مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره دفتر كار 120 متر تهران پاسداران
1397/03/24
اجاره دفتر كار 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول
 فروش دفتر كار 64 متر تهران پاسداران
1397/03/24
فروش دفتر كار 1 خوابه 64 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش دفتر كار 67 متر تهران پاسداران
1397/03/24
فروش دفتر كار 67 متر زیربنا در 5 طبقه نوساز ،
 فروش دفتر كار 69 متر تهران پاسداران
1397/03/24
فروش دفتر كار 69 متر زیربنا در 5 طبقه نوساز ،
 رهن دفتر كار 12 متر تهران پاسداران
1397/03/24
رهن دفتر كار 12 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه
 اجاره دفتر كار 140 متر تهران پاسداران
1397/03/24
خانه اجاره دفتر كار 2 خوابه بازسازي
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران پاسداران
1397/03/24
اجاره دفتر كار 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران پاسداران
1397/03/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن دفتر كار 133 متر تهران پاسداران
1397/03/24
رهن دفتر كار 3 خوابه 133 متر زیربنا طبقه پنجم د
 اجاره ويلا 220 متر تهران پاسداران
1397/03/24
اجاره ويلا 5 خوابه 170 متر زمین 220 متر زیربنا
 فروش دفتر كار 133 متر تهران پاسداران
1397/03/24
فروش دفتر كار 3 خوابه 133 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 76 متر تهران پاسداران
1397/03/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 76 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 160 متر تهران پاسداران
1397/03/23
اجاره دفتر كار 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 75 متر تهران پاسداران
1397/03/23
اجاره آپارتمان 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 300 متر تهران پاسداران
1397/03/23
خانه اجاره آپارتمان 4 خوابه ،آيفون تصويري ،درب
 اجاره آپارتمان 125 متر تهران پاسداران
1397/03/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه دوم
 رهن دفتر كار 70 متر تهران پاسداران
1397/03/23
رهن دفتر كار 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید مغازه 60 متر تهران پاسداران
1397/03/23
خرید مغازه 60 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 30 متر تهران پاسداران
1397/03/23
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 60 متر تهران پاسداران
1397/03/23
خرید مغازه 60 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ارت
 خرید دفتر كار 90 متر تهران پاسداران
1397/03/23
خرید دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 135 متر تهران پاسداران
1397/03/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 82 متر تهران پاسداران
1397/03/23
خرید آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه 1/3 در
 اجاره آپارتمان 35 متر تهران پاسداران
1397/03/23
اجاره آپارتمان 35 متر زیربنا طبقه زيركف ، آشپزخ
 اجاره آپارتمان 50 متر تهران پاسداران
1397/03/23
اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 170 متر تهران پاسداران
1397/03/22
اجاره دفتر كار 2 خوابه 170 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره مغازه 80 متر تهران پاسداران
1397/03/22
اجاره مغازه 80 متر زیربنا طبقه زيركف نوساز 6 مت
 اجاره مغازه 8 متر تهران پاسداران
1397/03/22
اجاره مغازه 8 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز 6 متر
 اجاره دفتر كار 46 متر تهران پاسداران
1397/03/22
اجاره دفتر كار 1 خوابه 46 متر زیربنا طبقه اول د
 رهن دفتر كار 60 متر تهران پاسداران
1397/03/22
رهن دفتر كار 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران پاسداران
1397/03/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 102 متر تهران پاسداران
1397/03/22
اجاره دفتر كار 1 خوابه 102 متر زیربنا طبقه اول
 رهن آپارتمان 170 متر تهران پاسداران
1397/03/22
خانه رهن آپارتمان 3 خوابه 2تراس - 2آسانسور ،درب
 فروش آپارتمان 124 متر تهران پاسداران
1397/03/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 124 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 155 متر تهران پاسداران
1397/03/22
فروش آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 97 متر تهران پاسداران
1397/03/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 94 متر تهران پاسداران
1397/03/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 94 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش خانه مستغلات 90 متر تهران پاسداران
1397/03/22
فروش خانه مستغلات 3 خوابه 100 متر زمین 90 متر زی
 فروش خانه مستغلات 60 متر تهران پاسداران
1397/03/22
فروش خانه مستغلات 100 متر زمین 60 متر زیربنا در