مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » رهن کامل9 1 2 3 ---  بعدی
 رهن مغازه 100 متر تهران فاطمي
1395/09/15
رهن مغازه 100 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه نو
 رهن مغازه 100 متر تهران فاطمي
1395/09/15
رهن مغازه 100 متر زیربنا طبقه همكف در 3 طبقه ن
 رهن دفتر كار 50 متر تهران الهيه
1395/09/15
رهن دفتر كار 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه سوم در
 رهن دفتر كار 75 متر تهران نياوران
1395/09/15
رهن دفتر كار 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه 1/2/3 د
 رهن آپارتمان 40 متر تهران محموديه
1395/09/15
رهن آپارتمان 40 متر زیربنا طبقه همكف در 4 طبقه
 رهن مغازه 157 متر تهران شيراز
1395/09/14
رهن مغازه 157 متر زیربنا نوساز ارتفاع4/5- ملكيت
 رهن آپارتمان 280 متر تهران اقدسيه
1395/09/14
رهن آپارتمان 3 خوابه 280 متر زیربنا طبقه اول در
 رهن آپارتمان 92 متر تهران پاسداران
1395/09/14
رهن آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه دوم در
 رهن دفتر كار 110 متر تهران ونك
1395/09/14
رهن دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم در
 رهن آپارتمان 85 متر تهران نياوران
1395/09/14
رهن آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در
 رهن آپارتمان 85 متر تهران حكمت
1395/09/14
رهن آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در
 رهن آپارتمان 100 متر تهران نياوران
1395/09/14
رهن آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم در
 رهن دفتر كار 102 متر تهران يوسف اباد
1395/09/14
رهن دفتر كار 4 خوابه 102 متر زیربنا طبقه هفتم د
 رهن دفتر كار 110 متر تهران دولت
1395/09/14
رهن دفتر كار 1 خوابه 110 متر زیربنا طبقه جهارم
 رهن آپارتمان 54 متر تهران الهيه
1395/09/14
رهن آپارتمان 1 خوابه 54 متر زیربنا طبقه سوم در
 رهن آپارتمان 90 متر تهران جهان ارا
1395/09/14
رهن آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در
 رهن آپارتمان 90 متر تهران ونك
1395/09/13
رهن آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در
 رهن آپارتمان 130 متر تهران قيطريه
1395/09/11
رهن آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا در 5 طبقه
 رهن آپارتمان 125 متر تهران قيطريه
1395/09/11
رهن آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه دوم در
 رهن دفتر كار 140 متر تهران پاسداران
1395/09/11
رهن دفتر كار 6 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول در
 رهن آپارتمان 112 متر تهران كامرانيه
1395/09/11
رهن آپارتمان 2 خوابه 112 متر زیربنا طبقه ششم در
 رهن آپارتمان 160 متر تهران پاسداران
1395/09/11
رهن آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم در
 رهن آپارتمان 45 متر تهران زعفرانيه
1395/09/11
رهن آپارتمان 45 متر زیربنا طبقه زيرهمكف در 4 طب
 رهن آپارتمان 25 متر تهران زعفرانيه
1395/09/11
رهن آپارتمان 25 متر زیربنا طبقه همكف در 4 طبقه