مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش آپارتمان 190 متر تهران يوسف آباد
1395/03/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 138 متر تهران هروي
1395/03/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 138 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 149 متر تهران يوسف آباد
1395/02/30
خرید آپارتمان 3 خوابه 149 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 90 متر تهران يوسف آباد
1395/02/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 96 متر تهران يوسف آباد
1395/02/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 120 متر تهران دزاشيب
1395/02/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه پنچم
 فروش آپارتمان 135 متر تهران ولنجك
1395/02/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 97 متر تهران شيخ بهائي
1395/02/20
فروش آپارتمان 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه الی در
 فروش آپارتمان 175 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/02/20
فروش آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 100 متر تهران نياوران
1395/02/20
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 145 متر تهران پاسداران
1395/02/19
خرید آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 100 متر تهران شهرك راه آهن
1395/02/15
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 175 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/02/15
خرید آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دروس
1395/02/14
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 115 متر تهران امير آباد
1395/02/14
خرید آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 130 متر تهران دروس
1395/02/11
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 87 متر تهران پاسداران
1395/02/09
خرید آپارتمان 2 خوابه 87 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 144 متر تهران شهرك راه آهن
1395/02/09
خرید آپارتمان 3 خوابه 144 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 212 متر تهران فرمانيه
1395/02/09
خرید آپارتمان 3 خوابه 212 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 130 متر تهران يوسف آباد
1395/02/09
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 136 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/02/06
فروش آپارتمان 2 خوابه 136 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 169 متر تهران ديباجي شمالي
1395/02/06
فروش آپارتمان 3 خوابه 169 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 160 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/02/06
فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 195 متر تهران ديباجي جنوبي
1395/02/06
فروش آپارتمان 3 خوابه 195 متر زیربنا طبقه مختلف