مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 اجاره خانه مستغلات 750 متر تهران جردن
1396/07/23
اجاره خانه مستغلات 16 خوابه 750 متر زیربنا طبقه
 اجاره آپارتمان 210 متر تهران جردن
1396/07/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 210 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش خانه مستغلات 1000 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه مستغلات 20 خوابه 550 متر زمین 1000 متر
 فروش خانه مستغلات 1000 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه مستغلات 50 خوابه 500 متر زمین 1000 متر
 فروش خانه مستغلات 1520 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه مستغلات 24 خوابه 400 متر زمین 1520 متر
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه خانه كلنگي 500 متر زمین بازسازي شده-ز
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه خانه كلنگي 462 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه كلنگي 615 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 فروش خانه مستغلات 1000 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه مستغلات 50 خوابه 500 متر زمین 1000 متر
 فروش مغازه 314 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش مغازه 314 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه كلنگي 1000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه كلنگي 615 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه كلنگي 1000 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه خانه كلنگي 500 متر زمین بازسازي شده-ز
 فروش دفتر كار 1600 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش دفتر كار 30 خوابه 560 متر زمین 1600 متر زیر
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه خانه كلنگي 462 متر زمین
 فروش خانه مستغلات 1520 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه مستغلات 24 خوابه 400 متر زمین 1520 متر
 فروش مغازه 314 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش مغازه 314 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش دفتر كار 1600 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش دفتر كار 30 خوابه 560 متر زمین 1600 متر زیر
 فروش خانه مستغلات 1000 متر تهران جردن
1396/07/22
فروش خانه مستغلات 20 خوابه 550 متر زمین 1000 متر
 اجاره دفتر كار 80 متر تهران جردن
1396/07/20
اجاره دفتر كار 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه هفتم
 فروش دفتر كار 180 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش دفتر كار 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه واحده
 اجاره دفتر كار 140 متر تهران جردن
1396/07/20
اجاره دفتر كار 1 خوابه 140 متر زیربنا طبقه مختل
 اجاره آپارتمان 170 متر تهران جردن
1396/07/20
اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه سوم
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش خانه كلنگي 500 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 فروش آپارتمان 182 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش آپارتمان 3 خوابه 182 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 289 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش دفتر كار 6 خوابه 530 متر زمین 289 متر زیربن
 فروش آپارتمان 174 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش آپارتمان 3 خوابه 174 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 274 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش آپارتمان 4 خوابه 274 متر زیربنا طبقه ششم د
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران جردن
1396/07/20
اجاره دفتر كار 1 خوابه 85 متر زیربنا طبقه پنچم
 فروش رهن دفتر كار 206 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش رهن دفتر كار 1 خوابه 206 متر زیربنا طبقه
 فروش آپارتمان 220 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش خانه آپارتمان 4 خوابه فول امكانات درب ريم
 فروش دفتر كار 184 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش خانه دفتر كار 4 خوابه باز سازي
 فروش دفتر كار 270 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش دفتر كار 270 متر زیربنا طبقه همکف در 11 طب
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش خانه خانه كلنگي 750 متر زمین
 فروش دفتر كار 300 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش دفتر كار 5 خوابه 300 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش دفتر كار 280 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش دفتر كار 2 خوابه 280 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش خانه مستغلات 260 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش خانه مستغلات 256 متر زمین 260 متر زیربنا ط
 فروش خانه مستغلات 1000 متر تهران جردن
1396/07/20
فروش خانه مستغلات 20 خوابه 550 متر زمین 1000 متر