مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش دفتر کار

rss


قبلی 9 1 2 3 4 ---  بعدی
 فروش زمين 0 متر تهران فرمانيه
1396/06/19
فروش زمين 4510 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران نياوران
1396/06/13
فروش زمين 200 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 فروش زمين 0 متر تهران نياوران
1396/06/13
فروش زمين 190 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 فروش زمين 0 متر تهران مطهري
1396/06/09
فروش زمين 460 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 فروش زمين 0 متر تهران دارآباد
1396/06/09
فروش زمين 275 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 فروش زمين 0 متر تهران اشرفي اصفهاني
1396/06/09
فروش زمين 3000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران جنت آباد
1396/06/09
فروش زمين 1900 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران دربند
1396/06/09
فروش زمين 350 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 فروش زمين 0 متر تهران دربند
1396/06/09
فروش زمين 4000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران پاسداران
1396/06/09
فروش زمين 4500 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران بزرگراه رسالت
1396/06/07
فروش زمين 1386 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران اقدسيه
1396/06/05
فروش زمين 96000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 فروش زمين 0 متر تهران ديباجي جنوبي
1396/06/05
فروش زمين 679 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید زمين 0 متر تهران دارآباد
1396/06/02
خرید زمين 375 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید زمين 0 متر تهران اشرفي اصفهاني
1396/05/31
خرید زمين 8000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 خرید زمين 0 متر تهران ميدان رسالت
1396/05/31
خرید زمين 630 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید زمين 0 متر تهران ميدان نوبنياد
1396/05/31
خرید زمين 1901 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران شهران
1396/05/30
فروش زمين 3000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 خرید زمين 0 متر تهران بزرگراه رسالت
1396/05/29
خرید زمين 1180 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 خرید زمين 0 متر تهران بلوار تعاون
1396/05/29
خرید زمين 10000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 خرید زمين 0 متر تهران صادقيه
1396/05/29
خرید زمين 300 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید زمين 0 متر تهران اشرفي اصفهاني
1396/05/29
خرید زمين 8000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران بلوار تعاون
1396/05/26
فروش زمين 10000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 فروش زمين 0 متر تهران بزرگراه رسالت
1396/05/26
فروش زمين 1180 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی