مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش آپارتمان از101 مترتا 150متر

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 126 متر تهران شهران
1397/07/01
خرید آپارتمان 2 خوابه 126 متر زیربنا طبقه اول ،
 خرید آپارتمان 115 متر تهران پونك
1397/07/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه 4/5 د
 خرید آپارتمان 101 متر تهران شهرك غرب
1397/07/01
خرید آپارتمان 2 خوابه 101 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 104 متر تهران سردارجنگل
1397/07/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 104 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 141 متر تهران آيت الله كاشاني
1397/07/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 141 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 103 متر تهران آيت الله كاشاني
1397/07/01
خرید آپارتمان 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 127 متر تهران شهران
1397/07/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 127 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 115 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/01
خرید آپارتمان 1 خوابه 115 متر زیربنا در 5 طبقه
 خرید آپارتمان 123 متر تهران پارك وي تاتجريش
1397/07/01
خانه خرید آپارتمان 3 خوابه بازسازي ،آيفون تصوير
 خرید آپارتمان 111 متر تهران اقدسيه
1397/07/01
خرید آپارتمان 2 خوابه 111 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 127 متر تهران بلوارفردوس
1397/07/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 127 متر زیربنا طبقه دوم ،
 خرید آپارتمان 136 متر تهران محموديه
1397/07/01
خرید آپارتمان 2 خوابه 136 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش آپارتمان 123 متر تهران پيامبر
1397/06/31
فروش آپارتمان 2 خوابه 123 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش آپارتمان 128 متر تهران سعادت آباد
1397/06/31
فروش آپارتمان 3 خوابه 128 متر زیربنا طبقه همكف
 فروش آپارتمان 123 متر تهران توحيد
1397/06/31
فروش آپارتمان 2 خوابه 123 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش آپارتمان 102 متر تهران سعادت آباد
1397/06/31
فروش آپارتمان 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه دهم د
 فروش آپارتمان 132 متر تهران شاهين شمالي
1397/06/31
فروش آپارتمان 3 خوابه 132 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 115 متر تهران سعادت آباد
1397/06/31
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه 1/2 د
 فروش آپارتمان 136 متر تهران خسروجنوبي وشمالي
1397/06/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 136 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش آپارتمان 141 متر تهران ولنجك
1397/06/26
فروش خانه آپارتمان 2 خوابه 2تراس- - 140مترقدرال
 فروش آپارتمان 110 متر تهران توحيد
1397/06/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه 1/2 د
 فروش آپارتمان 118 متر تهران طرشت
1397/06/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 410 متر زمین 118 متر زیربن
 فروش آپارتمان 150 متر تهران شاهين شمالي
1397/06/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه 1/2 د
 فروش آپارتمان 120 متر تهران ديباجي
1397/06/26
فروش خانه آپارتمان 2 خوابه بازسازي