خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروش


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1394/03/02 -

فروش آپارتمان 200 متر تهران ازگل

فروش آپارتمان 4 خوابه 200 متر زیربنا طبقه مختلف در 16 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
2 - 1394/03/02 -

فروش آپارتمان 110 متر تهران جنت آباد

فروش آپارتمان 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
3 - 1394/03/02 -

فروش آپارتمان 115 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
4 - 1394/03/02 -

فروش آپارتمان 115 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
5 - 1394/03/02 -

فروش آپارتمان 190 متر تهران ازگل

فروش آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه مختلف در 16 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
6 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 140 متر تهران ظفر

فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
7 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 150 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
8 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 90 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه چهارم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
9 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 165 متر تهران ظفر

فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
10 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 75 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
11 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 80 متر تهران آيت الله كاشاني

فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
12 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 170 متر تهران دولت

فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
13 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 100 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 100 متر زیربنا طبقه مختلف در 9 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ وشیشه ...
14 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 130 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 130 متر زیربنا طبقه مختلف در 9 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ وشیشه ...
15 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 130 متر تهران دارآباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه ششم در 10 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
16 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 106 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 106 متر زیربنا طبقه پنچم در 6 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
17 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 110 متر تهران دارآباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول در 10 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
18 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 184 متر تهران دولت

فروش آپارتمان 3 خوابه 184 متر زیربنا طبقه مختلف در 10 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
19 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 120 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 120 متر زیربنا طبقه مختلف در 9 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ وشیشه ...
20 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 65 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 65 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
21 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 95 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
22 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 130 متر تهران ظفر

فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه مختلف در 8 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
23 - 1394/02/31 -

فروش آپارتمان 100 متر تهران دارآباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول در 10 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
24 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 102 متر تهران هروي

خرید آپارتمان 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
25 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 163 متر تهران فرمانيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 163 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
26 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 103 متر تهران پيروزي

خرید آپارتمان 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
27 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 121 متر تهران قيطريه

خرید آپارتمان 2 خوابه 121 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
28 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران پيروزي

خرید آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه پنچم در 7 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
29 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 180 متر تهران فرمانيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
30 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 105 متر تهران قيطريه

خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
31 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 102 متر تهران هروي

خرید آپارتمان 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
32 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 121 متر تهران قيطريه

خرید آپارتمان 2 خوابه 121 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
33 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 120 متر تهران پيروزي

خرید آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه پنچم در 7 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
34 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 163 متر تهران فرمانيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 163 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
35 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 103 متر تهران پيروزي

خرید آپارتمان 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه سوم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
36 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 180 متر تهران فرمانيه

خرید آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
37 - 1394/02/30 -

خرید آپارتمان 105 متر تهران قيطريه

خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
38 - 1394/02/29 -

فروش آپارتمان 157 متر تهران ميرداماد

فروش آپارتمان 3 خوابه 157 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
39 - 1394/02/29 -

فروش آپارتمان 110 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه چهارم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
40 - 1394/02/29 -

فروش آپارتمان 220 متر تهران ستاري

فروش آپارتمان 4 خوابه 220 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
41 - 1394/02/29 -

فروش آپارتمان 70 متر تهران شريعتي

فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سایر ...
42 - 1394/02/29 -

فروش آپارتمان 213 متر تهران ميرداماد

فروش آپارتمان 3 خوابه 213 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
43 - 1394/02/29 -

فروش آپارتمان 167 متر تهران اقدسيه

فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
44 - 1394/02/29 -

فروش آپارتمان 115 متر تهران پونك

فروش آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
45 - 1394/02/29 -

فروش آپارتمان 65 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه دوم در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
46 - 1394/02/29 -

فروش آپارتمان 110 متر تهران ستاري

فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
47 - 1394/02/29 -

فروش آپارتمان 75 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
48 - 1394/02/28 -

خرید آپارتمان 165 متر تهران هروي

خرید آپارتمان 4 خوابه 165 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
49 - 1394/02/28 -

خرید آپارتمان 150 متر تهران هروي

خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف در 14 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
50 - 1394/02/27 -

فروش آپارتمان 90 متر تهران گيشا

فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه ششم در 6 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -