مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش ویلا تا1000 متر

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید ويلا 270 متر تهران ظفر
1395/11/05
خانه خرید ويلا 5 خوابه 420 متر زمین بازسازي- دو
 فروش ويلا 500 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
فروش خانه ويلا 5 خوابه 615 متر زمین بازسازي شده
 خرید ويلا 350 متر تهران ظفر
1395/11/03
خانه خرید ويلا 5 خوابه 490 متر زمین
 فروش ويلا 85 متر تهران اقدسيه
1395/10/30
فروش ويلا 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه همكف در 2
 فروش ويلا 105 متر تهران اقدسيه
1395/10/30
فروش ويلا 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه 1/2 در 2
 فروش ويلا 180 متر تهران صدر
1395/10/26
فروش ويلا 5 خوابه 120 متر زمین 180 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 1 متر تهران گلستان 2
1395/10/25
خانه خرید ويلا 225 متر زمین در محيطي دنج و راحت
 خرید ويلا 1 متر تهران گلستان 2
1395/10/25
خانه خرید ويلا 225 متر زمین در محيطي دنج و راحت
فروش ویلا در مازندران عباس آباد بورایش
1395/10/24
فروش ویلا در مازندران عباس آباد بورایش با 382 م
 خرید ويلا 170 متر تهران دربند
1395/10/23
خانه خرید ويلا 2 خوابه باز سازي
 خرید ويلا 400 متر تهران پاسداران
1395/10/19
خانه خرید ويلا 1 خوابه 2000 متر زمین پاركينگ در
 فروش ويلا 300 متر تهران شيخ بهائي
1395/10/16
فروش ويلا 5 خوابه 400 متر زمین 300 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 50 متر تهران كريمخان
1395/10/15
خرید ويلا 1 خوابه 105 متر زمین 50 متر زیربنا طب
 فروش ويلا 75 متر تهران شيخ بهائي
1395/10/14
فروش خانه ويلا 2 خوابه 90 متر زمین بازسازي
 خرید ويلا 80 متر تهران زرگنده
1395/10/13
خانه خرید ويلا 2 خوابه 94 متر زمین بازسازي- پ36
 خرید ویلا 380 متر تهران ونك
1395/10/13
خرید ویلا 5 خوابه 580 متر زمین 380 متر زیربنا ،
 خرید ويلا 140 متر تهران نياوران
1395/10/13
خانه خرید ويلا 2 خوابه 183 متر زمین بازسازي ،آي
 خرید ويلا 30 متر تهران نياوران
1395/10/13
خانه خرید ويلا 183 متر زمین بازسازي ،آيفون تصوي
 خرید ويلا 182 متر تهران كردستان جنوب
1395/10/09
خرید ويلا 3 خوابه 182 متر زیربنا طبقه همكف در 1
 خرید ويلا 170 متر تهران شيخ بهائي
1395/10/09
خرید ويلا 4 خوابه 272 متر زمین 170 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 30 متر تهران شيخ بهائي
1395/10/09
خرید ويلا 272 متر زمین 30 متر زیربنا در 1 طبقه
 فروش ويلا 450 متر تهران دروس
1395/10/08
فروش ويلا 4 خوابه 934 متر زمین 450 متر زیربنا ط
 فروش ويلا 50 متر تهران دزاشيب
1395/10/08
فروش خانه ويلا 1 خوابه 74 متر زمین سند اوقاف
 فروش ويلا 325 متر تهران پاسداران
1395/10/06
فروش ويلا 5 خوابه 325 متر زیربنا طبقه كل در 2 ط