مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 خرید آپارتمان 183 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/14
خرید آپارتمان 3 خوابه 183 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 350 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
خانه اجاره آپارتمان 4 خوابه بازسازي- 3انبار- قي
 فروش دفتر كار 110 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
فروش دفتر كار 1 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش مغازه 95 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
فروش مغازه 95 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 70 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
فروش مغازه 70 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفا
 اجاره آپارتمان 130 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه 2/3
 اجاره آپارتمان 115 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
اجاره آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه ششم
 اجاره خانه مستغلات 400 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
اجاره خانه مستغلات 5 خوابه 200 متر زمین 400 متر
 اجاره آپارتمان 134 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
اجاره آپارتمان 3 خوابه 134 متر زیربنا طبقه دوم
 رهن آپارتمان 132 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
رهن آپارتمان 3 خوابه 132 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 134 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
اجاره آپارتمان 3 خوابه 134 متر زیربنا طبقه دوم
 رهن آپارتمان 132 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
رهن آپارتمان 3 خوابه 132 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش دفتر كار 90 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/13
فروش دفتر كار 90 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه
 اجاره دفتر كار 115 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/10
اجاره دفتر كار 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/10
اجاره دفتر كار 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید دفتر كار 93 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/10
خرید دفتر كار 2 خوابه 93 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید دفتر كار 70 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/10
خرید دفتر كار 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه ششم در
 رهن دفتر كار 350 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/10
خانه رهن دفتر كار 5 خوابه بازسازي-مبله-2پاركينگ
 خرید دفتر كار 260 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/10
خرید دفتر كار 2 خوابه 260 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره خانه مستغلات 200 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/09
خانه اجاره خانه مستغلات 4 خوابه 843 متر زمین كل
 اجاره خانه مستغلات 187 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/09
خانه اجاره خانه مستغلات 4 خوابه 843 متر زمین كل
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/09
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/08
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 80 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/08
اجاره دفتر كار 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره دفتر كار 185 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/08
خانه اجاره دفتر كار 4 خوابه
 اجاره آپارتمان 310 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/08
اجاره آپارتمان 4 خوابه 310 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره ويلا 450 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/08
خانه اجاره ويلا 10 خوابه 900 متر زمین دوبلكس
 رهن آپارتمان 42 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/08
رهن آپارتمان 42 متر زیربنا طبقه همكف در 4 طبقه
 اجاره ويلا 460 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/08
اجاره ويلا 11 خوابه 200 متر زمین 460 متر زیربنا
 خرید دفتر كار 98 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/08
خرید دفتر كار 1 خوابه 98 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید دفتر كار 92 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/08
خرید دفتر كار 1 خوابه 92 متر زیربنا طبقه پنجم د
 خرید دفتر كار 163 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/08
خرید دفتر كار 3 خوابه 163 متر زیربنا طبقه زيرهم
 رهن آپارتمان 95 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/07
رهن آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه اول در
 رهن دفتر كار 270 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/06
رهن دفتر كار 270 متر زیربنا طبقه 2/همكف در 9 طب
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/06
اجاره دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/06
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 157 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/06
اجاره آپارتمان 3 خوابه 157 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 222 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/06
اجاره آپارتمان 3 خوابه 222 متر زیربنا طبقه دوم
 رهن دفتر كار 280 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/06
رهن دفتر كار 5 خوابه 280 متر زیربنا طبقه ششم در