مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروشقبلی 9 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 فروش آپارتمان 92 متر تهران ميرداماد
1395/11/02
فروش آپارتمان 1 خوابه 92 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش آپارتمان 124 متر تهران يوسف آباد
1395/11/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 124 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 132 متر تهران يوسف آباد
1395/10/30
فروش آپارتمان 3 خوابه 132 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 110 متر تهران سوهانك
1395/10/30
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه ساير
 خرید آپارتمان 65 متر تهران زعفرانيه
1395/10/29
خرید آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه ساير د
 خرید آپارتمان 65 متر تهران زعفرانيه
1395/10/27
خرید آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه ساير د
 خرید آپارتمان 193 متر تهران قيطريه
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 193 متر زیربنا طبقه ساير
 خرید آپارتمان 180 متر تهران دروس
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 158 متر تهران نياوران
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 158 متر زیربنا طبقه هشتم
 خرید آپارتمان 160 متر تهران ولنجك
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 105 متر تهران انقلاب
1395/10/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 80 متر تهران اقدسيه
1395/10/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 65 متر تهران زعفرانيه
1395/10/23
خرید آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه ساير د
 خرید آپارتمان 200 متر تهران قيطريه
1395/10/19
خرید آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 135 متر تهران شريعتي
1395/10/19
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید آپارتمان 205 متر تهران ولنجك
1395/10/19
خرید آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه 10 در
 خرید آپارتمان 105 متر تهران ميرداماد
1395/10/15
خرید آپارتمان 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 190 متر تهران نياوران
1395/10/13
خرید آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 200 متر تهران آجودانيه
1395/09/23
خرید آپارتمان 200 متر زیربنا طبقه زیر همکف در 1
 خرید آپارتمان 160 متر تهران فرمانيه
1395/09/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 150 متر تهران شريعتي
1395/09/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه ساير
 خرید آپارتمان 105 متر تهران ميرداماد
1395/09/17
خرید آپارتمان 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 190 متر تهران نياوران
1395/09/13
خرید آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 180 متر تهران يوسف آباد
1395/09/07
خرید آپارتمان 2 خوابه 180 متر زیربنا طبقه اول د