مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید مغازه 63 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید مغازه 63 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 12 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 47 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
اجاره مغازه 47 متر زیربنا طبقه كف نوساز پ33- ا
 اجاره مغازه 12 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
اجاره مغازه 12 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز پ33-
 اجاره مغازه 26 متر تهران باغ فيض
1397/03/27
اجاره مغازه 26 متر زیربنا نوساز ارتفاع3-ملكيت-
 رهن مغازه 6 متر تهران شهرك غرب
1397/03/27
رهن مغازه 6 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/20-
 خرید مغازه 26 متر تهران باغ فيض
1397/03/27
خرید مغازه 26 متر زیربنا نوساز ارتفاع3-ملكيت- ا
 رهن مغازه 97 متر تهران شهرزيبا
1397/03/27
رهن مغازه 97 متر زیربنا نوساز 2پاركينگ-سرقفلي م
 خرید مغازه 37 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید مغازه 37 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 21 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید مغازه 21 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 20 متر تهران اشرفي اصفهاني
1397/03/27
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفا
 خرید مغازه 23 متر تهران پل ستارخان
1397/03/27
خرید مغازه 23 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع4
 خرید مغازه 16 متر تهران شهرك غرب
1397/03/27
خرید مغازه 16 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع4
 خرید مغازه 26 متر تهران شهرك ژاندارمري
1397/03/27
خرید مغازه 26 متر زیربنا طبقه همكف و نمای شيشه
 خرید مغازه 12 متر تهران ستارخان
1397/03/27
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ارت
 اجاره مغازه 42 متر تهران باغ فيض
1397/03/27
اجاره مغازه 42 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/5متر -
 خرید مغازه 21 متر تهران آيت الله كاشاني
1397/03/27
خرید مغازه 21 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 9 متر تهران آيت الله كاشاني
1397/03/27
خرید مغازه 9 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 97 متر تهران شهرزيبا
1397/03/27
خرید مغازه 97 متر زیربنا نوساز 2پاركينگ-سرقفلي
 خرید مغازه 133 متر تهران شهرك غرب
1397/03/27
خرید مغازه 133 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ار
 خرید مغازه 27 متر تهران شاهين شمالي
1397/03/27
خرید مغازه 27 متر زیربنا نوساز ملكيت سرقفلي -ار
 فروش مغازه 20 متر تهران قلهك
1397/03/24
فروش خانه مغازه بازسازي شده ارتفاع 3 متر -داراي
 فروش مغازه 23 متر تهران ميرداماد
1397/03/24
فروش مغازه 23 متر زیربنا طبقه اول و نمای شيشه
 فروش مغازه 23 متر تهران ميرداماد
1397/03/24
فروش مغازه 23 متر زیربنا طبقه زيرهمكف و نمای شي
 فروش مغازه 160 متر تهران پارك ملت
1397/03/24
فروش مغازه 160 متر زیربنا طبقه زيرهمكف و نمای س
 اجاره مغازه 28 متر تهران ولنجك
1397/03/24
اجاره مغازه 28 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع
 اجاره مغازه 20 متر تهران ونك
1397/03/24
اجاره مغازه 20 متر زیربنا طبقه كف و نمای شيشه
 اجاره مغازه 20 متر تهران ونك
1397/03/24
اجاره مغازه 20 متر زیربنا طبقه بالكن و نمای شيش
 اجاره مغازه 23 متر تهران ميرداماد
1397/03/24
اجاره مغازه 23 متر زیربنا طبقه اول و نمای شيشه
 اجاره مغازه 23 متر تهران ميرداماد
1397/03/24
اجاره مغازه 23 متر زیربنا طبقه زيرهمكف و نمای ش
 اجاره مغازه 12 متر تهران قيطريه
1397/03/24
اجاره مغازه 12 متر زیربنا نوساز ارتفاع 2
 فروش مغازه 35 متر تهران فرمانيه
1397/03/24
فروش مغازه 35 متر زیربنا طبقه همكف نوساز يك دهن
 فروش مغازه 15 متر تهران فرمانيه
1397/03/24
فروش مغازه 15 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز يك ده
 فروش مغازه 54 متر تهران سهروردي
1397/03/24
فروش مغازه 54 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ملكيت
 فروش مغازه 40 متر تهران سهروردي
1397/03/24
فروش مغازه 40 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ملك
 فروش مغازه 23 متر تهران فاطمي
1397/03/24
فروش مغازه 23 متر زیربنا طبقه همكف نوساز
 فروش مغازه 23 متر تهران فاطمي
1397/03/24
فروش مغازه 23 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز
 فروش مغازه 20 متر تهران ونك
1397/03/24
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه كف و نمای شيشه ن
 فروش مغازه 20 متر تهران ونك
1397/03/24
فروش مغازه 20 متر زیربنا طبقه بالكن و نمای شيشه