3-ملكيت س
 خرید مغازه 25 متر تهران هفت تير
1396/12/28
خرید مغازه 25 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 16 متر تهران هفت تير
1396/12/28
خرید مغازه 16 متر زیربنا نوساز ملكيت وسرقفلي-ار
 خرید مغازه 15 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/28
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 15 متر تهران نوبنياد
1396/12/28
خرید مغازه 15 متر زیربنا نوساز ارتفاع4- ملكيت س
 خرید مغازه 24 متر تهران مطهري تخت طاووس
1396/12/28
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه كف نوساز جوازتاسي
 خرید مغازه 24 متر تهران مطهري تخت طاووس
1396/12/28
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز جوازت
 خرید مغازه 53 متر تهران اميرآباد
1396/12/28
خرید مغازه 53 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 53 متر تهران اميرآباد
1396/12/28
خرید مغازه 53 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ارت
 خرید مغازه 38 متر تهران ميدان هروي
1396/12/28
خرید مغازه 38 متر زیربنا نوساز سرقفلي ملكيت-ارت
 خرید مغازه 12 متر تهران تجريش
1396/12/28
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه زيرهمكف و نمای شي
 خرید مغازه 12 متر تهران پاسداران
1396/12/28
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ارت
 خرید مغازه 130 متر تهران سهروردي
1396/12/28
خرید مغازه 130 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفا
 خرید مغازه 24 متر تهران هفت تير
1396/12/28
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 24 متر تهران هفت تير
1396/12/28
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 50 متر تهران فاطمي
1396/12/28
خرید مغازه 50 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/5- ملكي
 خرید مغازه 28 متر تهران خواجه عبدا..
1396/12/28
خرید مغازه 28 متر زیربنا طبقه همكف نوساز سرقفلي
 خرید مغازه 15 متر تهران خواجه عبدا..
1396/12/28
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز سرقفل
 خرید مغازه 50 متر تهران ونك
1396/12/28
خرید مغازه 50 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 50 متر تهران ونك
1396/12/28
خرید مغازه 50 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا