مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروشقبلی 9 1 2 3 4 ---  بعدی
 فروش آپارتمان 185 متر تهران كامرانيه
1395/11/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 100 متر تهران فرمانيه
1395/11/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 100 متر تهران فرمانيه
1395/11/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 100 متر تهران فرمانيه
1395/11/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 125 متر تهران سوهانك
1395/11/24
فروش آپارتمان 3 خوابه 125 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 150 متر تهران فاطمي
1395/11/24
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 120 متر تهران ظفر
1395/11/16
فروش آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 120 متر تهران فرمانيه
1395/11/14
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 70 متر تهران قيطريه
1395/11/11
خرید آپارتمان 70 متر زیربنا طبقه واحدها در 5 طب
 خرید آپارتمان 70 متر تهران قيطريه
1395/11/11
خرید آپارتمان 70 متر زیربنا طبقه واحدها در 5 طب
 فروش آپارتمان 120 متر تهران اقدسيه
1395/11/10
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 92 متر تهران ميرداماد
1395/11/07
خرید آپارتمان 1 خوابه 92 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش آپارتمان 180 متر تهران دولت
1395/11/06
فروش آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 130 متر تهران زعفرانيه
1395/11/06
فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 154 متر تهران اقدسيه
1395/11/06
فروش آپارتمان 3 خوابه 154 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 120 متر تهران فرمانيه
1395/11/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 89 متر تهران فرمانيه
1395/11/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 89 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 140 متر تهران فرمانيه
1395/11/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 185 متر تهران فرمانيه
1395/11/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 200 متر تهران آجودانيه
1395/11/03
خرید آپارتمان 40 خوابه 200 متر زیربنا طبقه ساير
 خرید آپارتمان 150 متر تهران شريعتي
1395/11/03
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران اقدسيه
1395/11/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید آپارتمان 128 متر تهران سوهانك
1395/11/03
خرید آپارتمان 3 خوابه 128 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 185 متر تهران فرمانيه
1395/11/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه سوم د