مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش آپارتمان 90 متر تهران شهرك راه آهن
1395/06/09
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه الی در
 فروش آپارتمان 120 متر تهران شهرك راه آهن
1395/06/08
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 160 متر تهران ولنجك
1395/06/04
خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 136 متر تهران ميرداماد
1395/06/03
خرید آپارتمان 3 خوابه 136 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 110 متر تهران يوسف آباد
1395/05/25
فروش آپارتمان 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 160 متر تهران فرمانيه
1395/05/25
فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران شهرك راه آهن
1395/05/21
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 90 متر تهران ظفر
1395/05/21
خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 179 متر تهران شهرك راه آهن
1395/05/21
خرید آپارتمان 3 خوابه 179 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 140 متر تهران شهرك راه آهن
1395/05/21
خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 125 متر تهران تهرانپارس
1395/05/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 125 متر تهران شيخ بهائي
1395/05/20
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 175 متر تهران شيخ بهائي
1395/05/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 135 متر تهران شيخ بهائي
1395/05/20
خرید آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 150 متر تهران فاطمي
1395/05/18
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 205 متر تهران قيطريه
1395/05/16
فروش آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 175 متر تهران زعفرانيه
1395/05/13
فروش آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 80 متر تهران پونك
1395/05/12
خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه هشتم د
 خرید آپارتمان 125 متر تهران امير آباد
1395/05/12
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 135 متر تهران شهران
1395/05/06
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران شهرك راه آهن
1395/05/03
خرید آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 92 متر تهران جنت آباد
1395/05/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 96 متر تهران شهرك راه آهن
1395/05/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 96 متر زیربنا طبقه همکف د
 خرید آپارتمان 108 متر تهران شهرك راه آهن
1395/05/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 108 متر زیربنا طبقه همکف