مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش خانه کلنگی از 1001متر تا متر2000

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
خانه کلنگی استثنایی در الهیه جهت مشارکت در ساخت
1396/12/03
خنه کلنگی استثنایی در الهیه جهت مشارکت در ساخت&
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران مجيديه شمالي
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 1200 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران مجيديه شمالي
1396/10/27
فروش خانه خانه كلنگي 1200 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران دولت
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 1057 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران فرمانيه
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 2000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران ازگل
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 2000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران هروي
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 1050 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران سوهانك
1396/10/27
فروش خانه خانه كلنگي 1002 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران تهرانپارس
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 1400 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران نياوران
1396/10/27
فروش خانه كلنگي 1100 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران سبلان
1396/10/26
خانه خرید خانه كلنگي 1850 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ديباجي جنوبي
1396/10/26
خانه خرید خانه كلنگي 1400 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران وليعصر
1396/10/26
خرید خانه كلنگي 1044 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران سبلان
1396/10/26
خانه خرید خانه كلنگي 1850 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ديباجي جنوبي
1396/10/26
خانه خرید خانه كلنگي 1400 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران وليعصر
1396/10/26
خرید خانه كلنگي 1044 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران تهرانپارس
1396/10/26
خرید خانه كلنگي 2000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران تجريش
1396/10/26
خرید خانه كلنگي 1006 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران دولت
1396/10/25
فروش خانه كلنگي 1050 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران ستارخان
1396/10/25
فروش خانه كلنگي 1200 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران نياوران
1396/10/25
فروش خانه كلنگي 1050 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران تهرانپارس
1396/10/25
فروش خانه كلنگي 2000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران تجريش
1396/10/25
فروش خانه خانه كلنگي 1910 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/10/25
فروش خانه خانه كلنگي 1197 متر زمین