مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 170 متر تهران ونك
1396/09/02
اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه چهار
 فروش آپارتمان 192 متر تهران ونك
1396/09/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 192 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران ونك
1396/09/02
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش آپارتمان 185 متر تهران ونك
1396/09/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 111 متر تهران ونك
1396/09/02
فروش آپارتمان 2 خوابه 111 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره آپارتمان 69 متر تهران ونك
1396/09/02
اجاره آپارتمان 1 خوابه 69 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 147 متر تهران ونك
1396/09/02
اجاره آپارتمان 3 خوابه 147 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ونك
1396/09/01
خرید خانه كلنگي 1500 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 اجاره دفتر كار 76 متر تهران ونك
1396/09/01
اجاره دفتر كار 2 خوابه 76 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 200 متر تهران ونك
1396/09/01
خانه خرید آپارتمان 3 خوابه بازسازي شده
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ونك
1396/09/01
خرید خانه كلنگي 880 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 اجاره آپارتمان 94 متر تهران ونك
1396/09/01
اجاره آپارتمان 2 خوابه 94 متر زیربنا طبقه زیر ه
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران ونك
1396/09/01
اجاره دفتر كار 100 متر زیربنا طبقه همکف در 4 طب
 خرید مغازه 235 متر تهران ونك
1396/09/01
خرید مغازه 235 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 خرید آپارتمان 194 متر تهران ونك
1396/09/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 194 متر زیربنا طبقه زیر ه
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ونك
1396/09/01
خانه خرید خانه كلنگي 1200 متر زمین
 اجاره آپارتمان 127 متر تهران ونك
1396/09/01
اجاره آپارتمان 2 خوابه 127 متر زیربنا طبقه پنچم
 اجاره خانه مستغلات 370 متر تهران ونك
1396/09/01
اجاره خانه مستغلات 10 خوابه 150 متر زمین 370 متر
 اجاره دفتر كار 110 متر تهران ونك
1396/08/29
اجاره دفتر كار 4 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره دفتر كار 125 متر تهران ونك
1396/08/29
اجاره دفتر كار 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه 13 د
 خرید دفتر كار 171 متر تهران ونك
1396/08/29
خرید دفتر كار 4 خوابه 171 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید دفتر كار 167 متر تهران ونك
1396/08/29
خرید دفتر كار 3 خوابه 167 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 150 متر تهران ونك
1396/08/29
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ونك
1396/08/29
خانه خرید خانه كلنگي 300 متر زمین باز سازي قدر
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ونك
1396/08/27
خرید خانه كلنگي 1500 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ونك
1396/08/27
خانه خرید خانه كلنگي 1388 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ونك
1396/08/27
خانه خرید خانه كلنگي 1100 متر زمین
 رهن خرید دفتر كار 200 متر تهران ونك
1396/08/27
خرید رهن دفتر كار 7 خوابه 250 متر زمین 200 متر
 خرید مغازه 200 متر تهران ونك
1396/08/27
خانه خرید مغازه 140متر زيرزمين / باز سازي
 خرید آپارتمان 204 متر تهران ونك
1396/08/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 204 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 195 متر تهران ونك
1396/08/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 195 متر زیربنا طبقه اول د
فروش دفتر کار تهران ونک شیخ بهائی 125 متر
1396/08/25
فروش دفتر کار 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه 13 در
 خرید آپارتمان 125 متر تهران ونك
1396/08/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید آپارتمان 121 متر تهران ونك
1396/08/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 121 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ونك
1396/08/25
خانه خرید خانه كلنگي 600 متر زمین
 خرید دفتر كار 120 متر تهران ونك
1396/08/25
خرید دفتر كار 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران ونك
1396/08/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ونك
1396/08/25
خرید خانه كلنگي 350 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 خرید آپارتمان 123 متر تهران ونك
1396/08/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 123 متر زیربنا طبقه سوم د