مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره مغازه 400 متر تهران مرزداران
1397/01/29
اجاره مغازه 400 متر زیربنا طبقه زيرهمكف ، آشپزخ
 اجاره مغازه 100 متر تهران مرزداران
1397/01/29
اجاره مغازه 100 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارت
 خرید مغازه 86 متر تهران سعادت آباد
1397/01/29
خرید مغازه 86 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4- قيمت م
 اجاره مغازه 31 متر تهران گاندي
1397/01/29
اجاره مغازه 31 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع
 اجاره مغازه 18 متر تهران گاندي
1397/01/29
اجاره مغازه 18 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 خرید مغازه 56 متر تهران فرمانيه
1397/01/29
خانه خرید مغازه قيمت 6 ميليارد-ارتفاع 3-110مترپ
 خرید مغازه 140 متر تهران فرمانيه
1397/01/29
خانه خرید مغازه قيمت 6 ميليارد-ارتفاع 3-110مترپ
 خرید مغازه 120 متر تهران نياوران
1397/01/29
خرید مغازه 120 متر زیربنا طبقه كف و نمای شيشه
 خرید مغازه 80 متر تهران نياوران
1397/01/29
خرید مغازه 80 متر زیربنا طبقه بالكن و نمای شيشه
 خرید مغازه 90 متر تهران هفت تير
1397/01/29
خرید مغازه 90 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 15 متر تهران هفت تير
1397/01/29
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 46 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
خرید مغازه 46 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 32 متر تهران جردن آفريقا
1397/01/29
خرید مغازه 32 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 24 متر تهران اختياريه
1397/01/29
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 16 متر تهران اختياريه
1397/01/29
خرید مغازه 16 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 24 متر تهران اختياريه
1397/01/29
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ارت
 خرید مغازه 21 متر تهران آيت الله كاشاني
1397/01/29
خرید مغازه 21 متر زیربنا نوساز ارتفاع4-ملكيت-با
 خرید مغازه 400 متر تهران مرزداران
1397/01/29
خرید مغازه 400 متر زیربنا طبقه زيرهمكف ، آشپزخا
 خرید مغازه 100 متر تهران مرزداران
1397/01/29
خرید مغازه 100 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 خرید مغازه 170 متر تهران بلوارفردوس
1397/01/29
خرید مغازه 170 متر زیربنا نوساز ارتفاع4/2-ملكيت
 خرید مغازه 190 متر تهران دولت
1397/01/29
خرید مغازه 190 متر زیربنا ، آشپزخانه نيمه مبله
 خرید مغازه 41 متر تهران عباس آبادبهشتي
1397/01/29
خرید مغازه 41 متر زیربنا نوساز ارتفاع6-ملكيت سر
 رهن مغازه 15 متر تهران پيامبر
1397/01/29
رهن مغازه 15 متر زیربنا نوساز ارتفاع 2/5- قرارد
 اجاره مغازه 90 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/01/29
اجاره مغازه 90 متر زیربنا نوساز ارتفاع 2/80- مل
 اجاره مغازه 35 متر تهران شهرك غرب
1397/01/29
اجاره مغازه 35 متر زیربنا نوساز جواز پوشاك -ارت
 اجاره مغازه 50 متر تهران پونك
1397/01/29
اجاره مغازه 50 متر زیربنا نوساز ارتفاع4- 15سال
 اجاره مغازه 17 متر تهران جنت آباد
1397/01/29
اجاره مغازه 17 متر زیربنا نوساز ارتفاع 2/70- قا
 اجاره مغازه 50 متر تهران مرزداران
1397/01/29
اجاره مغازه 50 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/20
 اجاره مغازه 20 متر تهران ستارخان
1397/01/29
اجاره مغازه 20 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 6 متر تهران ستارخان
1397/01/29
اجاره مغازه 6 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 46 متر تهران ميرداماد
1397/01/29
اجاره مغازه 46 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع
 اجاره مغازه 220 متر تهران مطهري تخت طاووس
1397/01/29
اجاره مغازه 220 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتف
 اجاره مغازه 80 متر تهران مطهري تخت طاووس
1397/01/29
اجاره مغازه 80 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 اجاره مغازه 10 متر تهران قيطريه
1397/01/29
اجاره مغازه 10 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 10 متر تهران قيطريه
1397/01/29
اجاره مغازه 10 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ار
 اجاره مغازه 31 متر تهران تجريش
1397/01/29
اجاره مغازه 31 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4
 اجاره مغازه 30 متر تهران فاطمي
1397/01/29
اجاره مغازه 30 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 30 متر تهران فاطمي
1397/01/29
اجاره مغازه 30 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 اجاره مغازه 31 متر تهران ولي عصرتاعباس آباد
1397/01/29
اجاره مغازه 31 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ار