مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
اجاره آپارتمان در جمشیدی سعادت آباد متر 3 خوابه
1303/03/01
اجاره آپارتمان در جمشیدی سعادت آباد  متر 3
سعادت آباد بالای کاج فروش آپارتمان 120 متر 3 خوابه
1401/12/01
سعادت آباد بالای کاج فروش آپارتمان 120 متر 3 خو
 خرید آپارتمان 125 متر تهران سعادت آباد
1401/11/23
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه دهم د
 خرید آپارتمان 125 متر تهران سعادت آباد
1301/11/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
فروش آپارتمان واقع در سعادت آباد بالای میدان کاج زیر قیمت
1392/05/25
آپارتمان 150 متری بالای میدان کاج 3 خوابه . آفت
آپارتمان فروشی در سعادت آباد جمشیدی 122 متر
1400/08/01
آپارتمان فروشی در سعادت آباد جمشیدی 122 متر 3 خ
اجاره آپارتمان در تهران بلوار فرحزادی 120 متر
1401/09/15
اجاره آپارتمان در تهران بلوار فرحزادی 120 متر 2
فروش آپارتمان در سعادت آباد علامه 300 متر زیربنا
1399/10/03
فروش آپارتمان در سعادت آباد علامه 300 متر زیربن
سعادت آباد فروش آپارتمان 3 خواب 175 متر
1399/09/23
سعادت آباد فروش آپارتمان 3 خواب 175 مترزیربنادر
اجاره دفتر کار در سعادت آباد 138 متر
1399/02/15
اجاره دفتر کار در سعادت آباد 138 متر 3 خوابه دو
فروش مجتمع مسکونی نوساز و کلید نخورده در علامه جنو
1398/08/27
فروش مجتمع مسکونی نوساز و کلید نخورده در علامه
فروش آپارتمان در تهران سعادت آباد 120 متر
1397/09/08
فروش آپارتمان در تهران سعادت آباد 120 متر 2 خوا
 فروش مغازه 110 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
فروش مغازه 110 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 فروش ويلا 130 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
فروش ويلا 2 خوابه 221 متر زمین 130 متر زیربنا ط
 فروش دفتر كار 160 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
فروش دفتر كار 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 93 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
اجاره آپارتمان 2 خوابه 93 متر زیربنا طبقه 19 در
 اجاره آپارتمان 144 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
خانه اجاره آپارتمان 2 خوابه بازسازي- هماهنگي 22
 اجاره آپارتمان 93 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
اجاره آپارتمان 2 خوابه 93 متر زیربنا طبقه 19 در
 اجاره آپارتمان 144 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
خانه اجاره آپارتمان 2 خوابه بازسازي- هماهنگي 22
 فروش دفتر كار 96 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
فروش دفتر كار 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره مغازه 110 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
اجاره مغازه 110 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتف
 فروش آپارتمان 92 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
اجاره آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه 13 د
 رهن آپارتمان 133 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
رهن آپارتمان 3 خوابه 133 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 78 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه دوم در
 رهن آپارتمان 60 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
رهن آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه جهارم د
 رهن آپارتمان 100 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
رهن آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه هشتم د
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
اجاره دفتر كار 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دهم
 فروش دفتر كار 150 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
فروش دفتر كار 2 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش دفتر كار 135 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
فروش دفتر كار 4 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 96 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
فروش دفتر كار 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره مغازه 110 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
اجاره مغازه 110 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتف
 فروش آپارتمان 92 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
اجاره آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه 13 د
 رهن آپارتمان 133 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
رهن آپارتمان 3 خوابه 133 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 78 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه دوم در
 رهن آپارتمان 60 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
رهن آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه جهارم د