مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروشقبلی 9 1 2 3 4 ---  بعدی
 خرید آپارتمان تهران یوسف آباد اسد آبادی 105 متر
1396/02/02
خرید آپارتمان تهران یوسف آباد اسد آبادی 2 خوابه
 فروش آپارتمان 135 متر تهران ازگل
1396/01/31
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه هفتم
 خرید آپارتمان 110 متر تهران دولت
1396/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان تهران یوسف آباد اسد آبادی 138 متر
1396/01/28
فروش آپارتمان  تهران یوسف آباد اسد آبادی 3
 فروش آپارتمان 125 متر تهران دولت
1396/01/28
فروش آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 165 متر تهران سهروردي شمالي
1396/01/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 130 متر تهران سعادت آباد
1396/01/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 144 متر تهران ازگل
1396/01/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 144 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 135 متر تهران دربند
1396/01/24
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید آپارتمان 120 متر تهران سعادت آباد
1396/01/23
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران سعادت آباد
1396/01/23
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 135 متر تهران تهرانپارس
1396/01/21
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 138 متر
1396/01/19
خرید آپارتمان تهران یوسف آباد 3 خوابه 138
 خرید آپارتمان 175 متر تهران احتشاميه
1396/01/17
خرید آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید آپارتمان 125 متر تهران دولت
1396/01/17
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 165 متر تهران اوين
1396/01/16
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه پنچم
 فروش آپارتمان 144 متر تهران ازگل
1396/01/16
فروش آپارتمان 3 خوابه 144 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 110 متر تهران دولت
1396/01/16
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 170 متر تهران اقدسيه
1396/01/15
خرید آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 134 متر تهران ميرداماد
1396/01/15
خرید آپارتمان 3 خوابه 134 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 170 متر تهران اقدسيه
1396/01/15
خرید آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 134 متر تهران ميرداماد
1396/01/15
خرید آپارتمان 3 خوابه 134 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 80 متر تهران اقدسيه
1395/12/28
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید آپارتمان 135 متر تهران جلفا
1395/12/19
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه پنچم