مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش دفتر کار

rss


قبلی 9 1 2 3 4 ---  بعدی
 خرید زمين 0 متر تهران ولنجك
1396/08/23
خرید زمين 875 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید زمين 0 متر تهران شهرك راه آهن
1396/08/23
خرید زمين 912 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید زمين 0 متر تهران پونك
1396/08/23
خرید زمين 5450 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران اشرفي اصفهاني
1396/08/22
فروش زمين 286 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 فروش زمين 0 متر تهران بزرگراه رسالت
1396/08/22
فروش زمين 1180 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران شيخ بهائي
1396/08/22
فروش زمين 1250 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران مجيديه شمالي
1396/08/22
فروش زمين 60 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیره
 فروش زمين 0 متر تهران پاسداران
1396/08/22
فروش زمين 1000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران نياوران
1396/08/22
فروش زمين 190 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید زمين 0 متر تهران تهرانپارس
1396/08/21
خرید زمين 143000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه
 فروش زمين 0 متر تهران سردار جنگل
1396/08/20
فروش خانه زمين 1070 متر زمین
 فروش زمين 0 متر تهران دارآباد
1396/08/20
فروش زمين 375 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 فروش زمين 0 متر تهران سعادت آباد
1396/08/20
فروش زمين 660 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید زمين 0 متر تهران دربند
1396/08/17
خرید زمين 4000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 خرید زمين 0 متر تهران نياوران
1396/08/17
خرید زمين 200 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید زمين 0 متر تهران شهرك راه آهن
1396/08/17
خرید زمين 300 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید زمين 0 متر تهران نياوران
1396/08/17
خرید زمين 190 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 خرید زمين 0 متر تهران آزادي
1396/08/17
خرید زمين 1100 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 خرید زمين 0 متر تهران فرشته
1396/08/17
خرید زمين 7600 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران نياوران
1396/08/16
فروش زمين 200 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 فروش زمين 0 متر تهران آزادي
1396/08/16
فروش زمين 1100 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غی
 فروش زمين 0 متر تهران بزرگراه رسالت
1396/08/16
فروش زمين 60 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیره
 فروش زمين 0 متر تهران سعادت آباد
1396/08/16
فروش زمين 660 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر
 فروش زمين 0 متر تهران ستارخان
1396/08/16
فروش زمين 241 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخانه غیر