گروههای املاک
» اجاره املاک اداری تجاری
» رهن و اجاره املاک مسکونی
» فروش آپارتمان
» کارگاه و کارخانه
» فروش دفتر کار
» مستغلات
» انبوه سازان
» فروش خانه کلنگی
» فروش ویلا
» فروش املاک اداری تجاری
» فروش باغ وزمین
» فروش مغازه


اينجا هستيد : گروههای املاک » فروش مغازه
شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 13 متر تهران شهر زيبا
مغازه فروشی 13 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ، استخر ندارد255 ساله
2 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 17 متر تهران پونك
مغازه فروشی 17 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد8 ساله
3 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 20 متر تهران وليعصر
مغازه فروشی 20 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد10 ساله جواز خرازي
4 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 13 متر تهران ميرداماد
مغازه فروشی 13 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد14 ساله
5 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 28 متر تهران انقلاب
مغازه فروشی 28 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، استخر ندارد8 ساله
6 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 12 متر تهران وليعصر
مغازه فروشی 12 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ وشیشه ، استخر ندارد7 ساله
7 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 50 متر تهران سعادت آباد
مغازه فروشی 50 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ، استخر ندارد255 ساله برق ت ...
8 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 34 متر تهران انقلاب
مغازه فروشی 34 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد21 ساله داراي جوار ...
9 - 1393/05/06 - رهن مغازه فروشی 24 متر تهران تهرانپارس
رهن مغازه فروشی 24 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد2 ساله
10 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 90 متر تهران ميرداماد
مغازه فروشی 90 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ، استخر ندارد255 ساله
11 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 153 متر تهران انقلاب
مغازه فروشی 153 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد30 ساله 43متر روي ...
12 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 75 متر تهران خواجه نظام الملك
مغازه فروشی 75 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای سایر ، استخر ندارد15 ساله /جواز دفتر ...
13 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 24 متر تهران وليعصر
مغازه فروشی 24 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ، استخر ندارد255 ساله
14 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 47 متر تهران سهروردي شمالي
مغازه فروشی 47 متر زیربنا طبقه زیر همکف ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ وشیشه ، استخر ندارد8 ساله جو ...
15 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 29 متر تهران نظام آباد
مغازه فروشی 29 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ، استخر ندارد7 ساله جواز وف ...
16 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 163 متر تهران بزرگراه رسالت
مغازه فروشی 163 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ، استخر ندارد255 ساله برق ...
17 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 40 متر تهران تهرانپارس
مغازه فروشی 40 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد20 ساله سند قولنام ...
18 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 5 متر تهران پل ستارخان
مغازه فروشی 5 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ملك وسرقفلي - برق - ارتفاع 2/5متر - ق معاوضه باملك- با ...
19 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 17 متر تهران پل ستارخان
مغازه فروشی 17 متر زیربنا طبقه كف نوساز ملك وسرقفلي - برق - ارتفاع 2/5متر - ق معاوضه باملك- بالك ...
20 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 26 متر تهران ستارخان
مغازه فروشی 26 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ، استخر ندارد255 ساله برق
21 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 8 متر تهران تجريش
مغازه فروشی 8 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد10 ساله جواز خرازي
22 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 28 متر تهران سبلان
مغازه فروشی 28 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ، استخر ندارد255 ساله
23 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 12 متر تهران تهران ويلآ
مغازه فروشی 12 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ملكيت-جوازباطري سازي- ارتفاع 4 متر
24 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 7 متر تهران تهران ويلآ
مغازه فروشی 7 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ملكيت-جوازباطري سازي- ارتفاع 4 متر
25 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 22 متر تهران تهران ويلآ
مغازه فروشی 22 متر زیربنا طبقه كف نوساز ملكيت-جوازباطري سازي- ارتفاع 4 متر
26 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 17 متر تهران سازمان آب
مغازه فروشی 17 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/20متر - برق- سرقفلي
27 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 6 متر تهران اميرآباد
مغازه فروشی 6 متر زیربنا طبقه انباري نوساز ارتفاع 2/20 سرقفلي
28 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 45 متر تهران اميرآباد
مغازه فروشی 45 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع 2/20 سرقفلي
29 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 52 متر تهران سهروردي
مغازه فروشی 52 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفاع 6- سرقفلي
30 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 90 متر تهران سهروردي
مغازه فروشی 90 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 6- سرقفلي
31 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 10 متر تهران تجريش
مغازه فروشی 10 متر زیربنا طبقه دوم ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، استخر ندارد10 ساله
32 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 5 متر تهران بزرگراه رسالت
مغازه فروشی 5 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ وشیشه ، استخر ندارد255 ساله
33 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 26 متر تهران ونك
مغازه فروشی 26 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد255 ساله - اب هم د ...
34 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 33 متر تهران مجيديه جنوبي
مغازه فروشی 33 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ، استخر ندارد255 ساله
35 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 85 متر تهران سهروردي
مغازه فروشی 85 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 3- مليكت و سرقفلي
36 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 50 متر تهران جنت آباد
مغازه فروشی 50 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ، استخر ندارد20 ساله جواز ن ...
37 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 30 متر تهران بزرگراه رسالت
مغازه فروشی 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای ثبت نشده ، استخر ندارد255 ساله
38 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 132 متر تهران انقلاب
مغازه فروشی 132 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد255 ساله
39 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 28 متر تهران جنت آباد
مغازه فروشی 28 متر زیربنا نوساز ملكيت - برق - جوازمسكن - سانترال - ارتفاع 3متر
40 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 20 متر تهران شهران
مغازه فروشی 20 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 4- مليكت -
41 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 27 متر تهران جردن آفريقا
مغازه فروشی 27 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/5 متر- سند اماده نيست- ملك وسرقفلي
42 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 46 متر تهران ميرداماد
مغازه فروشی 46 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 3متر-ملك و سرقفلي -جواز ندارد -آب و برق-تخفيف
43 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 15 متر تهران گاندي
مغازه فروشی 15 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفاع 5متر - برق - ملك وسرقفلي - پوشاك-قيمت روز
44 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 22 متر تهران گاندي
مغازه فروشی 22 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع 5متر - برق - ملك وسرقفلي - پوشاك-قيمت روز
45 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 31 متر تهران ولي عصرتاعباس آباد
مغازه فروشی 31 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفاع 3- مليكت و سرقفلي-قيمت متري 130م
46 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 31 متر تهران ولي عصرتاعباس آباد
مغازه فروشی 31 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع 3- مليكت و سرقفلي-قيمت متري 130م
47 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 25 متر تهران فاطمي
مغازه فروشی 25 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4متر - برق - سرقفلي
48 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 14 متر تهران تجريش
مغازه فروشی 14 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد10 ساله
49 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 58 متر تهران ملاصدرا
مغازه فروشی 58 متر زیربنا طبقه زيرزمين و نمای شيشه 30 ساله ارتفاع 2/80متر - برق - بازسازي - كاشي ...
50 - 1393/05/06 - مغازه فروشی 30 متر تهران چيذر
مغازه فروشی 30 متر زیربنا نوساز بالكن 4متري - برق - سرقفلي
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -