مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش خانه کلنگی از 501متر تا 1000

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش خانه کلنگی 570 متر زمین تهران جردن
1395/10/30
فروش خانه کلنگی 2 خوابه 570 متر زمین و 170
 فروش خانه کلنگی 736 متر زمین تهران جردن
1395/10/30
فروش خانه خانه کلنگی 736 متر زمین با بر 55 موقع
 فروش خانه كلنگي 800 متر تهران پاسداران
1395/10/28
فروش خانه كلنگي 16 خوابه 795 متر زمین 800 متر زی
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/10/28
فروش خانه خانه كلنگي 730 متر زمین
 فروش رهن خانه كلنگي 80 متر تهران جردن
1395/10/28
فروش رهن خانه كلنگي 2 خوابه 650 متر زمین 80 متر
 فروش رهن خانه كلنگي 80 متر تهران گاندي
1395/10/28
فروش خانه رهن خانه كلنگي 2 خوابه 1000 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 950 متر تهران شيخ بهائي
1395/10/27
خانه خرید خانه كلنگي 13 خوابه 530 متر زمین 5 وا
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران قيطريه
1395/10/26
فروش خانه خانه كلنگي 551 متر زمین جواز 7ط مسكو
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران وزرا
1395/10/25
خانه خرید خانه كلنگي 620 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 525 متر تهران قيطريه
1395/10/25
خانه خرید خانه كلنگي 525 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 500 متر تهران دولت
1395/10/23
خانه خرید خانه كلنگي 7 خوابه 864 متر زمین
 فروش خانه کلنگی 792 متر تهران دروس یار محمدی
1395/10/22
فروش خانه کلنگی تهران دروس یار محمدی 12 خوابه 6
 فروش خانه كلنگي 1314 متر تهران جردن
1395/10/22
فروش خانه كلنگي 17 خوابه 670 متر زمین 1314 متر ز
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران نياوران
1395/10/22
فروش خانه خانه كلنگي 664 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران دربند
1395/10/20
فروش خانه خانه كلنگي 555 متر زمین 106مت تجاري د
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران اقدسيه
1395/10/20
فروش خانه كلنگي 600 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 فروش خانه كلنگي 450 متر تهران اقدسيه
1395/10/20
فروش خانه كلنگي 6 خوابه 558 متر زمین 450 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1395/10/16
فروش خانه خانه كلنگي 800 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1395/10/16
فروش خانه كلنگي 670 متر زمین طبقه ساير در 4 طبق
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران شريعتي
1395/10/15
خانه خرید خانه كلنگي 648 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران ميرداماد
1395/10/14
فروش خانه كلنگي 1000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1395/10/14
فروش خانه خانه كلنگي 575 متر زمین داراي تجاري
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران ظفر
1395/10/14
فروش خانه خانه كلنگي 620 متر زمین ايرواشر باز
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1395/10/14
فروش خانه كلنگي 615 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا