مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش آپارتمان از101 مترتا 150متر

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
فروش آپارتمان در یوسف آباد اسد آبادی 115 متر
1401/10/27
فروش آپارتمان در یوسف آباد اسد آبادی 115 متر 1
فروش آپارتمان در یوسف آباد مدبر 144 متر 3 خوابه
1301/09/03
فروش آپارتمان در یوسف آباد مدبر 144 متر 3 خوابه
فروش آپارتمان در یوسف آباد مدبر 124 متر
1301/09/03
فروش آپارتمان در یوسف آباد مدبر 124 متر 2 خوابه
یوسف آباذ مدبر باریکانی آپارتمان فروشی 122 متر
1401/10/03
یوسف آباذ مدبر باریکانی آپارتمان فروشی 122 متر3
فروش آپارتمان در یوسف آباد فتحی شقاقی جهانمهر 130 متر
1401/09/30
فروش آپارتمان در یوسف آباد فتحی شقاقی جهانمهر 1
فروش آپارتمان در یوسف آباد ابن سینا 110 متر
1401/09/10
فروش آپارتمان در یوسف آباد ابن سینا 110 متر 2 خ
فروش آپارتمان در ونک توانیر 147 متر 3 خوابه
1401/09/01
فروش آپارتمان در ونک توانیر 147 متر 3 خوابه یکی
فروش آپارتمان در یوسف آباد 137 متر دو خوابه
1401/08/17
فروش آپارتمان در یوسف آباد 137 متر دو خوابه در
فروش آپارتمان در یوسف آباد میدان سلماس 137 متر 3 خوابه
1401/08/15
فروش آپارتمان در یوسف آباد میدان سلماس 137 متر
فروش آپارتمان در یوسف آباد اکبری 128 متر دو خوابه
1401/08/05
فروش آپارتمان در یوسف آباد اکبری 128 متر دو خوا
فروش آپارتمان در یوسف آباد اسدآبادی 157 متر
1401/07/25
فروش آپارتمان در یوسف آباد اسدآبادی 157 متر 2 خ
فروش آپارتمان در یوسف آباد خیابان اکبری 150 متر
1401/07/25
فروش آپارتمان در یوسف آباد خیابان اکبری 150 متر
فروش آپارتمان در یوسف آباد جهان آرا 111 متر دو خوابه
1401/07/07
فروش آپارتمان در یوسف آباد جهان آرا 111 متر دو
یوسف آباد اشک شهر 102 متر با 50 متر حیاط اختصاصی
1401/06/26
یوسف آباد اشک شهر 102 متر با 50 متر حیاط اختصاص
فروش آپارتمان در مدبر یوسف آباد تهران دو خوابه 102متر
1401/05/31
فروش آپارتمان در مدبر یوسف آباد دو خوابه 102متر
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 140 متر
1401/05/28
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 140 متر3خوابه
فروش آپارتمان در یوسف آباد خیابان مهرام 120 متر
1401/05/19
فروش آپارتمان در یوسف آباد خیابان مهرام 120 متر
فروش آپارتمان نوساز در یوسف آباد جهان آرا 137 متر
1401/05/10
فروش آپارتمان نوساز در یوسف آباد جهان آرا 138 م
فروش آپارتمان در یوسف آباد جهان آرا 138 متر
1401/05/04
فروش آپارتمان در یوسف آباد جهان آرا 138 متر2 خو
فروش آپارتمان در یوسف آباد اسد آبادی 132 متر
1401/04/10
فروش آپارتمان در یوسف آباد اسد آبادی 132 متر3 خ
فروش آپارتمان در یوسف آباد خیابان جهان آرا اشک شهر
1401/04/05
فروش آپارتمان در یوسف آباد خیابان جهان آرا اشک
فروش آپارتمان در ونک خدامی 102 متر
1401/04/18
فروش آپارتمان در ونک خدامی 102 متر 2 خوابه باز
آپارتمان فروشی در جهان آرا یوسف آباد 116 متر دو خوابه
1401/03/13
آپارتمان فروشی در جهان آرا یوسف آباد 116 متر دو
سعادت آباد بالای کاج فروش آپارتمان 120 متر 3 خوابه
1401/11/02
سعادت آباد بالای کاج فروش آپارتمان 120 متر 3 خو