مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش آپارتمان از201 مترتا 300متر

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 265 متر تهران يوسف اباد
1396/12/28
خانه خرید آپارتمان 3 خوابه بازسازي- 2سرويس-كلا4
 خرید آپارتمان 265 متر تهران فرمانيه
1396/12/28
خرید آپارتمان 3 خوابه 265 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 225 متر تهران نياوران
1396/12/28
خرید آپارتمان 3 خوابه 225 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 260 متر تهران قيطريه
1396/12/28
خرید آپارتمان 3 خوابه 550 متر زمین 260 متر زیربن
 فروش آپارتمان 203 متر تهران سعادت آباد
1396/12/27
فروش آپارتمان 3 خوابه 203 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 237 متر تهران پاسداران
1396/12/27
فروش آپارتمان 4 خوابه 1000 متر زمین 237 متر زیرب
 فروش آپارتمان 235 متر تهران نياوران
1396/12/27
فروش آپارتمان 3 خوابه 235 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 235 متر تهران نياوران
1396/12/27
فروش آپارتمان 4 خوابه 235 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 210 متر تهران داراباد
1396/12/27
فروش آپارتمان 3 خوابه 210 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش آپارتمان 220 متر تهران اقدسيه
1396/12/27
فروش آپارتمان 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه 2/4 د
 فروش آپارتمان 230 متر تهران اقدسيه
1396/12/27
فروش آپارتمان 3 خوابه 230 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 300 متر تهران سعادت آباد
1396/12/26
خرید آپارتمان 4 خوابه 300 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 204 متر تهران سعادت آباد
1396/12/26
خرید آپارتمان 3 خوابه 2000 متر زمین 204 متر زیرب
 خرید آپارتمان 220 متر تهران فرمانيه
1396/12/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 202 متر تهران نياوران
1396/12/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 202 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 250 متر تهران زعفرانيه
1396/12/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 250 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 212 متر تهران يوسف اباد
1396/12/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 212 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 212 متر تهران يوسف اباد
1396/12/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 212 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 223 متر تهران گاندي
1396/12/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 480 متر زمین 223 متر زیربن
 خرید آپارتمان 205 متر تهران كامرانيه
1396/12/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 203 متر تهران فاطمي
1396/12/24
خرید آپارتمان 4 خوابه 203 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 216 متر تهران ولنجك
1396/12/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 216 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 205 متر تهران دروس
1396/12/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 232 متر تهران پاسداران
1396/12/24
خرید آپارتمان 4 خوابه 232 متر زیربنا طبقه پنجم