مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » پيش فروشقبلی 9 1 2 3 4 ---  بعدی
 فروش آپارتمان 130 متر تهران زعفرانيه
1395/11/06
فروش آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 154 متر تهران اقدسيه
1395/11/06
فروش آپارتمان 3 خوابه 154 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 120 متر تهران فرمانيه
1395/11/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 89 متر تهران فرمانيه
1395/11/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 89 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 140 متر تهران فرمانيه
1395/11/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 185 متر تهران فرمانيه
1395/11/05
خرید آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 200 متر تهران آجودانيه
1395/11/03
خرید آپارتمان 40 خوابه 200 متر زیربنا طبقه ساير
 خرید آپارتمان 150 متر تهران شريعتي
1395/11/03
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران اقدسيه
1395/11/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید آپارتمان 128 متر تهران سوهانك
1395/11/03
خرید آپارتمان 3 خوابه 128 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 185 متر تهران فرمانيه
1395/11/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 92 متر تهران ميرداماد
1395/11/02
فروش آپارتمان 1 خوابه 92 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش آپارتمان 124 متر تهران يوسف آباد
1395/11/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 124 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 132 متر تهران يوسف آباد
1395/10/30
فروش آپارتمان 3 خوابه 132 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 110 متر تهران سوهانك
1395/10/30
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه ساير
 خرید آپارتمان 65 متر تهران زعفرانيه
1395/10/29
خرید آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه ساير د
 خرید آپارتمان 65 متر تهران زعفرانيه
1395/10/27
خرید آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه ساير د
 خرید آپارتمان 193 متر تهران قيطريه
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 193 متر زیربنا طبقه ساير
 خرید آپارتمان 180 متر تهران دروس
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 158 متر تهران نياوران
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 158 متر زیربنا طبقه هشتم
 خرید آپارتمان 160 متر تهران ولنجك
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 105 متر تهران انقلاب
1395/10/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 80 متر تهران اقدسيه
1395/10/25
خرید آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف
 خرید آپارتمان 65 متر تهران زعفرانيه
1395/10/23
خرید آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه ساير د