مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

فروش مغازه

rss


قبلی 9 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 خرید مغازه 8 متر تهران چيذر
1397/07/03
خرید مغازه 8 متر زیربنا طبقه بالكن و نمای شيشه
 خرید مغازه 21 متر تهران ميرداماد
1397/07/03
خرید مغازه 21 متر زیربنا طبقه همكف در 2 طبقه ن
 خرید مغازه 330 متر تهران ولي عصرتاعباس آباد
1397/07/03
خرید مغازه 330 متر زیربنا در 5 طبقه نوساز ارتف
 خرید مغازه 36 متر تهران شهران
1397/07/03
خرید مغازه 36 متر زیربنا نوساز ملكيت-ارتفاع4/5
 خرید مغازه 131 متر تهران پونك
1397/07/03
خرید مغازه 131 متر زیربنا نوساز ارتفاع4-5دهنه-م
 خرید مغازه 170 متر تهران بلوارفردوس
1397/07/03
خرید مغازه 170 متر زیربنا نوساز ارتفاع4/2-ملكيت
 خرید مغازه 21 متر تهران شهرك غرب
1397/07/03
خرید مغازه 21 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 14 متر تهران سعادت آباد
1397/07/03
خرید مغازه 14 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4- ملكيت
 خرید مغازه 33 متر تهران جنت آباد
1397/07/03
خرید مغازه 33 متر زیربنا نوساز ارتفاع 5- ملكيت
 خرید مغازه 12 متر تهران ستارخان
1397/07/03
خرید مغازه 12 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 8 متر تهران ستارخان
1397/07/03
خرید مغازه 8 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 200 متر تهران ميني سيتي
1397/07/03
خرید مغازه 200 متر زیربنا طبقه همكف ، آشپزخانه
 خرید مغازه 15 متر تهران ارژانتين
1397/07/03
خرید مغازه 15 متر زیربنا نوساز هر بابا جدا - ا
 خرید مغازه 15 متر تهران ارژانتين
1397/07/03
خرید مغازه 15 متر زیربنا نوساز هر بابا جدا - ا
 خرید مغازه 43 متر تهران ميرداماد
1397/07/03
خرید مغازه 43 متر زیربنا طبقه 1/2 نوساز ارتفاع3
 خرید مغازه 11 متر تهران تجريش
1397/07/03
خرید مغازه 11 متر زیربنا طبقه پنجم نوساز سرقفلي
 فروش مغازه 225 متر تهران تهران ويلآ
1397/07/02
فروش خانه مغازه ارتفاع 5متر - سرقفلي - بازسازي-
 فروش مغازه 50 متر تهران ستارخان
1397/07/02
فروش مغازه 50 متر زیربنا نوساز ارتفاع2/70-سرقفل
 فروش مغازه 80 متر تهران ولي عصرتاعباس آباد
1397/07/02
فروش مغازه 80 متر زیربنا نوساز ارتفاع6-ملكيت-جو
 فروش مغازه 80 متر تهران ولي عصرتاعباس آباد
1397/07/02
فروش مغازه 80 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 فروش مغازه 42 متر تهران پل ستارخان
1397/07/02
فروش مغازه 42 متر زیربنا نوساز سرقفلي-ارتفاع4-م
 فروش مغازه 16 متر تهران شهرك غرب
1397/07/02
فروش مغازه 16 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع4
 فروش مغازه 18 متر تهران شهران
1397/07/02
فروش مغازه 18 متر زیربنا نوساز سرقفلي ملكيت - ا
 فروش مغازه 0 متر تهران شهران
1397/07/02
فروش مغازه نوساز سرقفلي ملكيت - ارتفاع 4