مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 اجاره دفتر كار 97 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/25
اجاره دفتر كار 3 خوابه 97 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 89 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 89 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 141 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 141 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره ويلا 460 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/25
اجاره ويلا 11 خوابه 200 متر زمین 460 متر زیربنا
 اجاره دفتر كار 200 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/25
اجاره دفتر كار 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 175 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/25
اجاره آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره خانه مستغلات 900 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/25
خانه اجاره خانه مستغلات 40 خوابه 900 متر زمین م
 فروش آپارتمان 140 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/25
فروش آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 132 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/25
فروش آپارتمان 3 خوابه 132 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه جهار
 خرید دفتر كار 130 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/24
خرید دفتر كار 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 300 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/24
خانه اجاره دفتر كار 4 خوابه بازسازي
 اجاره مغازه 110 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/24
اجاره مغازه 110 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتف
 اجاره آپارتمان 148 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/24
اجاره آپارتمان 3 خوابه 148 متر زیربنا طبقه ششم
 رهن آپارتمان 105 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/24
رهن آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول در
 رهن آپارتمان 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/24
رهن آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در
 اجاره آپارتمان 125 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید دفتر كار 100 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/24
خرید دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه 12 در
 خرید دفتر كار 50 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/24
خرید دفتر كار 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه 12 در
 فروش دفتر كار 93 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/23
فروش دفتر كار 2 خوابه 93 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 80 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره مغازه 16 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/23
اجاره مغازه 16 متر زیربنا طبقه همكف نوساز سرقفل
 اجاره مغازه 18 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/23
اجاره مغازه 18 متر زیربنا طبقه زير كف نوساز سرق
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/23
اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه هفتم
 فروش مغازه 17 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/23
فروش مغازه 17 متر زیربنا طبقه دوم نوساز ارتفاع
 فروش دفتر كار 80 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/23
فروش دفتر كار 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش دفتر كار 117 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/23
فروش خانه دفتر كار 2 خوابه بازسازي - سند تجاري-
 اجاره دفتر كار 61 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
اجاره دفتر كار 2 خوابه 61 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 100 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
خرید دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 142 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 142 متر زیربنا طبقه همكف
 رهن خانه مستغلات 400 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
رهن خانه مستغلات 5 خوابه 700 متر زمین 400 متر زی
 رهن خانه مستغلات 400 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
رهن خانه مستغلات 5 خوابه 700 متر زمین 400 متر زی
 رهن خانه مستغلات 230 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
رهن خانه مستغلات 3 خوابه 700 متر زمین 230 متر زی
 خرید دفتر كار 170 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
خرید دفتر كار 5 خوابه 170 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 80 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
خرید دفتر كار 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه جهارم
 رهن دفتر كار 170 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
رهن دفتر كار 5 خوابه 170 متر زیربنا طبقه همكف د
 اجاره دفتر كار 126 متر تهران جردن آفريقا
1397/02/20
اجاره دفتر كار 1 خوابه 126 متر زیربنا طبقه سوم