گروههای املاک

» 

فروش آپارتمان تا 50 متر

» 

فروش آپارتمان از 51 مترتا 100متر

» 

فروش آپارتمان از101 مترتا 150متر

» 

فروش آپارتمان از 151 مترتا 200متر

» 

فروش آپارتمان از201 مترتا 300متر

» 

فروش آپارتمان از 301 متر ببالا

» 

فروش پنت هاوساينجا هستيد : گروههای املاک » فروش آپارتمان » فروش آپارتمان تا 50 متر


شماره صفحه : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 50 متر تهران عباس آباد

خرید آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
2 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 48 متر تهران نظام آباد

خرید آپارتمان 1 خوابه 48 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
3 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 44 متر تهران مجيديه جنوبي

خرید آپارتمان 1 خوابه 44 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
4 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 50 متر تهران نظام آباد

خرید آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
5 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 51 متر تهران بلوار فردوس

خرید آپارتمان 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
6 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 43 متر تهران پيروزي

خرید آپارتمان 1 خوابه 43 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای گرانيت 2 س ...
7 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 46 متر تهران گرگان

خرید آپارتمان 1 خوابه 46 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
8 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 32 متر تهران شمس آباد

خرید آپارتمان 32 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ...
9 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 50 متر تهران سبلان

خرید آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
10 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 37 متر تهران پيروزي

خرید آپارتمان 1 خوابه 37 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 4 سا ...
11 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 43 متر تهران شريعتي

خرید آپارتمان 1 خوابه 43 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، ا ...
12 - 1393/06/10 -

خرید آپارتمان 50 متر تهران مطهري تخت طاووس

خرید آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 4 ساله ،آيفو ...
13 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 50 متر تهران شهران

آپارتمان فروشی 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله قيمت ...
14 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 38 متر تهران نظام آباد

آپارتمان فروشی 1 خوابه 38 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
15 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 51 متر تهران ستاري

آپارتمان فروشی 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
16 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 40 متر تهران نظام آباد

آپارتمان فروشی 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
17 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 50 متر تهران شريعتي

آپارتمان فروشی 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای گران ...
18 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 50 متر تهران آزادي

آپارتمان فروشی 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
19 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 40 متر تهران سيد خندان

آپارتمان فروشی 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، اس ...
20 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 50 متر تهران يوسف اباد

آپارتمان فروشی 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 6 ساله ،آ ...
21 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 51 متر تهران كليم كاشاني

آپارتمان فروشی 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 16 ساله
22 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 50 متر تهران جنت آباد

آپارتمان فروشی 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه چهارم در 8 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سیمان ، ا ...
23 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 0 متر تهران دزاشيب

آپارتمان فروشی در 3 طبقه ، آشپزخانه Open و نمای سيمان جکوزی ، و مجهز به سونا 4 ساله ،آيفون ت ...
24 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 48 متر تهران شهران

آپارتمان فروشی 1 خوابه 48 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله ، ...
25 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 50 متر تهران بلوار فردوس

آپارتمان فروشی 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای آجر ...
26 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 45 متر تهران مجيديه جنوبي

آپارتمان فروشی 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، اس ...
27 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 42 متر تهران خواجه نظام الملك

آپارتمان فروشی 1 خوابه 42 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
28 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 50 متر تهران صادقيه

آپارتمان فروشی 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، اس ...
29 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 40 متر تهران گرگان

آپارتمان فروشی 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه زیر همکف در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
30 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 48 متر تهران نظام آباد

آپارتمان فروشی 1 خوابه 48 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
31 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 48 متر تهران سبلان

آپارتمان فروشی 1 خوابه 48 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
32 - 1393/06/09 -

آپارتمان فروشی 46 متر تهران امام حسين

آپارتمان فروشی 1 خوابه 46 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، است ...
33 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 42 متر تهران اقدسيه

خرید آپارتمان 1 خوابه 42 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
34 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 0 متر تهران صادقيه

خرید آپارتمان 2 خوابه طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 13 ساله كاغذ ديواري - بار ...
35 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 51 متر تهران شاهين شمالي

خرید آپارتمان 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 16 ساله
36 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 48 متر تهران صادقيه

خرید آپارتمان 1 خوابه 48 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 17 ساله ،آيف ...
37 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 51 متر تهران پونك

خرید آپارتمان 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه زيرهمكف در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 13 ساله
38 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 0 متر تهران مرزداران

خرید آپارتمان در 5 طبقه ، آشپزخانه ست و نمای سنگ نوساز ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
39 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 0 متر تهران بلوارفردوس

خرید آپارتمان 1 خوابه طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 6 ساله ،آيفون تصويري ،درب ...
40 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 0 متر تهران ستارخان

خرید آپارتمان 1 خوابه طبقه اول در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفون تصويري ،درب ...
41 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 46 متر تهران تهرانپارس

خرید آپارتمان 1 خوابه 46 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
42 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 51 متر تهران سهروردي

خرید آپارتمان 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه زيرهمكف در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 12 ساله ...
43 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 46 متر تهران خواجه نصيرالدين طوسي

خرید آپارتمان 1 خوابه 46 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، ا ...
44 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 0 متر تهران چهارراه قصر

خرید آپارتمان 1 خوابه طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 5 ساله بي واسطه ،آيفون تصوي ...
45 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 47 متر تهران تهرانپارس

خرید آپارتمان 1 خوابه 47 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای گرانی ...
46 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 41 متر تهران پاسداران

خرید آپارتمان 1 خوابه 41 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
47 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 42 متر تهران اقدسيه

خرید آپارتمان 1 خوابه 42 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
48 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 0 متر تهران صادقيه

خرید آپارتمان 2 خوابه طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 13 ساله كاغذ ديواري - بار ...
49 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 0 متر تهران مرزداران

خرید آپارتمان در 5 طبقه ، آشپزخانه ست و نمای سنگ نوساز ،آيفون تصويري ،درب ريموت ،آنتن مركزي
50 - 1393/06/08 -

خرید آپارتمان 0 متر تهران بلوارفردوس

خرید آپارتمان 1 خوابه طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 6 ساله ،آيفون تصويري ،درب ...