مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره آپارتمان 155 متر تهران پاسداران
1395/10/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران پاسداران
1395/10/27
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه چهار
 خرید آپارتمان 140 متر تهران آزادي2
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 225 متر زمین 140 متر زیربن
 خرید آپارتمان 145 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 150 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید خانه مستغلات 160 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 220 متر زمین 160 متر ز
 خرید آپارتمان 158 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 158 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 115 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه 3/5/6
 خرید آپارتمان 135 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید آپارتمان 135 متر زیربنا در 7 طبقه ، آشپزخ
 خرید آپارتمان 140 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید آپارتمان 140 متر زیربنا در 7 طبقه و نمای
 خرید آپارتمان 145 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 92 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 115 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 155 متر تهران پاسداران
1395/10/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره مغازه 40 متر تهران پاسداران
1395/10/26
اجاره مغازه 40 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 30 متر تهران پاسداران
1395/10/26
اجاره مغازه 30 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ار
 اجاره آپارتمان 50 متر تهران پاسداران
1395/10/26
اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه 1تا4
 اجاره دفتر كار 95 متر تهران پاسداران
1395/10/26
اجاره دفتر كار 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره آپارتمان 70 متر تهران پاسداران
1395/10/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران پاسداران
1395/10/26
اجاره دفتر كار 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 135 متر تهران پاسداران
1395/10/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه پنچم
 اجاره مغازه 36 متر تهران پاسداران
1395/10/26
خانه اجاره مغازه باز سازي
 فروش آپارتمان 96 متر تهران پاسداران
1395/10/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 96 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش آپارتمان 77 متر تهران پاسداران
1395/10/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 77 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش آپارتمان 90 متر تهران پاسداران
1395/10/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در
 فروش آپارتمان 150 متر تهران پاسداران
1395/10/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه پنچم
 فروش آپارتمان 130 متر تهران پاسداران
1395/10/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 245 متر تهران پاسداران
1395/10/26
فروش آپارتمان 4 خوابه 245 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 220 متر تهران پاسداران
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران پاسداران
1395/10/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره مغازه 10 متر تهران پاسداران
1395/10/23
اجاره مغازه 10 متر زیربنا نوساز ارتفاع2- جواز ك
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران پاسداران
1395/10/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه چهار
 اجاره دفتر كار 350 متر تهران پاسداران
1395/10/23
اجاره دفتر كار 4 خوابه 350 متر زیربنا طبقه همکف
 اجاره آپارتمان 160 متر تهران پاسداران
1395/10/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه واحد
 اجاره آپارتمان 137 متر تهران پاسداران
1395/10/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 137 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران پاسداران
1395/10/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید خانه مستغلات 80 متر تهران پاسداران
1395/10/23
خرید خانه مستغلات 80 متر زیربنا طبقه در کل در 3
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران پاسداران
1395/10/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه همکف