مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره دفتر كار 72 متر تهران پاسداران
1397/05/29
اجاره دفتر كار 2 خوابه 72 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 220 متر تهران پاسداران
1397/05/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 158 متر تهران پاسداران
1397/05/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 158 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 171 متر تهران پاسداران
1397/05/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 171 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 171 متر تهران پاسداران
1397/05/29
اجاره آپارتمان 4 خوابه 171 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 97 متر تهران پاسداران
1397/05/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش مغازه 120 متر تهران پاسداران
1397/05/28
فروش مغازه 120 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4- رستور
 فروش مغازه 120 متر تهران پاسداران
1397/05/28
فروش مغازه 120 متر زیربنا نوساز ارتفاع 5/5- ملك
 اجاره آپارتمان 105 متر تهران پاسداران
1397/05/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره دفتر كار 60 متر تهران پاسداران
1397/05/28
اجاره دفتر كار 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره دفتر كار 74 متر تهران پاسداران
1397/05/28
اجاره دفتر كار 2 خوابه 74 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران پاسداران
1397/05/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول
 فروش آپارتمان 117 متر تهران پاسداران
1397/05/28
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 130 متر تهران پاسداران
1397/05/28
فروش دفتر كار 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش آپارتمان 117 متر تهران پاسداران
1397/05/28
فروش آپارتمان 2 خوابه 117 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 140 متر تهران پاسداران
1397/05/28
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران پاسداران
1397/05/25
اجاره دفتر كار 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 50 متر تهران پاسداران
1397/05/25
اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 112 متر تهران پاسداران
1397/05/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 112 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره آپارتمان 175 متر تهران پاسداران
1397/05/25
اجاره آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه ششم
 اجاره ويلا 320 متر تهران پاسداران
1397/05/25
اجاره ويلا 5 خوابه 245 متر زمین 320 متر زیربنا
 خرید دفتر كار 90 متر تهران پاسداران
1397/05/25
خرید دفتر كار 3 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره آپارتمان 145 متر تهران پاسداران
1397/05/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 145 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید دفتر كار 67 متر تهران پاسداران
1397/05/25
خرید دفتر كار 2 خوابه 67 متر زیربنا طبقه دوم در
 رهن آپارتمان 176 متر تهران پاسداران
1397/05/25
رهن آپارتمان 3 خوابه 176 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 210 متر تهران پاسداران
1397/05/25
خانه خرید آپارتمان 3 خوابه 400 متر زمین 3پاركين
 خرید آپارتمان 180 متر تهران پاسداران
1397/05/25
خانه خرید آپارتمان 4 خوابه 400 متر زمین 3پاركين
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران پاسداران
1397/05/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه ششم
 اجاره مغازه 28 متر تهران پاسداران
1397/05/24
اجاره مغازه 28 متر زیربنا نوساز ارتفاع3- غير از
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران پاسداران
1397/05/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه ششم
 اجاره مغازه 28 متر تهران پاسداران
1397/05/24
اجاره مغازه 28 متر زیربنا نوساز ارتفاع3- غير از
 اجاره آپارتمان 137 متر تهران پاسداران
1397/05/24
اجاره آپارتمان 3 خوابه 137 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش دفتر كار 90 متر تهران پاسداران
1397/05/24
فروش دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه واحدها
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران پاسداران
1397/05/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش دفتر كار 130 متر تهران پاسداران
1397/05/24
فروش دفتر كار 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 200 متر تهران پاسداران
1397/05/24
فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه 1/2 د
 اجاره خانه مستغلات 300 متر تهران پاسداران
1397/05/23
اجاره خانه مستغلات 550 متر زمین 300 متر زیربنا
 خرید خانه مستغلات 300 متر تهران پاسداران
1397/05/23
خرید خانه مستغلات 550 متر زمین 300 متر زیربنا ط
 اجاره آپارتمان 97 متر تهران پاسداران
1397/05/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه پنجم