مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش ویلا

rss


قبلی 9 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 فروش ويلا 200 متر تهران سعادت آباد
1397/02/09
فروش ويلا 3 خوابه 155 متر زمین 200 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 350 متر تهران قلهك
1397/02/06
خانه خرید ويلا 4 خوابه 460 متر زمین معاوضه
 خرید ويلا 270 متر تهران پل رومي
1397/02/06
خرید ويلا 540 متر زمین 270 متر زیربنا طبقه كل د
 فروش ويلا 212 متر تهران شهران
1397/02/05
فروش ويلا 3 خوابه 800 متر زمین 212 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 500 متر تهران فرمانيه
1397/02/04
خانه خرید ويلا 6 خوابه 650 متر زمین پاركينگ در
 خرید ويلا 170 متر تهران شيراز
1397/02/04
خانه خرید ويلا 2 خوابه 285 متر زمین
 خرید ويلا 130 متر تهران شهرك غرب
1397/02/04
خرید ويلا 2 خوابه 206 متر زمین 130 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 63 متر تهران دزاشيب
1397/02/04
خرید ويلا 2 خوابه 63 متر زمین 63 متر زیربنا طبق
 فروش ويلا 400 متر تهران پاسداران
1397/02/03
فروش خانه ويلا 15 خوابه 2000 متر زمین پاركينگ د
 خرید ويلا 200 متر تهران پيامبر
1397/02/02
خرید ويلا 4 خوابه 320 متر زمین 200 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 100 متر تهران پيامبر
1397/02/02
خرید ويلا 2 خوابه 320 متر زمین 100 متر زیربنا ،
 خرید ويلا 100 متر تهران پيامبر
1397/02/02
خرید ويلا 2 خوابه 320 متر زمین 100 متر زیربنا 19
 خرید ويلا 185 متر تهران پاتريس
1397/01/29
خرید ويلا 5 خوابه 279 متر زمین 185 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 180 متر تهران ده ونك
1397/01/29
خانه خرید ويلا 2 خوابه 200 متر زمین بازسازي
 فروش ويلا 150 متر تهران شيخ بهائي
1397/01/28
فروش خانه ويلا 2 خوابه 271 متر زمین مسكوني ادار
 فروش ويلا 450 متر تهران نياوران
1397/01/28
فروش ويلا 4 خوابه 540 متر زمین 450 متر زیربنا ط
 فروش ويلا 560 متر تهران پارك ملت
1397/01/28
فروش ويلا 9 خوابه 770 متر زمین 560 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 175 متر تهران اميرآباد
1397/01/27
خرید ويلا 3 خوابه 150 متر زمین 175 متر زیربنا ط
 خرید ويلا 250 متر تهران شيخ بهائي
1397/01/27
خرید ويلا 4 خوابه 188 متر زمین 250 متر زیربنا ط
 فروش ويلا 140 متر تهران ديباجي
1397/01/26
فروش خانه ويلا 2 خوابه 178 متر زمین قيمت روز- ج
 فروش ويلا 600 متر تهران اختياريه
1397/01/26
فروش ويلا 4 خوابه 1310 متر زمین 600 متر زیربنا
 فروش ويلا 140 متر تهران ديباجي
1397/01/26
فروش خانه ويلا 2 خوابه 178 متر زمین قيمت روز- ج
 فروش ويلا 600 متر تهران اختياريه
1397/01/26
فروش ويلا 4 خوابه 1310 متر زمین 600 متر زیربنا
 فروش ويلا 140 متر تهران ديباجي
1397/01/26
فروش خانه ويلا 2 خوابه 178 متر زمین قيمت روز- ج