مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش آپارتمان از201 مترتا 300متر

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 220 متر تهران زعفرانيه
1395/12/07
خرید آپارتمان 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 205 متر تهران دولت
1395/12/07
خرید آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 253 متر تهران سوهانك
1395/12/07
خرید آپارتمان 3 خوابه 253 متر زیربنا طبقه هفتم
 خرید آپارتمان 231 متر تهران توانير
1395/12/05
خرید آپارتمان 4 خوابه 231 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 231 متر تهران فرمانيه
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 231 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 205 متر تهران پاسداران
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 280 متر تهران دروس
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 280 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 203 متر تهران اختياريه
1395/12/05
خرید آپارتمان 4 خوابه 203 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 275 متر تهران فرمانيه
1395/12/05
خرید آپارتمان 4 خوابه 275 متر زیربنا طبقه 1/7 د
 خرید آپارتمان 240 متر تهران زعفرانيه
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 240 متر زیربنا طبقه 2/6 د
 خرید آپارتمان 264 متر تهران الهيه
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 264 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 210 متر تهران كامرانيه
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 210 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 240 متر تهران فرمانيه
1395/12/04
فروش آپارتمان 4 خوابه 240 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 240 متر تهران فرمانيه
1395/12/04
فروش آپارتمان 4 خوابه 240 متر زیربنا طبقه پنچم
 فروش آپارتمان 231 متر تهران فرمانيه
1395/12/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 231 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 264 متر تهران الهيه
1395/12/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 264 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 260 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/12/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 260 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 270 متر تهران فرمانيه
1395/12/04
فروش آپارتمان 4 خوابه 270 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 255 متر تهران ديباجي
1395/12/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 255 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 258 متر تهران هفت تير
1395/12/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 258 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 220 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/04
فروش آپارتمان 4 خوابه 220 متر زیربنا طبقه نهم د
 فروش آپارتمان 300 متر تهران دروس
1395/12/04
فروش آپارتمان 4 خوابه 300 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 233 متر تهران زعفرانيه
1395/12/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 233 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 217 متر تهران زعفرانيه
1395/12/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 217 متر زیربنا طبقه دوم د