مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید مغازه 17 متر تهران آرياشهر
1396/12/06
خرید مغازه 17 متر زیربنا نوساز قيمت متري 2/100م
 خرید مغازه 15 متر تهران شهرك غرب
1396/12/06
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه 5باب در 10 طبقه
 خرید مغازه 0 متر تهران شهرك غرب
1396/12/06
خرید مغازه در 10 طبقه نوساز قيمت روز
 خرید مغازه 45 متر تهران شهرك غرب
1396/12/06
خرید مغازه 45 متر زیربنا در 10 طبقه نوساز قيمت
 خرید مغازه 43 متر تهران شهران
1396/12/06
خرید مغازه 43 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4متر - بر
 خرید مغازه 14 متر تهران خسروجنوبي وشمالي
1396/12/06
خرید مغازه 14 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 115 متر تهران زرتشت
1396/12/06
خرید مغازه 115 متر زیربنا نوساز ارتفاع 6- ملكيت
 اجاره مغازه 24 متر تهران شهرك غرب
1396/12/06
اجاره مغازه 24 متر زیربنا طبقه اول نوساز ملكيت
 اجاره مغازه 36 متر تهران ستارخان
1396/12/06
اجاره مغازه 36 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع
 اجاره مغازه 40 متر تهران ميني سيتي
1396/12/06
اجاره مغازه 40 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4- جواز
 اجاره مغازه 106 متر تهران ستارخان
1396/12/06
اجاره مغازه 106 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتف
 اجاره مغازه 92 متر تهران ستارخان
1396/12/06
اجاره مغازه 92 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 خرید مغازه 0 متر تهران شهرآرا
1396/12/06
خرید مغازه نوساز ارتفاع 2/5متر - برق-سرقفلي-بر
 اجاره مغازه 27 متر تهران ستارخان
1396/12/06
اجاره مغازه 27 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 رهن مغازه 0 متر تهران صادقيه
1396/12/06
رهن مغازه 14 خوابه طبقه همكف نوساز ارتفاع 2/5-
 خرید مغازه 23 متر تهران شهران
1396/12/06
خرید مغازه 23 متر زیربنا طبقه كف نوساز 2بر- ترا
 خرید مغازه 55 متر تهران شهران
1396/12/06
خرید مغازه 55 متر زیربنا طبقه تراس نوساز 2بر- ت
 اجاره مغازه 220 متر تهران تهران ويلآ
1396/12/06
اجاره مغازه 220 متر زیربنا ، آشپزخانه نيمه مبله
 اجاره مغازه 90 متر تهران ميرداماد
1396/12/06
اجاره مغازه 90 متر زیربنا نوساز ارتفاع 2- با لو
 اجاره مغازه 45 متر تهران پاسداران
1396/12/06
اجاره مغازه 45 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 20 متر تهران پاسداران
1396/12/06
اجاره مغازه 20 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 خرید مغازه 24 متر تهران شهرك غرب
1396/12/06
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه اول نوساز ملكيت -
 خرید مغازه 106 متر تهران شهران
1396/12/06
خرید مغازه 106 متر زیربنا طبقه همكف نوساز سرقفل
 خرید مغازه 18 متر تهران شهران
1396/12/06
خرید مغازه 18 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز سرقفل
 خرید مغازه 40 متر تهران شهران
1396/12/06
خرید مغازه 40 متر زیربنا طبقه انبار نوساز سرقفل
 خرید مغازه 15 متر تهران جنت آباد
1396/12/06
خرید مغازه 15 متر زیربنا نوساز ملكيت -جواز 6دان
 خرید مغازه 20 متر تهران پل ستارخان
1396/12/06
خرید مغازه 20 متر زیربنا نوساز پاركينگ در حياط-
 خرید مغازه 16 متر تهران پل ستارخان
1396/12/06
خرید مغازه 16 متر زیربنا نوساز پاركينگ در حياط-
 خرید مغازه 54 متر تهران شهران
1396/12/06
خرید مغازه 54 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 11 متر تهران صادقيه
1396/12/06
خرید مغازه 11 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 اجاره مغازه 155 متر تهران شيخ بهائي
1396/12/06
اجاره مغازه 155 متر زیربنا طبقه كف ، آشپزخانه ن
 خرید مغازه 42 متر تهران قيطريه
1396/12/06
خرید مغازه 42 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 24 متر تهران فاطمي
1396/12/06
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 24 متر تهران فاطمي
1396/12/06
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 12 متر تهران تجريش
1396/12/06
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ارت
 خرید مغازه 92 متر تهران ميرداماد
1396/12/06
خرید مغازه 92 متر زیربنا نوساز ملكيت سرقفلي
 خرید مغازه 12 متر تهران تجريش
1396/12/06
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه جهارم نوساز ارتفا
 خرید مغازه 120 متر تهران آجودانيه
1396/12/06
خرید مغازه 120 متر زیربنا نوساز سرقفلي ملكيت -
رامسر فروش آپارتمان های ساحلی در رامسر 80 تا 180 متری
1392/06/09
رامسر فروش آپارتمان های ساحلی در رامسر 80 تا 18