مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 60 متر تهران ونك
1396/12/06
اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره دفتر كار 68 متر تهران ونك
1396/12/06
اجاره دفتر كار 2 خوابه 68 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران ونك
1396/12/06
اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن آپارتمان 75 متر تهران ونك
1396/12/06
رهن آپارتمان 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه ششم در
 خرید خانه مستغلات 110 متر تهران ونك
1396/12/06
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 1200 متر زمین 110 متر
 خرید خانه مستغلات 110 متر تهران ونك
1396/12/06
خرید خانه مستغلات 1 خوابه 1200 متر زمین 110 متر
 خرید آپارتمان 53 متر تهران ده ونك
1396/12/06
خرید آپارتمان 2 خوابه 53 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 195 متر تهران ده ونك
1396/12/06
خرید آپارتمان 3 خوابه 195 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران ونك
1396/12/02
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه زيره
 رهن آپارتمان 120 متر تهران ونك
1396/12/02
رهن آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول در
 اجاره دفتر كار 990 متر تهران ونك
1396/12/02
اجاره دفتر كار 2 خوابه 990 متر زیربنا طبقه هشتم
 رهن دفتر كار 240 متر تهران ونك
1396/12/02
رهن دفتر كار 4 خوابه 240 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید دفتر كار 138 متر تهران ونك
1396/12/02
خرید دفتر كار 3 خوابه 138 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 60 متر تهران شیخ بهائی
1396/11/30
اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه 1/3 د
 خرید مغازه 190 متر تهران ونك
1396/11/30
خرید مغازه 190 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 خرید مغازه 90 متر تهران ونك
1396/11/30
خرید مغازه 90 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 190 متر تهران ونك
1396/11/30
خرید مغازه 190 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ار
 اجاره آپارتمان 60 متر تهران ونك
1396/11/30
اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 110 متر تهران ونك
1396/11/30
اجاره دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه ششم
 رهن دفتر كار 82 متر تهران ونك
1396/11/30
رهن دفتر كار 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید آپارتمان 73 متر تهران ونك
1396/11/30
خرید آپارتمان 1 خوابه 73 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید دفتر كار 95 متر تهران ونك
1396/11/30
خرید دفتر كار 1 خوابه 95 متر زیربنا طبقه پنجم د
 خرید مغازه 20 متر تهران ونك
1396/11/30
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه كف و نمای شيشه ن
 خرید مغازه 20 متر تهران ونك
1396/11/30
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه بالكن و نمای شيشه
 خرید مغازه 110 متر تهران ونك
1396/11/30
خرید مغازه 110 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3- ملكيت
 خرید مغازه 190 متر تهران ونك
1396/11/30
خرید مغازه 190 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 خرید مغازه 90 متر تهران ونك
1396/11/30
خرید مغازه 90 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 190 متر تهران ونك
1396/11/30
خرید مغازه 190 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ار
 اجاره آپارتمان 60 متر تهران ونك
1396/11/30
اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش مغازه 1100 متر تهران ونك
1396/11/29
فروش مغازه 715 متر زمین 1100 متر زیربنا طبقه كل
 اجاره دفتر كار 108 متر تهران ونك
1396/11/29
اجاره دفتر كار 2 خوابه 108 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 102 متر تهران ونك
1396/11/29
اجاره دفتر كار 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره مغازه 170 متر تهران ونك
1396/11/29
اجاره مغازه 170 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4
 فروش دفتر كار 108 متر تهران ونك
1396/11/29
فروش دفتر كار 2 خوابه 108 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 100 متر تهران ونك
1396/11/29
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 120 متر تهران ونك
1396/11/29
فروش آپارتمان 120 متر زیربنا در 6 طبقه ، آشپزخ
 فروش دفتر كار 570 متر تهران ونك
1396/11/29
فروش دفتر كار 570 متر زیربنا طبقه 4/5 در 5 طبقه
 فروش دفتر كار 85 متر تهران ونك
1396/11/29
فروش دفتر كار 1 خوابه 85 متر زیربنا طبقه زيرهمك
 فروش آپارتمان 55 متر تهران ونک
1396/11/25
فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه سوم در