مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » خريد و فروش9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 185 متر تهران شهرك ژاندارمري
1397/03/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 330 متر زمین 185 متر زیربن
 خرید آپارتمان 100 متر تهران شهرآرا
1397/03/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه 3/5 د
 خرید مغازه 124 متر تهران بلوارفردوس
1397/03/05
خرید مغازه 124 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ملكي
 خرید مغازه 24 متر تهران بلوارفردوس
1397/03/05
خرید مغازه 24 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ملكيت
 خرید آپارتمان 130 متر تهران باغ فيض
1397/03/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 110 متر تهران پونك
1397/03/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 136 متر تهران پونك
1397/03/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 136 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 130 متر تهران تهران ويلآ
1397/03/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 142 متر تهران باغ فيض
1397/03/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 142 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 102 متر تهران شاهين شمالي
1397/03/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید مغازه 36 متر تهران جنت آباد
1397/03/05
خرید مغازه 36 متر زیربنا نوساز ارتفاع3- ملكيت-
 خرید دفتر كار 141 متر تهران پونك
1397/03/05
خرید دفتر كار 1 خوابه 141 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران شهرك غرب
1397/03/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 180 متر زمین 120 متر زیربن
 خرید آپارتمان 142 متر تهران سعادت آباد
1397/03/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 142 متر زیربنا طبقه 1/2/3
 خرید آپارتمان 100 متر تهران شهرك غرب
1397/03/05
خرید آپارتمان 100 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طب
 خرید آپارتمان 150 متر تهران شهرك غرب
1397/03/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید دفتر كار 155 متر تهران پونك
1397/03/05
خرید دفتر كار 1 خوابه 155 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید مغازه 12 متر تهران گيشا
1397/03/05
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه همكف نوساز آب و ب
 خرید آپارتمان 130 متر تهران جنت آباد
1397/03/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 90 متر تهران مرزداران
1397/03/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنجم د
 خرید آپارتمان 80 متر تهران مرزداران
1397/03/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 61 متر تهران سعادت آباد
1397/03/05
خرید آپارتمان 1 خوابه 61 متر زیربنا طبقه همكف د
 خرید مغازه 20 متر تهران شهرك غرب
1397/03/05
خرید مغازه 20 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4-بازسازي
 خرید آپارتمان 93 متر تهران طرشت
1397/03/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 93 متر زیربنا طبقه سوم در