مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش خانه کلنگی از 501متر تا 1000

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 رهن خرید خانه كلنگي 140 متر تهران ظفر
1395/12/07
خانه خرید رهن خانه كلنگي 880 متر زمین 2باب مغا
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران الهيه
1395/12/07
خانه خرید خانه كلنگي 900 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران نياوران
1395/12/07
خانه خرید خانه كلنگي 660 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 610 متر تهران فرمانيه
1395/11/24
فروش خانه خانه كلنگي 9 خوابه 620 متر زمین قابل
 خرید خانه كلنگي 68 متر تهران پاسداران
1395/11/23
خرید خانه كلنگي 2 خوابه 762 متر زمین 68 متر زیرب
 خرید خانه کلنگی 110 متر تهران میرداماد
1395/11/20
خانه خرید خانه کلنگی 900 متر زمین قیمت روز-100م
 فروش خانه كلنگي 143 متر تهران فرشته
1395/11/18
فروش خانه كلنگي 800 متر زمین 143 متر زیربنا طبق
 فروش خانه كلنگي 200 متر تهران ونك
1395/11/18
فروش خانه خانه كلنگي 600 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 110 متر تهران ميرداماد
1395/11/17
خانه خرید خانه كلنگي 900 متر زمین قيمت روز-100م
 خرید خانه کلنگی 600 متر تهران جردن
1395/11/11
خانه خرید خانه کلنگی 600 متر زمین بر 15
 خرید خانه کلنگی535 متر تهران کامرانیه
1395/11/11
خانه خرید خانه کلنگی 2 خوابه 535 متر زمین با بر
 خرید خانه کلنگی 685 متر تهران ونک
1395/11/11
خرید خانه کلنگی 685 متر زمین طبقه سایر ، آشپزخا
 خرید خانه کلنگی 600 متر تهران جردن
1395/11/11
خانه خرید خانه کلنگی 600 متر زمین با بر15
 خرید خانه کلنگی 623 متر تهران الهیه
1395/11/11
خانه خرید خانه کلنگی 623 متر زمین با بر 33
 خرید خانه کلنگی 0660 متر تهران جردن
1395/11/11
خرید خانه کلنگی 660 متر زمین طبقه سایر ، آشپزخا
 خرید خانه کلنگی660 متر تهران جردن
1395/11/11
خرید خانه کلنگی 660 متر زمین طبقه سایر ، آشپزخا
 خرید خانه کلنگی 535 متر تهران کامرانیه
1395/11/11
خانه خرید خانه کلنگی 535 متر زمین با بر11
 خرید خانه کلنگی 623 متر تهران الهیه
1395/11/11
خانه خرید خانه کلنگی 623 متر زمین با بر 33
 خرید خانه کلنگی 535 متر تهران کامرانیه
1395/11/11
خانه خرید خانه کلنگی 2 خوابه 535 متر زمین با بر
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران انقلاب
1395/11/11
خانه خرید خانه كلنگي 560 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران پاسداران
1395/11/11
خانه خرید خانه كلنگي 569 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران پاسداران
1395/11/11
خانه خرید خانه كلنگي 855 متر زمین 74متر تجاري م
 خرید خانه كلنگي 822 متر تهران شريعتي
1395/11/11
خانه خرید خانه كلنگي 18 خوابه 680 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران ونك
1395/11/11
خرید خانه كلنگي 685 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا