مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » خريد و فروش9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید دفتر كار 95 متر تهران وليعصر
1396/05/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید آپارتمان 118 متر تهران ستارخان
1396/05/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 118 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 78 متر تهران سعادت آباد
1396/05/05
خرید آپارتمان 1 خوابه 78 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 101 متر تهران بلوار فردوس
1396/05/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 101 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 74 متر تهران صادقيه
1396/05/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 74 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 127 متر تهران نارمك
1396/05/05
خانه خرید آپارتمان 2 خوابه بازسازي
 خرید آپارتمان 140 متر تهران اشرفي اصفهاني
1396/05/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه 10 در
 خرید آپارتمان 127 متر تهران پونك
1396/05/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 127 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 117 متر تهران قيطريه
1396/05/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 117 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 144 متر تهران سوهانك
1396/05/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 144 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 105 متر تهران وليعصر
1396/05/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 85 متر تهران ميدان رسالت
1396/05/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید آپارتمان 72 متر تهران مجيديه شمالي
1396/05/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 72 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 106 متر تهران بلوار فردوس
1396/05/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 106 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید خانه مستغلات 880 متر تهران سهروردي شمالي
1396/05/05
خرید خانه مستغلات 8 خوابه 200 متر زمین 880 متر ز
 خرید دفتر كار 120 متر تهران پاسداران
1396/05/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید دفتر كار 117 متر تهران قيطريه
1396/05/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 117 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 101 متر تهران دولت
1396/05/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 101 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید آپارتمان 124 متر تهران دارآباد
1396/05/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 124 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 115 متر تهران پونك
1396/05/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 200 متر تهران كريمخان
1396/05/05
خانه خرید آپارتمان 4 خوابه
 خرید آپارتمان 158 متر تهران سعادت آباد
1396/05/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 158 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 3 متر تهران كامرانيه
1396/05/05
خرید آپارتمان 1 خوابه 675 متر زمین طبقه ساير در
 خرید آپارتمان 333 متر تهران سعادت آباد
1396/05/05
خرید آپارتمان 4 خوابه 333 متر زیربنا طبقه سوم د