مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

اجاره املاک اداری تجاری

rss


قبلی 9 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 اجاره مغازه 30 متر تهران شهرك غرب
1397/07/04
اجاره مغازه 30 متر زیربنا طبقه جهارم نوساز ارتف
 اجاره مغازه 12 متر تهران مرزداران
1397/07/04
اجاره مغازه 12 متر زیربنا طبقه زيرهمكف نوساز ار
 اجاره مغازه 23 متر تهران پل ستارخان
1397/07/04
اجاره مغازه 23 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران بهبودي
1397/07/04
اجاره دفتر كار 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره دفتر كار 140 متر تهران سهروردي
1397/07/04
اجاره دفتر كار 4 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره مغازه 60 متر تهران ميدان هروي
1397/07/04
اجاره مغازه 60 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3 - آب
 اجاره مغازه 32 متر تهران سهروردي
1397/07/04
اجاره مغازه 32 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 32 متر تهران سهروردي
1397/07/04
اجاره مغازه 32 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 اجاره مغازه 110 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
اجاره مغازه 110 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتف
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/07/04
اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه هفتم
 اجاره دفتر كار 75 متر تهران گاندي
1397/07/04
اجاره دفتر كار 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران يوسف اباد
1397/07/04
اجاره دفتر كار 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران شهرآرا
1397/07/04
خانه اجاره دفتر كار 3 خوابه
 اجاره مغازه 40 متر تهران شهرآرا
1397/07/04
اجاره مغازه 40 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 30 متر تهران پونك
1397/07/04
اجاره مغازه 30 متر زیربنا طبقه همكف در 4 طبقه
 اجاره مغازه 30 متر تهران پونك
1397/07/04
اجاره مغازه 30 متر زیربنا طبقه بالكن در 4 طبقه
 اجاره دفتر كار 67 متر تهران ستارخان
1397/07/04
اجاره دفتر كار 1 خوابه 67 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره دفتر كار 160 متر تهران شهرك غرب
1397/07/04
اجاره دفتر كار 2 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
اجاره دفتر كار 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دهم
 اجاره مغازه 60 متر تهران ميدان هروي
1397/07/04
اجاره مغازه 60 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3 - آب
 اجاره مغازه 32 متر تهران سهروردي
1397/07/04
اجاره مغازه 32 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 32 متر تهران سهروردي
1397/07/04
اجاره مغازه 32 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 اجاره مغازه 110 متر تهران سعادت آباد
1397/07/04
اجاره مغازه 110 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتف
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران شهرآرا
1397/07/04
خانه اجاره دفتر كار 3 خوابه