مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 101 متر تهران پاسداران
1395/12/08
اجاره آپارتمان 2 خوابه 101 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 95 متر تهران پاسداران
1395/12/08
اجاره آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران پاسداران
1395/12/08
اجاره دفتر كار 3 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره ويلا 400 متر تهران پاسداران
1395/12/08
خانه اجاره ويلا 1 خوابه 2000 متر زمین پاركينگ د
 فروش خانه مستغلات 150 متر تهران پاسداران
1395/12/08
فروش خانه مستغلات 3 خوابه 526 متر زمین 150 متر ز
 فروش مغازه 22 متر تهران پاسداران
1395/12/08
فروش مغازه 22 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه آ
 فروش آپارتمان 154 متر تهران پاسداران
1395/12/08
فروش آپارتمان 3 خوابه 154 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 142 متر تهران پاسداران
1395/12/08
فروش آپارتمان 3 خوابه 142 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش دفتر كار 90 متر تهران پاسداران
1395/12/08
فروش دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش آپارتمان 106 متر تهران پاسداران
1395/12/08
فروش آپارتمان 2 خوابه 106 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 64 متر تهران پاسداران
1395/12/08
فروش دفتر كار 2 خوابه 64 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش آپارتمان 110 متر تهران پاسداران
1395/12/08
فروش آپارتمان 2 خوابه 203 متر زمین 110 متر زیربن
 فروش آپارتمان 101 متر تهران پاسداران
1395/12/08
فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 303 متر تهران پاسداران
1395/12/07
خرید آپارتمان 4 خوابه 303 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید خانه مستغلات 145 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 225 متر زمین 145 متر ز
 خرید خانه مستغلات 85 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 225 متر زمین 85 متر زی
 خرید آپارتمان 200 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید خانه مستغلات 280 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید خانه مستغلات 4 خوابه 200 متر زمین 280 متر ز
 خرید آپارتمان 303 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید آپارتمان 4 خوابه 303 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 53 متر تهران پاسداران
1395/12/05
اجاره آپارتمان 2 خوابه 53 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 120 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خانه اجاره دفتر كار 2 خوابه بازسازي شده
 اجاره آپارتمان 155 متر تهران پاسداران
1395/12/05
اجاره آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 110 متر تهران پاسداران
1395/12/05
اجاره دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره آپارتمان 170 متر تهران پاسداران
1395/12/05
اجاره آپارتمان 170 متر زیربنا طبقه همکف در 5 طب
 اجاره دفتر كار 94 متر تهران پاسداران
1395/12/05
اجاره دفتر كار 94 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران پاسداران
1395/12/05
اجاره دفتر كار 100 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبق
 اجاره آپارتمان 310 متر تهران پاسداران
1395/12/05
اجاره آپارتمان 4 خوابه 310 متر زیربنا طبقه اول
 خرید آپارتمان 205 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 145 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 120 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید دفتر كار 1 خوابه 120 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید آپارتمان 150 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 106 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 106 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 98 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 98 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید آپارتمان 186 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 186 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش رهن خانه مستغلات 60 متر تهران پاسداران
1395/12/04
فروش خانه رهن خانه مستغلات 1 خوابه بازسازي-م.ا
 فروش ويلا 60 متر تهران پاسداران
1395/12/04
فروش ويلا 3 خوابه 106 متر زمین 60 متر زیربنا طب
 فروش ويلا 60 متر تهران پاسداران
1395/12/04
فروش ويلا 106 متر زمین 60 متر زیربنا در 2 طبقه
 فروش مغازه 250 متر تهران پاسداران
1395/12/04
فروش مغازه 250 متر زیربنا نوساز ارتفاع3- ملكيت
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران پاسداران
1395/12/04
اجاره آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه زیر