مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروشقبلی 9 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 خرید آپارتمان 65 متر تهران زعفرانيه
1395/12/17
خرید آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه اول در
 فروش آپارتمان 160 متر تهران فرمانيه
1395/12/14
فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 125 متر تهران شيخ بهائي
1395/12/14
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 150 متر تهران شريعتي
1395/12/11
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 140 متر تهران نياوران
1395/12/08
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 75 متر تهران دارآباد
1395/12/08
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید آپارتمان 92 متر تهران ونك
1395/12/07
خرید آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه 14 در
 خرید آپارتمان 154 متر تهران اقدسيه
1395/12/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 154 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 135 متر تهران فرمانيه
1395/12/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 100 متر تهران الهيه
1395/12/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 120 متر تهران سيد خندان
1395/12/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 60 متر تهران تجريش
1395/12/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش آپارتمان 140 متر تهران نياوران
1395/12/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 144 متر تهران اقدسيه
1395/12/02
فروش آپارتمان 2 خوابه 144 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 200 متر تهران فرمانيه
1395/12/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان تهران نیاوران جماران 143 متر
1395/11/30
فروش آپارتمان در تهران نیاوران جماران 30 خوابه
 فروش آپارتمان 95 متر تهران پل رومي
1395/11/30
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش آپارتمان 185 متر تهران كامرانيه
1395/11/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 185 متر تهران كامرانيه
1395/11/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 100 متر تهران فرمانيه
1395/11/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 100 متر تهران فرمانيه
1395/11/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 100 متر تهران فرمانيه
1395/11/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 125 متر تهران سوهانك
1395/11/24
فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 150 متر تهران فاطمي
1395/11/24
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه چهارم