مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 فروش آپارتمان تهران ونک شیراز شمالی 168 متر
1395/12/08
فروش آپارتمان تهران ونک شیراز شمالی 3 خوابه 168
 فروش دفتر كار 110 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه همكف
 فروش دفتر كار 70 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش دفتر كار 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره مغازه 220 متر تهران ونك
1395/12/08
اجاره مغازه 1 خوابه 220 متر زیربنا طبقه اول و ن
 فروش ويلا 320 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش ويلا 4 خوابه 560 متر زمین 320 متر زیربنا ط
 فروش ويلا 320 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش ويلا 4 خوابه 560 متر زمین 320 متر زیربنا د
 فروش مغازه 180 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش مغازه 180 متر زیربنا نوساز ارتفاع4/5- جهت
 اجاره مغازه 220 متر تهران ونك
1395/12/08
اجاره مغازه 1 خوابه 220 متر زیربنا طبقه اول و ن
 فروش مغازه 189 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش مغازه 189 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 اجاره دفتر كار 78 متر تهران ونك
1395/12/08
اجاره دفتر كار 1 خوابه 78 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش خانه كلنگي 145 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش خانه خانه كلنگي 1200 متر زمین ساخت وسكونت
 فروش خانه كلنگي 128 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش خانه خانه كلنگي 1200 متر زمین ساخت وسكونت
 اجاره دفتر كار 73 متر تهران ونك
1395/12/08
اجاره دفتر كار 2 خوابه 73 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره مغازه 18 متر تهران ونك
1395/12/08
اجاره مغازه 18 متر زیربنا و نمای شيشه 8 ساله ار
 فروش دفتر كار 270 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش دفتر كار 3 خوابه 270 متر زیربنا طبقه چهارم
 رهن آپارتمان 145 متر تهران ونك
1395/12/08
رهن آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره مغازه 180 متر تهران ونك
1395/12/08
اجاره مغازه 180 متر زیربنا نوساز ارتفاع4/5- جهت
 فروش آپارتمان 240 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش آپارتمان 4 خوابه 240 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش مغازه 30 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش مغازه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه آ
 فروش آپارتمان 125 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه 1/3/7
 فروش آپارتمان 176 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش آپارتمان 3 خوابه 176 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش دفتر كار 130 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش دفتر كار 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه همكف
 فروش دفتر كار 80 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش دفتر كار 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه همكف د
 فروش دفتر كار 100 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش دفتر كار 100 متر زیربنا طبقه همكف در 4 طبق
 فروش دفتر كار 80 متر تهران ونك
1395/12/08
فروش دفتر كار 80 متر زیربنا طبقه همكف در 23 طبق
 خرید آپارتمان 92 متر تهران ونك
1395/12/07
خرید آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه 14 در
 خرید آپارتمان 70 متر تهران ونك
1395/12/07
خرید آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره مغازه 15 متر تهران ونك
1395/12/05
اجاره مغازه 1 خوابه 15 متر زیربنا طبقه همكف و ن
 اجاره دفتر كار 230 متر تهران ونك
1395/12/05
اجاره دفتر كار 4 خوابه 230 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید دفتر كار 200 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 190 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 150 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 180 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 160 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 170 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 200 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 360 متر زمین 200 متر زیربن
 خرید خانه مستغلات 0 متر تهران ونك
1395/12/05
خرید خانه مستغلات 1 خوابه 685 متر زمین طبقه در
 اجاره دفتر كار 110 متر تهران ونك
1395/12/05
اجاره دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 52 متر تهران ونك
1395/12/05
اجاره آپارتمان 1 خوابه 52 متر زیربنا طبقه همكف