مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 فروش مغازه 65 متر تهران دزاشيب
1396/03/08
فروش مغازه 65 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 اجاره مغازه 30 متر تهران انقلاب
1396/03/08
اجاره مغازه 30 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه
 فروش مغازه 43 متر تهران چيذر
1396/03/08
فروش خانه مغازه جواز عكاسي
 فروش مغازه 11 متر تهران پل چوبي
1396/03/08
فروش مغازه 11 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 30 متر تهران پونك
1396/03/08
فروش مغازه 30 متر زیربنا طبقه اول ، آشپزخانه غی
 فروش مغازه 42 متر تهران وزرا
1396/03/08
فروش خانه مغازه جواز ازلد
 فروش مغازه 38 متر تهران امير آباد
1396/03/08
فروش خانه مغازه سوپر ماركت
 فروش مغازه 21 متر تهران دروس
1396/03/08
فروش مغازه 21 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش رهن مغازه 17 متر تهران تجريش
1396/03/08
فروش رهن مغازه 17 متر زیربنا طبقه اول در 7 طبق
 فروش مغازه 200 متر تهران تهرانپارس
1396/03/08
فروش مغازه 200 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش مغازه 120 متر تهران نياوران
1396/03/08
فروش مغازه 120 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش مغازه 20 متر تهران پونك
1396/03/08
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ،
 فروش مغازه 19 متر تهران اقدسيه
1396/03/08
فروش مغازه 19 متر زیربنا طبقه زیر همکف ، آشپزخا
 فروش مغازه 14 متر تهران فرمانيه
1396/03/08
فروش خانه مغازه
 فروش مغازه 24 متر تهران مرزداران
1396/03/08
فروش مغازه 24 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 اجاره مغازه 70 متر تهران وليعصر
1396/03/08
اجاره مغازه 70 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش مغازه 50 متر تهران بلوار فردوس
1396/03/08
فروش مغازه 50 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 25 متر تهران هفت تير
1396/03/08
فروش مغازه 25 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 13 متر تهران فرمانيه
1396/03/08
فروش خانه مغازه
 فروش مغازه 100 متر تهران ظفر
1396/03/08
فروش خانه مغازه
 فروش مغازه 23 متر تهران ونك
1396/03/08
فروش خانه مغازه
 فروش مغازه 26 متر تهران كريمخان
1396/03/08
فروش خانه مغازه
 فروش مغازه 21 متر تهران پونك
1396/03/08
فروش مغازه 21 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 29 متر تهران شيخ بهائي
1396/03/08
فروش مغازه 29 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 اجاره مغازه 24 متر تهران هفت تير
1396/03/08
اجاره مغازه 24 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه
 فروش مغازه 53 متر تهران نياوران
1396/03/08
فروش مغازه 53 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 25 متر تهران فاطمي
1396/03/08
فروش مغازه 25 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه ،
 اجاره مغازه 15 متر تهران تهرانپارس
1396/03/08
خانه اجاره مغازه باز سازي 45م 150
 فروش مغازه 85 متر تهران نياوران
1396/03/08
فروش مغازه 85 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 46 متر تهران ميرداماد
1396/03/08
فروش مغازه 46 متر زیربنا طبقه اول ، آشپزخانه غی
 اجاره مغازه 35 متر تهران وليعصر
1396/03/08
اجاره مغازه 35 متر زیربنا طبقه همکف در 1 طبقه
 اجاره مغازه 18 متر تهران جنت آباد
1396/03/08
اجاره مغازه 18 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 اجاره مغازه 25 متر تهران نظام آباد
1396/03/08
اجاره مغازه 25 متر زیربنا طبقه موجود ، آشپزخانه
 اجاره مغازه 22 متر تهران گاندي
1396/03/08
خانه اجاره مغازه اسپيلت باز سازي / هزينه ووسا
 فروش مغازه 19 متر تهران اقدسيه
1396/03/08
فروش مغازه 19 متر زیربنا طبقه زیر همکف ، آشپزخا
 فروش مغازه 83 متر تهران نياوران
1396/03/08
فروش مغازه 83 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 23 متر تهران جنت آباد
1396/03/08
فروش مغازه 23 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش مغازه 44 متر تهران اشرفي اصفهاني
1396/03/08
فروش مغازه 44 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش رهن مغازه 33 متر تهران ظفر
1396/03/08
فروش رهن مغازه 33 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخ