مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

اجاره ویلا

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره ويلا 220 متر تهران دربند
1395/12/25
اجاره ويلا 3 خوابه 1000 متر زمین 220 متر زیربنا
 اجاره ويلا 110 متر تهران ظفر
1395/12/24
خانه اجاره ويلا 2 خوابه 100 متر زمین قابل تبديل
 اجاره ويلا 110 متر تهران ظفر
1395/12/24
خانه اجاره ويلا 2 خوابه 100 متر زمین قابل تبديل
 اجاره ويلا 170 متر تهران شيخ بهائي
1395/12/23
اجاره ويلا 4 خوابه 272 متر زمین 170 متر زیربنا
 اجاره ويلا 220 متر تهران فرمانيه
1395/12/23
اجاره ويلا 2 خوابه 220 متر زیربنا طبقه كل در 3
 اجاره ويلا 720 متر تهران پاسداران
1395/12/23
خانه اجاره ويلا 3 خوابه 1630 متر زمین بازسازي-
 رهن ويلا 200 متر تهران نياوران
1395/12/23
خانه رهن ويلا 7 خوابه 1180 متر زمین مسكوني /تجا
 اجاره ويلا 170 متر تهران شيخ بهائي
1395/12/22
اجاره ويلا 4 خوابه 272 متر زمین 170 متر زیربنا
 رهن ويلا 200 متر تهران دولت
1395/12/19
رهن ويلا 3 خوابه 126 متر زمین 200 متر زیربنا طب
 رهن ويلا 100 متر تهران تجريش
1395/12/19
خانه رهن ويلا 2 خوابه 270 متر زمین ،آيفون تصوي
 اجاره ويلا 620 متر تهران الهيه
1395/12/18
خانه اجاره ويلا 820 متر زمین بازسازي- مسكوني اد
 اجاره ويلا 135 متر تهران انقلاب
1395/12/17
خانه اجاره ويلا 6 خوابه 76 متر زمین باز سازي آ
 اجاره ويلا 800 متر تهران زعفرانيه
1395/12/17
اجاره ويلا 13 خوابه 450 متر زمین 800 متر زیربنا
 اجاره ويلا 250 متر تهران ميرداماد
1395/12/16
خانه اجاره ويلا 3 خوابه 400 متر زمین بازسازي- م
 اجاره ويلا 400 متر تهران پاسداران
1395/12/11
خانه اجاره ويلا 1 خوابه 2000 متر زمین پاركينگ د
 اجاره ويلا 630 متر تهران نوبنياد
1395/12/10
اجاره ويلا 5 خوابه 423 متر زمین 630 متر زیربنا
 اجاره ويلا 300 متر تهران دروس
1395/12/09
اجاره ويلا 4 خوابه 300 متر زیربنا طبقه اول در 2
 اجاره ويلا 700 متر تهران تجريش
1395/12/09
خانه اجاره ويلا 500 متر زمین بازسازي- م.اداري -
 اجاره ويلا 550 متر تهران ملاصدرا
1395/12/08
اجاره ويلا 9 خوابه 550 متر زیربنا طبقه كل در 3
 اجاره ويلا 400 متر تهران پاسداران
1395/12/08
خانه اجاره ويلا 1 خوابه 2000 متر زمین پاركينگ د
 اجاره ويلا 700 متر تهران تجريش
1395/12/08
خانه اجاره ويلا 500 متر زمین بازسازي- م.اداري -
 اجاره ويلا 0 متر تهران تجريش
1395/12/05
خانه اجاره ويلا 6 خوابه 2000 متر زمین مستر- اجا
 اجاره ويلا 160 متر تهران فاطمي
1395/12/04
خانه اجاره ويلا 4 خوابه 114 متر زمین گذر8-پاركي
 اجاره ويلا 220 متر تهران پاسداران
1395/12/03
اجاره ويلا 5 خوابه 170 متر زمین 220 متر زیربنا