مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
رهن دفتر کار در ونک ملاصدرا 75 متر
1397/01/30
رهن دفتر کار در ونک ملاصدرا 75 متر 1 خوابه در ط
 خرید آپارتمان 130 متر تهران ده ونك
1397/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه زيرهم
 اجاره دفتر كار 75 متر تهران ونك
1397/01/29
خانه اجاره دفتر كار 1 خوابه بازسازي ،آيفون تصوي
 اجاره دفتر كار 55 متر تهران ونك
1397/01/29
اجاره دفتر كار 2 خوابه 55 متر زیربنا طبقه جهارم
 رهن آپارتمان 130 متر تهران ده ونك
1397/01/29
رهن آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه زيرهمك
 رهن دفتر كار 80 متر تهران ونك
1397/01/29
رهن دفتر كار 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه هفتم در
 اجاره آپارتمان 141 متر تهران ونك
1397/01/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 141 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره دفتر كار 170 متر تهران ونك
1397/01/29
اجاره دفتر كار 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه 14 د
 خرید آپارتمان 315 متر تهران ونك
1397/01/29
خرید آپارتمان 5 خوابه 315 متر زیربنا طبقه هفتم
 خرید دفتر كار 135 متر تهران ونك
1397/01/29
خرید دفتر كار 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید دفتر كار 170 متر تهران ونك
1397/01/29
خرید دفتر كار 170 متر زیربنا طبقه واحدها در 7 ط
 خرید دفتر كار 85 متر تهران ونك
1397/01/29
خرید دفتر كار 1 خوابه 85 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید ويلا 180 متر تهران ده ونك
1397/01/29
خانه خرید ويلا 2 خوابه 200 متر زمین بازسازي
 خرید دفتر كار 97 متر تهران ونك
1397/01/29
خرید دفتر كار 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش آپارتمان 70 متر تهران ده ونك
1397/01/28
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش خانه مستغلات 93 متر تهران ونك
1397/01/28
فروش خانه مستغلات 2 خوابه 185 متر زمین 93 متر زی
 اجاره مغازه 12 متر تهران ونك
1397/01/28
اجاره مغازه 12 متر زیربنا 12 ساله ارتفاع 2/80متر
 اجاره دفتر كار 108 متر تهران ونك
1397/01/28
اجاره دفتر كار 2 خوابه 108 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره مغازه 26 متر تهران ونك
1397/01/28
اجاره مغازه 26 متر زیربنا طبقه همكف نوساز فضاي
 اجاره مغازه 12 متر تهران ونك
1397/01/28
اجاره مغازه 12 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز فضاي
 اجاره دفتر كار 128 متر تهران ونك
1397/01/28
خانه اجاره دفتر كار 3 خوابه
 اجاره مغازه 50 متر تهران ونك
1397/01/28
اجاره مغازه 50 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/20
 اجاره مغازه 28 متر تهران ونك
1397/01/28
اجاره مغازه 28 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/40-زير
 اجاره دفتر كار 170 متر تهران ونك
1397/01/28
اجاره دفتر كار 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه 14 د
 اجاره دفتر كار 130 متر تهران ونك
1397/01/28
اجاره دفتر كار 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه زيره
 فروش آپارتمان 80 متر تهران ونك
1397/01/28
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید خانه مستغلات 115 متر تهران ونك
1397/01/27
خانه خرید خانه مستغلات 2 خوابه 423 متر زمین گذر
 رهن مغازه 20 متر تهران ونك
1397/01/27
رهن مغازه 20 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ارتف
 اجاره مغازه 20 متر تهران ونك
1397/01/27
اجاره مغازه 20 متر زیربنا نوساز ارتفاع3
 رهن دفتر كار 120 متر تهران ونك
1397/01/27
رهن دفتر كار 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره خانه مستغلات 185 متر تهران ونك
1397/01/27
خانه اجاره خانه مستغلات 4 خوابه 250 متر زمین با
 اجاره دفتر كار 115 متر تهران ونك
1397/01/27
اجاره دفتر كار 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه 11 د
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران ده ونك
1397/01/27
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران ونك
1397/01/27
اجاره دفتر كار 1 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید مغازه 26 متر تهران ونك
1397/01/27
خرید مغازه 26 متر زیربنا نوساز ارتفاع2-سرقفلي
 خرید دفتر كار 75 متر تهران ونك
1397/01/27
خرید دفتر كار 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش مغازه 177 متر تهران ونك
1397/01/26
فروش مغازه 177 متر زیربنا نوساز قيمت روز- ارتفا
 فروش آپارتمان 92 متر تهران ونك
1397/01/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه واحدها
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران ونك
1397/01/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه دوم