خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نوع معامله

خريد و فروش

رهن کامل

رهن و اجاره

اجاره کامل

پيش فروش

معاوضه

مشارکت در ساخت

همه موارد


اينجا هستيد :صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » رهن و اجاره


شماره صفحه :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  بعدی »  | آخر > 
1 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 100 متر تهران قصرالدشت

اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه ساير در 4 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
2 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 125 متر تهران شريعتي

اجاره آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سا ...
3 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 75 متر تهران تهرانپارس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای آجر سه سا ...
4 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 125 متر تهران پل چوبي

اجاره آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
5 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 105 متر تهران امير آباد

اجاره آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
6 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 240 متر تهران مرزداران

اجاره دفتر كار 4 خوابه 240 متر زیربنا طبقه ساير در 2 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای آجر سه ...
7 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 175 متر تهران تهرانپارس

اجاره دفتر كار 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم در 7 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سن ...
8 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 125 متر تهران هروي

اجاره دفتر كار 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 12 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای س ...
9 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 140 متر تهران پونك

اجاره دفتر كار 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
10 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 140 متر تهران هروي

اجاره دفتر كار 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 12 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای س ...
11 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 110 متر تهران پل چوبي

اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
12 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 100 متر تهران تهرانپارس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
13 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 83 متر تهران نظام آباد

اجاره آپارتمان 2 خوابه 83 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
14 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 135 متر تهران ازگل

اجاره آپارتمان 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه ساير در 2 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، ...
15 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 142 متر تهران شهرك راه آهن

اجاره آپارتمان 3 خوابه 142 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
16 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 180 متر تهران مطهري

اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
17 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 80 متر تهران دماوند

اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
18 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 102 متر تهران سهروردي شمالي

اجاره آپارتمان 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
19 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 60 متر تهران نيروي هوايي

اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، ا ...
20 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 220 متر تهران ميرداماد

اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
21 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 130 متر تهران تهرانپارس

اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
22 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 36 متر تهران جيحون

اجاره آپارتمان 1 خوابه 36 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، اس ...
23 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 52 متر تهران آيت الله كاشاني

اجاره آپارتمان 1 خوابه 52 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ، استخ ...
24 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 190 متر تهران اوين

اجاره آپارتمان 4 خوابه 190 متر زیربنا طبقه 9 در 19 طبقه 6 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سیما ...
25 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 62 متر تهران خوش

اجاره آپارتمان 2 خوابه 62 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 5 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای آج ...
26 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 100 متر تهران ميرداماد

اجاره دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ...
27 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 90 متر تهران زعفرانيه

اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در 7 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
28 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 115 متر تهران دولت

اجاره دفتر كار 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه چوب و نمای آجر سه س ...
29 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 110 متر تهران هروي

اجاره دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 12 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای س ...
30 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 83 متر تهران سيد خندان

اجاره دفتر كار 2 خوابه 83 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای آجر ...
31 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 40 متر تهران تهرانپارس

اجاره دفتر كار 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
32 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 90 متر تهران جيحون

اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
33 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 115 متر تهران ونك

اجاره دفتر كار 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه ششم در 23 طبقه 10 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای آلومین ...
34 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 60 متر تهران تهرانپارس

اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
35 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 25 متر تهران تهرانپارس

اجاره دفتر كار 25 متر زیربنا طبقه ساير در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه غیره و نمای سنگ ، استخر ند ...
36 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 77 متر تهران آرژانتين

اجاره دفتر كار 1 خوابه 77 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
37 - 1394/03/06 -

اجاره مغازه 30 متر تهران اتوبان باقري

اجاره مغازه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غیره و نمای شیشه ، استخر ندارد نوساز ارتفاع 4.5 ...
38 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 145 متر تهران وزرا

اجاره دفتر كار 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، ...
39 - 1394/03/06 -

اجاره دفتر كار 190 متر تهران كريمخان

اجاره دفتر كار 6 خوابه 190 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای ...
40 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 92 متر تهران ازگل

اجاره آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
41 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 110 متر تهران بلوار فردوس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ...
42 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 65 متر تهران جنت آباد

اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه فلز و نمای سنگ ، اس ...
43 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 70 متر تهران پيروزي

اجاره آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سیما ...
44 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 50 متر تهران پيروزي

اجاره آپارتمان 1 خوابه 130 متر زمین 50 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی ا ...
45 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 65 متر تهران تهرانپارس

اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای آج ...
46 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 200 متر تهران محموديه

اجاره آپارتمان 2 خوابه 200 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه چوب و نمای سنگ ، ا ...
47 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 54 متر تهران تهرانپارس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 54 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
48 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 51 متر تهران تهرانپارس

اجاره آپارتمان 1 خوابه 51 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
49 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 95 متر تهران بلوار فردوس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه دلخواه و نمای سنگ ...
50 - 1394/03/06 -

اجاره آپارتمان 90 متر تهران نيروي هوايي

اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
جستجوی سریع
آپارتمان - آژانس مسکن - اجاره آپارتمان - الهیه - املاک - املاک تجاری - باغ فروشی - تهیه مسکن - خانه کلنگی - خرید - خرید آپارتمان - خرید خانه - خرید و فروش مسکن - خرید وفروش ملک - رهن اجاره - زعفرانیه - زمین فروشی - فرمانیه - فروش - فروش آپارتمان - فروش خانه - فروشی - محمودیه - مسکن - مشارکت در ساخت - مشاور املاک - مشاورین - مشاورین املاک - مغازه - ملک - نیاوران - ویلا - کارخانه - کلنگی - یوسف آباد -