مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید خانه مستغلات 70 متر تهران پاسداران
1396/12/06
خرید خانه مستغلات 1 خوابه 99 متر زمین 70 متر زیر
 خرید خانه مستغلات 60 متر تهران پاسداران
1396/12/06
خرید خانه مستغلات 1 خوابه 99 متر زمین 60 متر زیر
 اجاره دفتر كار 83 متر تهران پاسداران
1396/12/06
اجاره دفتر كار 1 خوابه 83 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 75 متر تهران پاسداران
1396/12/06
اجاره آپارتمان 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه پنجم
 رهن دفتر كار 65 متر تهران پاسداران
1396/12/06
خانه رهن دفتر كار 2 خوابه بازسازي
 رهن دفتر كار 75 متر تهران پاسداران
1396/12/06
خانه رهن دفتر كار بازسازي
 اجاره آپارتمان 230 متر تهران پاسداران
1396/12/06
اجاره آپارتمان 2 خوابه 230 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره مغازه 45 متر تهران پاسداران
1396/12/06
اجاره مغازه 45 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 20 متر تهران پاسداران
1396/12/06
اجاره مغازه 20 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران پاسداران
1396/12/06
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن آپارتمان 77 متر تهران پاسداران
1396/12/06
رهن آپارتمان 2 خوابه 77 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 100 متر تهران پاسداران
1396/12/06
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 84 متر تهران پاسداران
1396/12/06
خانه خرید آپارتمان 2 خوابه
 خرید دفتر كار 100 متر تهران پاسداران
1396/12/06
خرید دفتر كار 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره دفتر كار 130 متر تهران پاسداران
1396/12/02
اجاره دفتر كار 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 155 متر تهران پاسداران
1396/12/02
اجاره آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 91 متر تهران پاسداران
1396/12/02
اجاره آپارتمان 2 خوابه 91 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 130 متر تهران پاسداران
1396/12/02
خرید دفتر كار 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید دفتر كار 98 متر تهران پاسداران
1396/12/02
خرید دفتر كار 2 خوابه 98 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید دفتر كار 51 متر تهران پاسداران
1396/12/02
خرید دفتر كار 2 خوابه 51 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید دفتر كار 98 متر تهران پاسداران
1396/12/02
خرید دفتر كار 3 خوابه 98 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 125 متر تهران پاسداران
1396/11/30
اجاره آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 70 متر تهران پاسداران
1396/11/30
اجاره آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 80 متر تهران پاسداران
1396/11/30
اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران پاسداران
1396/11/30
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول
 رهن دفتر كار 75 متر تهران پاسداران
1396/11/30
رهن دفتر كار 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول در
 اجاره دفتر كار 170 متر تهران پاسداران
1396/11/30
اجاره دفتر كار 2 خوابه 170 متر زیربنا طبقه اول
 خرید دفتر كار 75 متر تهران پاسداران
1396/11/30
خرید دفتر كار 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه پنجم د
 خرید دفتر كار 100 متر تهران پاسداران
1396/11/30
خرید دفتر كار 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 124 متر تهران پاسداران
1396/11/30
خرید آپارتمان 2 خوابه 124 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید دفتر كار 125 متر تهران پاسداران
1396/11/30
خرید دفتر كار 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 81 متر تهران پاسداران
1396/11/30
خرید آپارتمان 2 خوابه 81 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید مغازه 24 متر تهران پاسداران
1396/11/30
خرید مغازه 24 متر زیربنا نوساز ارتفاع3/20-بازسا
 اجاره آپارتمان 125 متر تهران پاسداران
1396/11/30
اجاره آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 70 متر تهران پاسداران
1396/11/30
اجاره آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 80 متر تهران پاسداران
1396/11/30
اجاره آپارتمان 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران پاسداران
1396/11/30
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره مغازه 28 متر تهران پاسداران
1396/11/29
اجاره مغازه 28 متر زیربنا نوساز ارتفاع3
 اجاره آپارتمان 80 متر تهران پاسداران
1396/11/29
اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول د