مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروشقبلی 9 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 خرید آپارتمان 111 متر تهران شهر زيبا
1396/05/17
خرید آپارتمان 2 خوابه 111 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 290 متر تهران نياوران
1396/05/17
خرید آپارتمان 3 خوابه 290 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 180 متر تهران اقدسيه
1396/05/17
خرید آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 93 متر تهران مرزداران
1396/05/17
خرید آپارتمان 2 خوابه 93 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 200 متر تهران بزرگراه رسالت
1396/05/17
خرید آپارتمان 4 خوابه 200 متر زیربنا طبقه در کل
 خرید آپارتمان 120 متر تهران اقدسيه
1396/05/17
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 197 متر تهران ونك
1396/05/16
فروش آپارتمان 3 خوابه 197 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 165 متر تهران ازگل
1396/05/16
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 144 متر تهران ازگل
1396/05/16
فروش آپارتمان 3 خوابه 144 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 82 متر تهران پونك
1396/05/16
فروش آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 125 متر تهران مرزداران
1396/05/16
فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 100 متر تهران ازگل
1396/05/16
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 212 متر تهران دزاشيب
1396/05/16
فروش آپارتمان 3 خوابه 212 متر زیربنا طبقه پنچم
 فروش آپارتمان 143 متر تهران نياوران
1396/05/16
فروش آپارتمان 3 خوابه 143 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 150 متر تهران ميرداماد
1396/05/15
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 236 متر تهران هروي
1396/05/15
خرید آپارتمان 3 خوابه 236 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 120 متر تهران ميرداماد
1396/05/15
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 216 متر تهران هروي
1396/05/15
خرید آپارتمان 3 خوابه 216 متر زیربنا طبقه مختلف
فروش آپارتمان تهران اقدسیه فیروزبخش 180 متر
1396/05/15
فروش آپارتمان تهران اقدسیه فیروزبخش 3 خوابه 180
 خرید آپارتمان 150 متر تهران انقلاب
1396/05/11
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 68 متر تهران پونك
1396/05/11
خرید آپارتمان 1 خوابه 68 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 93 متر تهران گيشا
1396/05/11
خرید آپارتمان 2 خوابه 93 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 90 متر تهران پونك
1396/05/11
خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 75 متر تهران انقلاب
1396/05/11
خرید آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه مختلف