مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش ویلا تا1000 متر

rss


9 1 2 3 ---  بعدی
 فروش ويلا 212 متر تهران شهران
1396/10/19
فروش ويلا 3 خوابه 800 متر زمین 212 متر زیربنا ط
 فروش ويلا 500 متر تهران شهرك غرب
1396/10/17
فروش ويلا 6 خوابه 650 متر زمین 500 متر زیربنا ط
 فروش ويلا 738 متر تهران شهرك غرب
1396/10/17
فروش ويلا 4 خوابه 1440 متر زمین 738 متر زیربنا
 فروش ويلا 212 متر تهران شهران
1396/10/04
فروش ويلا 3 خوابه 800 متر زمین 212 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 310 متر تهران يوسف آباد
1396/09/09
خرید ويلا 4 خوابه 310 متر زیربنا طبقه در کل در
 خرید ويلا 500 متر تهران شهرك غرب
1396/09/09
خرید ويلا 6 خوابه 650 متر زمین 500 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 738 متر تهران شهرك غرب
1396/09/09
خرید ويلا 4 خوابه 1440 متر زمین 738 متر زیربنا
 خرید ويلا 180 متر تهران امير آباد
1396/08/29
خانه خرید ويلا 3 خوابه 130 متر زمین تريبلكس-قيم
 خرید ويلا 150 متر تهران قيطريه
1396/08/29
خرید ويلا 4 خوابه 100 متر زمین 150 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 180 متر تهران امير آباد
1396/08/29
خانه خرید ويلا 3 خوابه 130 متر زمین تريبلكس-قيم
 خرید ويلا 150 متر تهران قيطريه
1396/08/29
خرید ويلا 4 خوابه 100 متر زمین 150 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 170 متر تهران دولت
1396/08/29
خرید ويلا 3 خوابه 100 متر زمین 170 متر زیربنا ط
 فروش ويلا 500 متر تهران شهرك غرب
1396/08/24
فروش ويلا 6 خوابه 650 متر زمین 500 متر زیربنا ط
 فروش ويلا 738 متر تهران شهرك غرب
1396/08/24
فروش ويلا 4 خوابه 1440 متر زمین 738 متر زیربنا
 خرید ويلا 310 متر تهران يوسف آباد
1396/08/17
خرید ويلا 4 خوابه 310 متر زیربنا طبقه در کل در
 خرید ويلا 0 متر تهران شريعتي
1396/08/17
خانه خرید ويلا 860 متر زمین
 خرید ويلا 500 متر تهران شهرك غرب
1396/08/17
خرید ويلا 6 خوابه 650 متر زمین 500 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 738 متر تهران شهرك غرب
1396/08/17
خرید ويلا 4 خوابه 1440 متر زمین 738 متر زیربنا
 خرید ويلا 280 متر تهران تهرانپارس
1396/08/15
خانه خرید ويلا 4 خوابه 280 متر زمین
 خرید ويلا 500 متر تهران شهرك غرب
1396/08/15
خرید ويلا 6 خوابه 650 متر زمین 500 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 310 متر تهران يوسف آباد
1396/08/15
خرید ويلا 4 خوابه 310 متر زیربنا طبقه در کل در
 خرید ويلا 212 متر تهران شهران
1396/08/11
خرید ويلا 3 خوابه 800 متر زمین 212 متر زیربنا ط
 فروش رهن ويلا 230 متر تهران ستارخان
1396/08/08
فروش رهن ويلا 5 خوابه 170 متر زمین 230 متر زیرب
 خرید ويلا 750 متر تهران زعفرانيه
1396/08/07
خانه خرید ويلا 8 خوابه 770 متر زمین باز سازي