مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 خرید آپارتمان 140 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 164 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 164 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید دفتر كار 87 متر تهران جردن
1395/11/27
خرید دفتر كار 1 خوابه 87 متر زیربنا طبقه ششم در
 خرید دفتر كار 85 متر تهران جردن
1395/11/27
خرید دفتر كار 3 خوابه 85 متر زیربنا طبقه 9 در 1
 خرید خانه مستغلات 135 متر تهران جردن
1395/11/27
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 500 متر زمین 135 متر ز
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 75 متر تهران جردن
1395/11/26
اجاره آپارتمان 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول د
 رهن دفتر كار 60 متر تهران جردن
1395/11/26
خانه رهن دفتر كار 2 خوابه بازسازي ،آيفون تصويري
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 75 متر تهران جردن
1395/11/26
اجاره آپارتمان 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول د
 رهن دفتر كار 60 متر تهران جردن
1395/11/26
خانه رهن دفتر كار 2 خوابه بازسازي ،آيفون تصويري
 اجاره آپارتمان 205 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره مغازه 26 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
اجاره مغازه 26 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 فروش آپارتمان 123 متر تهران جردن
1395/11/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 123 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 161 متر تهران جردن
1395/11/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 161 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 161 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 161 متر زیربنا طبقه هفتم
 فروش آپارتمان 135 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش دفتر كار 91 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
فروش خانه دفتر كار 2 خوابه بازسازي ،آيفون تصوير
 فروش مغازه 8 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
فروش مغازه 8 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 5 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
فروش مغازه 5 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفاع
 فروش دفتر كار 100 متر تهران جردن
1395/11/26
فروش دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش مغازه 314 متر تهران جردن
1395/11/26
فروش مغازه 314 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش آپارتمان 105 متر تهران جردن
1395/11/26
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه پنچم
 فروش دفتر كار 260 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
فروش دفتر كار 2 خوابه 260 متر زیربنا طبقه همكف
 فروش دفتر كار 115 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
فروش دفتر كار 1 خوابه 115 متر زیربنا طبقه همكف
 فروش آپارتمان 150 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید مغازه 95 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/25
خرید مغازه 95 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 70 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/25
خرید مغازه 70 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتفا
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن
1395/11/25
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره مغازه 26 متر تهران جردن
1395/11/25
اجاره مغازه 26 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 اجاره آپارتمان 145 متر تهران جردن
1395/11/25
اجاره آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه چهار
 اجاره آپارتمان 205 متر تهران جردن
1395/11/25
اجاره آپارتمان 3 خوابه 205 متر زیربنا طبقه پنچم
 اجاره آپارتمان 160 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/25
اجاره آپارتمان 3 خوابه 600 متر زمین 160 متر زیرب
 رهن دفتر كار 128 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/25
رهن دفتر كار 1 خوابه 128 متر زیربنا طبقه مختلف
 رهن دفتر كار 109 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/25
رهن دفتر كار 109 متر زیربنا در 6 طبقه ، آشپزخا
 خرید دفتر كار 91 متر تهران جردن
1395/11/25
خانه خرید دفتر كار 2 خوابه اسپيلت باز سازي
 خرید آپارتمان 155 متر تهران جردن
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 135 متر تهران جردن
1395/11/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه چهارم