مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروشقبلی 9 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 خرید آپارتمان 65 متر تهران زعفرانيه
1395/10/23
خرید آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه ساير د
 خرید آپارتمان 200 متر تهران قيطريه
1395/10/19
خرید آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 135 متر تهران شريعتي
1395/10/19
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید آپارتمان 205 متر تهران ولنجك
1395/10/19
خرید آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه 10 در
 خرید آپارتمان 105 متر تهران ميرداماد
1395/10/15
خرید آپارتمان 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 190 متر تهران نياوران
1395/10/13
خرید آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 200 متر تهران آجودانيه
1395/09/23
خرید آپارتمان 200 متر زیربنا طبقه زیر همکف در 1
 خرید آپارتمان 160 متر تهران فرمانيه
1395/09/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 150 متر تهران شريعتي
1395/09/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه ساير
 خرید آپارتمان 105 متر تهران ميرداماد
1395/09/17
خرید آپارتمان 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 190 متر تهران نياوران
1395/09/13
خرید آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 180 متر تهران يوسف آباد
1395/09/07
خرید آپارتمان 2 خوابه 180 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 85 متر تهران امير آباد
1395/08/25
فروش آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در
 فروش آپارتمان 100 متر تهران شمس آباد
1395/08/23
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 65 متر تهران تهرانپارس
1395/08/23
اجاره آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 156 متر تهران ازگل
1395/08/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 156 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 120 متر تهران شهرك راه آهن
1395/08/19
فروش آپارتمان 120 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخا
 فروش آپارتمان 135 متر تهران ميرداماد
1395/08/15
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 110 متر تهران ازگل
1395/08/12
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 75 متر تهران جنت آباد
1395/08/11
فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 145 متر تهران پاسداران
1395/08/11
فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 160 متر تهران فرمانيه
1395/08/11
فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 110 متر تهران پاسداران
1395/08/11
فروش آپارتمان 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 100 متر تهران بلوار فردوس
1395/08/10
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه همکف6