مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 135 متر تهران شهران
1395/05/06
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران شهرك راه آهن
1395/05/03
خرید آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 92 متر تهران جنت آباد
1395/05/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 96 متر تهران شهرك راه آهن
1395/05/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه همکف د
 خرید آپارتمان 108 متر تهران شهرك راه آهن
1395/05/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 108 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 110 متر تهران شهرك راه آهن
1395/04/31
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه همکف
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران يوسف آباد
1395/04/31
اجاره آپارتمان 2 خوابه 180 متر زیربنا طبقه اول
 خرید آپارتمان 92 متر تهران شهر آرا
1395/04/30
خرید آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 135 متر تهران شهرك راه آهن
1395/04/28
خرید آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 93 متر تهران شهرك راه آهن
1395/04/28
خرید آپارتمان 2 خوابه 93 متر زیربنا طبقه همکف د
 خرید آپارتمان 121 متر تهران شهرك راه آهن
1395/04/28
خرید آپارتمان 2 خوابه 121 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 80 متر تهران ظفر
1395/04/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 108 متر تهران سعادت آباد
1395/04/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 108 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 130 متر تهران ظفر
1395/04/23
خرید آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 101 متر تهران فرمانيه
1395/04/21
خرید آپارتمان 2 خوابه 101 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 160 متر تهران فرمانيه
1395/04/21
خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 120 متر تهران قيطريه
1395/04/10
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 90 متر تهران قيطريه
1395/04/10
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 140 متر تهران دولت
1395/04/10
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 210 متر تهران ميدان نوبنياد
1395/04/09
خرید آپارتمان 3 خوابه 210 متر زیربنا طبقه 10 در
 خرید آپارتمان 115 متر تهران ميدان نوبنياد
1395/04/09
خرید آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 90 متر تهران قيطريه
1395/04/06
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 140 متر تهران دولت
1395/04/06
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 120 متر تهران قيطريه
1395/04/06
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف