مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید خانه مستغلات 45 متر تهران ده ونك
1397/05/29
خرید خانه مستغلات 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه كل
 اجاره آپارتمان 165 متر تهران ونك
1397/05/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه پنجم
 رهن آپارتمان 180 متر تهران ونك
1397/05/29
رهن آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه اول در
 فروش خانه مستغلات 140 متر تهران ونك
1397/05/28
فروش خانه مستغلات 3 خوابه 1050 متر زمین 140 متر
 فروش خانه مستغلات 110 متر تهران ونك
1397/05/28
فروش خانه مستغلات 2 خوابه 1050 متر زمین 110 متر
 فروش خانه مستغلات 220 متر تهران ونك
1397/05/28
فروش خانه مستغلات 4 خوابه 1050 متر زمین 220 متر
 فروش مغازه 236 متر تهران ونك
1397/05/28
فروش مغازه 236 متر زیربنا نوساز ارتفاع5- سرقفلي
 اجاره دفتر كار 73 متر تهران ونك
1397/05/28
اجاره دفتر كار 3 خوابه 73 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 125 متر تهران ونك
1397/05/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه دوم
 رهن آپارتمان 120 متر تهران ونك
1397/05/28
رهن آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش دفتر كار 100 متر تهران ونك
1397/05/28
فروش دفتر كار 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 120 متر تهران ونك
1397/05/28
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید مغازه 34 متر تهران ونك
1397/05/25
خرید مغازه 34 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 34 متر تهران ونك
1397/05/25
خرید مغازه 34 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 135 متر تهران ونك
1397/05/25
خرید مغازه 135 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 خرید مغازه 135 متر تهران ونك
1397/05/25
خرید مغازه 135 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 خرید مغازه 30 متر تهران ونك
1397/05/25
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفا
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران ونك
1397/05/25
اجاره دفتر كار 3 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید مغازه 20 متر تهران ونك
1397/05/25
خرید مغازه 20 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3- سرقفلي
 اجاره دفتر كار 470 متر تهران ونك
1397/05/25
اجاره دفتر كار 5 خوابه 470 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید دفتر كار 90 متر تهران ونك
1397/05/25
خرید دفتر كار 3 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در
 رهن دفتر كار 240 متر تهران ونك
1397/05/25
رهن دفتر كار 4 خوابه 240 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 190 متر تهران ونك
1397/05/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه پنجم
 رهن دفتر كار 110 متر تهران ونك
1397/05/24
رهن دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه واحد ه
 رهن دفتر كار 60 متر تهران ونك
1397/05/24
رهن دفتر كار 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه واحد ها
 رهن دفتر كار 75 متر تهران ونك
1397/05/24
رهن دفتر كار 1 خوابه 75 متر زیربنا در 30 طبقه
 رهن دفتر كار 85 متر تهران ونك
1397/05/24
رهن دفتر كار 85 متر زیربنا در 30 طبقه و نمای ش
 فروش آپارتمان 91 متر تهران ونك
1397/05/24
فروش آپارتمان 91 متر زیربنا طبقه زيرهمكف در 4 ط
 رهن دفتر كار 110 متر تهران ونك
1397/05/24
رهن دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه واحد ه
 رهن دفتر كار 60 متر تهران ونك
1397/05/24
رهن دفتر كار 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه واحد ها
 رهن دفتر كار 75 متر تهران ونك
1397/05/24
رهن دفتر كار 1 خوابه 75 متر زیربنا در 30 طبقه
 رهن دفتر كار 85 متر تهران ونك
1397/05/24
رهن دفتر كار 85 متر زیربنا در 30 طبقه و نمای ش
 فروش آپارتمان 91 متر تهران ونك
1397/05/24
فروش آپارتمان 91 متر زیربنا طبقه زيرهمكف در 4 ط
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران ونك
1397/05/24
اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره دفتر كار 151 متر تهران ونك
1397/05/24
اجاره دفتر كار 1 خوابه 151 متر زیربنا طبقه اول
 فروش مغازه 46 متر تهران ونك
1397/05/24
فروش مغازه 46 متر زیربنا نوساز سرقفلي
 خرید دفتر كار 160 متر تهران ونك
1397/05/23
خرید دفتر كار 3 خوابه 375 متر زمین 160 متر زیربن
 خرید خانه مستغلات 98 متر تهران ونك
1397/05/23
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 1070 متر زمین 98 متر ز
 خرید خانه مستغلات 0 متر تهران ونك
1397/05/23
خرید خانه مستغلات 1070 متر زمین در 8 طبقه ، آش