مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 143 متر تهران پاسداران
1395/12/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 143 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 298 متر تهران پاسداران
1395/12/28
فروش آپارتمان 3 خوابه 298 متر زیربنا طبقه هشتم
 فروش آپارتمان 313 متر تهران پاسداران
1395/12/28
فروش آپارتمان 5 خوابه 313 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش خانه كلنگي 140 متر تهران پاسداران
1395/12/28
فروش خانه خانه كلنگي 2 خوابه 1000 متر زمین با
 فروش خانه مستغلات 110 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش خانه مستغلات 2 خوابه 500 متر زمین 110 متر ز
 فروش آپارتمان 185 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه همکف
 اجاره مغازه 18 متر تهران پاسداران
1395/12/26
اجاره مغازه 18 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران پاسداران
1395/12/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول
 فروش آپارتمان 44 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش آپارتمان 1 خوابه 44 متر زیربنا طبقه همکف د
 فروش دفتر كار 105 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش دفتر كار 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 129 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 129 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 125 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش دفتر كار 125 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش دفتر كار 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 113 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 113 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 105 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 255 متر زمین 105 متر زیربن
 فروش دفتر كار 105 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش دفتر كار 1 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش دفتر كار 115 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش دفتر كار 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 102 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش دفتر كار 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 212 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش آپارتمان 4 خوابه 212 متر زیربنا طبقه پنچم
 فروش آپارتمان 175 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 350 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 350 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش مغازه 39 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش مغازه 39 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 12 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش مغازه 12 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 فروش آپارتمان 166 متر تهران پاسداران
1395/12/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 166 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره مغازه 290 متر تهران پاسداران
1395/12/25
اجاره مغازه 290 متر زیربنا نوساز ارتفاع7- ملكيت
 خرید آپارتمان 115 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 113 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 113 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 133 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 133 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید آپارتمان 166 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 166 متر زیربنا طبقه پنچم
 اجاره دفتر كار 175 متر تهران پاسداران
1395/12/25
اجاره دفتر كار 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه در ک
 خرید مغازه 39 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خرید مغازه 39 متر زیربنا طبقه همکف در 1 طبقه ،
 اجاره خانه مستغلات 175 متر تهران پاسداران
1395/12/25
اجاره خانه مستغلات 3 خوابه 310 متر زمین 175 متر
 خرید دفتر كار 80 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خرید دفتر كار 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 115 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 178 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 178 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 162 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 162 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 112 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 112 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید خانه مستغلات 85 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خانه خرید خانه مستغلات 2 خوابه 110 متر زمین نوس
 خرید آپارتمان 170 متر تهران پاسداران
1395/12/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه دهم د