خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

گروههای املاک

» 

فروش آپارتمان تا 50 متر

» 

فروش آپارتمان از 51 مترتا 100متر

» 

فروش آپارتمان از101 مترتا 150متر

» 

فروش آپارتمان از 151 مترتا 200متر

» 

فروش آپارتمان از201 مترتا 300متر

» 

فروش آپارتمان از 301 متر ببالا

» 

فروش پنت هاوساينجا هستيد : گروههای املاک » فروش آپارتمان » فروش آپارتمان تا 50 متر


شماره صفحه : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 0 متر تهران شهرآرا

فروش آپارتمان 2 خوابه طبقه 1/2/3 در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آيفون تصويري ،در ...
2 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 51 متر تهران شهران

فروش آپارتمان 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 11 ساله ،آيف ...
3 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 35 متر تهران ميرداماد

فروش آپارتمان 1 خوابه 35 متر زیربنا طبقه همکف در 2 طبقه 10 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، ا ...
4 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران الهيه

فروش آپارتمان 2 خوابه 50 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
5 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 47 متر تهران شريعتي

فروش آپارتمان 1 خوابه 47 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
6 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران نارمك

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
7 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 48 متر تهران خواجه نظام الملك

فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
8 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 44 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 44 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 3 ساله ،آيفون تصوي ...
9 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 46 متر تهران اشرفي اصفهاني

فروش آپارتمان 1 خوابه 46 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
10 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران سبلان

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
11 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 45 متر تهران خواجه نظام الملك

فروش آپارتمان 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای آجر ...
12 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 43 متر تهران نيروي هوايي

فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای آجر ...
13 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 50 متر تهران سبلان

فروش آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه زیر همکف در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای ...
14 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 40 متر تهران فرمانيه

فروش آپارتمان 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 12 ساله ،آي ...
15 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 51 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
16 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 43 متر تهران خواجه نصيرالدين طوسي

فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
17 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 51 متر تهران نظام آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 51 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
18 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 48 متر تهران شهران

فروش آپارتمان 1 خوابه 48 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
19 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 49 متر تهران بني هاشم

فروش آپارتمان 1 خوابه 49 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
20 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 45 متر تهران مجيديه جنوبي

فروش آپارتمان 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای گرانی ...
21 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 30 متر تهران دولت

فروش آپارتمان 30 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخر ...
22 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 43 متر تهران امام حسين

فروش آپارتمان 1 خوابه 43 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
23 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 38 متر تهران نارمك

فروش آپارتمان 1 خوابه 38 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
24 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 51 متر تهران آيت الله كاشاني

فروش آپارتمان 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 7 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
25 - 1393/12/10 -

فروش آپارتمان 40 متر تهران اشرفي اصفهاني

فروش آپارتمان 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، است ...