مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید خانه مستغلات 800 متر تهران پاسداران
1397/01/29
خرید خانه مستغلات 20 خوابه 565 متر زمین 800 متر
 اجاره دفتر كار 50 متر تهران پاسداران
1397/01/29
اجاره دفتر كار 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 130 متر تهران پاسداران
1397/01/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 145 متر تهران پاسداران
1397/01/29
اجاره دفتر كار 2 خوابه 145 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره دفتر كار 130 متر تهران پاسداران
1397/01/29
اجاره دفتر كار 4 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 224 متر تهران پاسداران
1397/01/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 224 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران پاسداران
1397/01/29
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره مغازه 46 متر تهران پاسداران
1397/01/29
اجاره مغازه 46 متر زیربنا نوساز ارتفاع4- سرقفلي
 خرید آپارتمان 128 متر تهران پاسداران
1397/01/29
خرید آپارتمان 3 خوابه 128 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 220 متر تهران پاسداران
1397/01/29
اجاره آپارتمان 4 خوابه 220 متر زیربنا طبقه پنجم
 رهن آپارتمان 147 متر تهران پاسداران
1397/01/29
رهن آپارتمان 3 خوابه 147 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 128 متر تهران پاسداران
1397/01/29
خرید آپارتمان 3 خوابه 128 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید دفتر كار 108 متر تهران پاسداران
1397/01/29
خرید دفتر كار 2 خوابه 108 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید دفتر كار 86 متر تهران پاسداران
1397/01/29
خرید دفتر كار 2 خوابه 86 متر زیربنا در 5 طبقه
 خرید دفتر كار 107 متر تهران پاسداران
1397/01/29
خرید دفتر كار 2 خوابه 107 متر زیربنا در 5 طبقه
 فروش خانه مستغلات 125 متر تهران پاسداران
1397/01/28
فروش خانه مستغلات 2 خوابه 360 متر زمین 125 متر ز
 فروش خانه مستغلات 86 متر تهران پاسداران
1397/01/28
فروش خانه مستغلات 360 متر زمین 86 متر زیربنا در
 اجاره آپارتمان 176 متر تهران پاسداران
1397/01/28
خانه اجاره آپارتمان 3 خوابه قابل تبديل- تراس 40
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران پاسداران
1397/01/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران پاسداران
1397/01/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران پاسداران
1397/01/28
اجاره دفتر كار 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران پاسداران
1397/01/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش آپارتمان 193 متر تهران پاسداران
1397/01/28
فروش آپارتمان 3 خوابه 193 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش مغازه 140 متر تهران پاسداران
1397/01/28
فروش مغازه 140 متر زیربنا طبقه همكف و نمای شيشه
 فروش مغازه 80 متر تهران پاسداران
1397/01/28
فروش مغازه 80 متر زیربنا طبقه بالكن و نمای شيشه
 فروش آپارتمان 105 متر تهران پاسداران
1397/01/28
فروش آپارتمان 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران پاسداران
1397/01/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه جهار
 فروش آپارتمان 108 متر تهران پاسداران
1397/01/28
فروش آپارتمان 2 خوابه 108 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران پاسداران
1397/01/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید خانه مستغلات 55 متر تهران پاسداران
1397/01/27
خانه خرید خانه مستغلات 60 متر زمین
 اجاره دفتر كار 75 متر تهران پاسداران
1397/01/27
اجاره دفتر كار 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 170 متر تهران پاسداران
1397/01/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 200 متر تهران پاسداران
1397/01/27
اجاره دفتر كار 2 خوابه 200 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره دفتر كار 65 متر تهران پاسداران
1397/01/27
اجاره دفتر كار 2 خوابه 65 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 180 متر تهران پاسداران
1397/01/27
اجاره دفتر كار 4 خوابه 180 متر زیربنا طبقه اول
 خرید دفتر كار 65 متر تهران پاسداران
1397/01/27
خرید دفتر كار 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 136 متر تهران پاسداران
1397/01/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 136 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران پاسداران
1397/01/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید دفتر كار 60 متر تهران پاسداران
1397/01/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در