مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 خرید آپارتمان 260 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/29
خرید آپارتمان 4 خوابه 260 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 270 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/29
خرید آپارتمان 4 خوابه 270 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 150 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/29
خرید دفتر كار 2 خوابه 280 متر زمین 150 متر زیربن
 اجاره مغازه 400 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/28
اجاره مغازه 400 متر زیربنا نوساز ارتفاع2/30-جوا
 فروش رهن خانه كلنگي 80 متر تهران جردن
1395/10/28
فروش رهن خانه كلنگي 2 خوابه 650 متر زمین 80 متر
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران جردن
1395/10/28
اجاره دفتر كار 1 خوابه 90 متر زیربنا طبقه زیر ه
 اجاره دفتر كار 86 متر تهران جردن
1395/10/28
اجاره دفتر كار 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه همکف
 اجاره آپارتمان 145 متر تهران جردن
1395/10/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 145 متر زیربنا طبقه چهار
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران جردن
1395/10/28
خانه اجاره آپارتمان 3 خوابه ،آيفون تصويري ،درب
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/28
اجاره دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 270 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/28
خانه اجاره آپارتمان 4 خوابه بازسازي-2پاركينگ ،آ
 اجاره آپارتمان 260 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 260 متر زیربنا طبقه اول
 فروش دفتر كار 127 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/28
فروش دفتر كار 2 خوابه 127 متر زیربنا طبقه همكف
 فروش دفتر كار 117 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/28
فروش خانه دفتر كار بازسازي - سند تجاري ،درب ريم
 رهن دفتر كار 45 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/27
رهن دفتر كار 2 خوابه 45 متر زیربنا طبقه زيرهمكف
 خرید خانه كلنگي 464 متر تهران جردن
1395/10/27
خرید خانه كلنگي 7 خوابه 440 متر زمین 464 متر زیر
 اجاره آپارتمان 170 متر تهران جردن
1395/10/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه همکف
 اجاره دفتر كار 150 متر تهران جردن
1395/10/27
اجاره دفتر كار 2 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 115 متر تهران جردن
1395/10/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه پنچم
 اجاره دفتر كار 71 متر تهران جردن
1395/10/27
اجاره دفتر كار 2 خوابه 71 متر زیربنا طبقه همکف
 اجاره آپارتمان 190 متر تهران جردن
1395/10/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید دفتر كار 45 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/27
خرید دفتر كار 2 خوابه 45 متر زیربنا طبقه زيرهمك
 خرید دفتر كار 289 متر تهران جردن
1395/10/27
خرید دفتر كار 6 خوابه 289 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید دفتر كار 71 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/27
خرید دفتر كار 1 خوابه 71 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 92 متر تهران جردن
1395/10/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره دفتر كار 150 متر تهران جردن
1395/10/26
اجاره دفتر كار 4 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 71 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/26
اجاره دفتر كار 2 خوابه 71 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 145 متر تهران جردن
1395/10/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 145 متر زیربنا طبقه چهار
 فروش خانه كلنگي 4000 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش خانه كلنگي 4000 متر زیربنا طبقه در کل ، آش
 فروش دفتر كار 82 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش خانه دفتر كار 3 خوابه
 فروش دفتر كار 330 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش دفتر كار 4 خوابه 330 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش دفتر كار 330 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش دفتر كار 4 خوابه 330 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش دفتر كار 130 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش دفتر كار 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 80 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش دفتر كار 3 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش دفتر كار 100 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش مغازه 21 متر تهران جردن
1395/10/26
فروش مغازه 3 خوابه 21 متر زیربنا طبقه اول ، آشپ
 فروش دفتر كار 155 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/26
فروش دفتر كار 5 خوابه 155 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید مغازه 15 متر تهران جردن
1395/10/25
خرید مغازه 15 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ