مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 125 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید دفتر كار 130 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید دفتر كار 130 متر زیربنا طبقه همكف در 23 طب
 خرید دفتر كار 300 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید دفتر كار 4 خوابه 300 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید خانه كلنگي 150 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید خانه كلنگي 3 خوابه 155 متر زمین 150 متر زیر
 اجاره آپارتمان 220 متر تهران ونك
1395/10/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 77 متر تهران ونك
1395/10/27
اجاره دفتر كار 2 خوابه 77 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره دفتر كار 108 متر تهران ونك
1395/10/27
اجاره دفتر كار 108 متر زیربنا در 4 طبقه ، آشپز
 خرید آپارتمان 80 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره دفتر كار 300 متر تهران ونك
1395/10/27
اجاره دفتر كار 4 خوابه 300 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره مغازه 18 متر تهران ونك
1395/10/27
اجاره مغازه 1 خوابه 18 متر زیربنا طبقه همكف و ن
 اجاره آپارتمان 240 متر تهران ونك
1395/10/27
خانه اجاره آپارتمان 4 خوابه
 اجاره دفتر كار 130 متر تهران ونك
1395/10/27
اجاره دفتر كار 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختل
 اجاره دفتر كار 80 متر تهران ونك
1395/10/27
اجاره دفتر كار 3 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران ونك
1395/10/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه اول
 خرید دفتر كار 107 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید دفتر كار 3 خوابه 107 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 100 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید دفتر كار 100 متر زیربنا طبقه همكف در 23 طب
 خرید خانه مستغلات 0 متر تهران ونك
1395/10/27
خرید خانه مستغلات 1 خوابه 117 متر زمین در 2 طبق
 خرید آپارتمان 240 متر تهران ونك
1395/10/27
خانه خرید آپارتمان 4 خوابه 500 متر زمین 130متر
 فروش دفتر كار 130 متر تهران ونك
1395/10/26
فروش دفتر كار 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه همكف
 فروش خانه مستغلات كلنگي 0 متر تهران ونك
1395/10/26
فروش خانه مستغلات كلنگي 1 خوابه 880 متر زمین در
 اجاره مغازه 220 متر تهران ونك
1395/10/26
اجاره مغازه 1 خوابه 220 متر زیربنا طبقه همكف و
 اجاره دفتر كار 60 متر تهران ونك
1395/10/26
اجاره دفتر كار 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه 20 در
 اجاره آپارتمان 165 متر تهران ونك
1395/10/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه پنچم
 فروش دفتر كار 70 متر تهران ونك
1395/10/26
فروش دفتر كار 70 متر زیربنا طبقه همكف در 23 طبق
 فروش آپارتمان 173 متر تهران ونك
1395/10/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 173 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش مغازه 20 متر تهران ونك
1395/10/26
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه كف و نمای شيشه ن
 فروش مغازه 20 متر تهران ونك
1395/10/26
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه بالكن و نمای شيشه
 اجاره مغازه 70 متر تهران ونك
1395/10/25
اجاره مغازه 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه همكف و ن
 اجاره مغازه 165 متر تهران ونك
1395/10/25
اجاره مغازه 1 خوابه 165 متر زیربنا طبقه همكف و
 اجاره مغازه 70 متر تهران ونك
1395/10/25
اجاره مغازه 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه همكف و ن
 اجاره مغازه 165 متر تهران ونك
1395/10/25
اجاره مغازه 1 خوابه 165 متر زیربنا طبقه همكف و
 خرید دفتر كار 190 متر تهران ونك
1395/10/25
خرید دفتر كار 4 خوابه 190 متر زیربنا طبقه هشتم
 خرید دفتر كار 250 متر تهران ونك
1395/10/25
خرید دفتر كار 4 خوابه 250 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید خانه مستغلات 0 متر تهران ونك
1395/10/25
خرید خانه مستغلات 1 خوابه 136 متر زمین در 3 طبق
 خرید دفتر كار 190 متر تهران ونك
1395/10/25
خرید دفتر كار 4 خوابه 190 متر زیربنا طبقه هشتم
 خرید دفتر كار 250 متر تهران ونك
1395/10/25
خرید دفتر كار 4 خوابه 250 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید خانه مستغلات 0 متر تهران ونك
1395/10/25
خرید خانه مستغلات 1 خوابه 136 متر زمین در 3 طبق
 خرید خانه كلنگي 230 متر تهران ونك
1395/10/25
خانه خرید خانه كلنگي
 خرید دفتر كار 110 متر تهران ونك
1395/10/25
خرید دفتر كار 1 خوابه 110 متر زیربنا طبقه همكف