مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش خانه کلنگی از 1001متر تا متر2000

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
فروش خانه کلنگی در دروس چیذری
1397/05/20
فروش خانه کلنگی در دروس چیذری 1612 متر با بر 25
 فروش خانه كلنگي 124 متر تهران تجريش
1397/04/31
فروش خانه خانه كلنگي 2 خوابه 2000 متر زمین بازس
 خرید خانه كلنگي 750 متر تهران ونك
1397/04/26
خانه خرید خانه كلنگي 1100 متر زمین قيمت زمين
 فروش خانه كلنگي 32 متر تهران شاهين شمالي
1397/04/23
فروش خانه خانه كلنگي 1050 متر زمین قيمت روز- 19
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران شاهين شمالي
1397/04/23
فروش خانه خانه كلنگي 1050 متر زمین قيمت روز- 19
 فروش خانه كلنگي 60 متر تهران شاهين شمالي
1397/04/23
فروش خانه خانه كلنگي 1050 متر زمین قيمت روز- 19
فروش خانه کلنگی در تهران فرمانیه 700 متر
1397/04/12
فروش خانه کلنگی در تهران فرمانیه 700 متر شمالی
 خرید خانه كلنگي 100 متر تهران شهرك غرب
1397/03/13
خانه خرید خانه كلنگي 1260 متر زمین گذر10-قيمت ز
 خرید خانه كلنگي 70 متر تهران كوهسار
1397/01/27
خانه خرید خانه كلنگي 1280 متر زمین زمين قديمي ب
 خرید خانه كلنگي 750 متر تهران ونك
1397/01/07
خانه خرید خانه كلنگي 1100 متر زمین قيمت زمين
 خرید خانه كلنگي 100 متر تهران شهرك غرب
1396/12/22
خانه خرید خانه كلنگي 1260 متر زمین گذر10-قيمت ز
خانه کلنگی استثنایی در الهیه جهت مشارکت در ساخت
1397/02/11
خنه کلنگی استثنایی در الهیه جهت مشارکت در ساخت&
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران مجيديه شمالي
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 1200 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران مجيديه شمالي
1396/10/27
فروش خانه خانه كلنگي 1200 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران دولت
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 1057 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران فرمانيه
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 2000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران ازگل
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 2000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران هروي
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 1050 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران سوهانك
1396/10/27
فروش خانه خانه كلنگي 1002 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران تهرانپارس
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 1400 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران نياوران
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 1100 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران سبلان
1396/10/26
خانه خرید خانه كلنگي 1850 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ديباجي جنوبي
1396/10/26
خانه خرید خانه كلنگي 1400 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران وليعصر
1396/10/26
خرید خانه كلنگي 1044 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ