خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

گروههای املاک

» 

فروش آپارتمان تا 50 متر

» 

فروش آپارتمان از 51 مترتا 100متر

» 

فروش آپارتمان از101 مترتا 150متر

» 

فروش آپارتمان از 151 مترتا 200متر

» 

فروش آپارتمان از201 مترتا 300متر

» 

فروش آپارتمان از 301 متر ببالا

» 

فروش پنت هاوساينجا هستيد : گروههای املاک » فروش آپارتمان » فروش آپارتمان تا 50 متر


شماره صفحه : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 45 متر تهران يوسف اباد

فروش آپارتمان 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله ،آيف ...
2 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 40 متر تهران بزرگراه رسالت

فروش آپارتمان 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
3 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 48 متر تهران قيطريه

فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متر زیربنا طبقه 2/3 در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز يا معا ...
4 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران تهران نو

فروش آپارتمان 2 خوابه 50 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
5 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران مجيديه شمالي

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
6 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 46 متر تهران پيروزي

فروش آپارتمان 1 خوابه 46 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
7 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 42 متر تهران تهران نو

فروش آپارتمان 1 خوابه 42 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
8 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 41 متر تهران تهران نو

فروش آپارتمان 1 خوابه 41 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
9 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 43 متر تهران پيروزي

فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
10 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 44 متر تهران نارمك

فروش آپارتمان 1 خوابه 44 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
11 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 40 متر تهران مطهري

فروش آپارتمان 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
12 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 33 متر تهران سبلان

فروش آپارتمان 1 خوابه 33 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، است ...
13 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 42 متر تهران نظام آباد

فروش آپارتمان 1 خوابه 42 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
14 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 49 متر تهران نظام آباد

فروش آپارتمان 1 خوابه 49 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
15 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 37 متر تهران پيروزي

فروش آپارتمان 1 خوابه 37 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
16 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 16 متر تهران مرزداران

فروش آپارتمان 16 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد4 ساله ملك وسرقف ...
17 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 50 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 15 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
18 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
19 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران اتوبان باقري

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ...
20 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران فرمانيه

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای رومی ...
21 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 37 متر تهران سهروردي شمالي

فروش آپارتمان 37 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غیره و نمای سایر ، استخر ندارد خانه کلنگی 30 س ...
22 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 33 متر تهران شريعتي

فروش آپارتمان 1 خوابه 33 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
23 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 45 متر تهران گرگان

فروش آپارتمان 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
24 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 40 متر تهران نظام آباد

فروش آپارتمان 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
25 - 1394/02/17 -

فروش آپارتمان 47 متر تهران خواجه نظام الملك

فروش آپارتمان 1 خوابه 47 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای آجر ...