مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 خرید مغازه 20 متر تهران جردن
1395/12/19
خانه خرید مغازه ارتفاع از كف 6 متر ـ جواز جواهر
 خرید دفتر كار 100 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
خرید دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 110 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
خرید دفتر كار 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم د
 رهن خانه مستغلات 130 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
رهن خانه مستغلات 2 خوابه 500 متر زمین 130 متر زی
 رهن خانه مستغلات 160 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
رهن خانه مستغلات 2 خوابه 500 متر زمین 160 متر زی
 رهن خانه مستغلات 600 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
رهن خانه مستغلات 5 خوابه 500 متر زمین 600 متر زی
 خرید خانه مستغلات 100 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 350 متر زمین 100 متر ز
 اجاره دفتر كار 270 متر تهران جردن
1395/12/18
خانه اجاره دفتر كار 4 خوابه باز سازي 4سرويس
 اجاره دفتر كار 50 متر تهران جردن
1395/12/18
اجاره دفتر كار 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه زیر ه
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران جردن
1395/12/18
اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 175 متر تهران جردن
1395/12/18
اجاره دفتر كار 4 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/18
اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 175 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/18
اجاره دفتر كار 4 خوابه 175 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 170 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/18
اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش رهن دفتر كار 102 متر تهران جردن
1395/12/18
فروش رهن دفتر كار 3 خوابه 102 متر زیربنا طبقه
 فروش آپارتمان 146 متر تهران جردن
1395/12/18
فروش آپارتمان 3 خوابه 146 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 100 متر تهران جردن
1395/12/18
فروش دفتر كار 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره مغازه 33 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/18
اجاره مغازه 33 متر زیربنا طبقه كف و نمای شيشه
 اجاره مغازه 25 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/18
اجاره مغازه 25 متر زیربنا طبقه بالكن و نمای شيش
 فروش آپارتمان 146 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/18
فروش آپارتمان 3 خوابه 630 متر زمین 146 متر زیربن
 فروش دفتر كار 97 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/18
فروش دفتر كار 2 خوابه 97 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش دفتر كار 102 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/18
فروش دفتر كار 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش خانه كلنگي 1100 متر تهران جردن
1395/12/18
فروش خانه خانه كلنگي 8 خوابه 550 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 60 متر تهران جردن
1395/12/18
فروش خانه خانه كلنگي 1 خوابه 1585 متر زمین ??
 خرید مغازه 20 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/17
خانه خرید مغازه ارتفاع از كف 6 متر ـ جواز جواه
 خرید مغازه 20 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/17
خانه خرید مغازه ارتفاع از كف 6 متر ـ جواز جواه
 اجاره دفتر كار 185 متر تهران جردن
1395/12/17
خانه اجاره دفتر كار 40 خوابه مبله درب ريموت آ
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن
1395/12/17
اجاره آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 140 متر تهران جردن
1395/12/17
اجاره دفتر كار 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران جردن
1395/12/17
اجاره دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 140 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/17
اجاره دفتر كار 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 104 متر تهران جردن
1395/12/17
اجاره آپارتمان 2 خوابه 104 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن
1395/12/17
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 104 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/17
اجاره آپارتمان 2 خوابه 104 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید دفتر كار 127 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/17
خرید دفتر كار 4 خوابه 127 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 72 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/17
خرید دفتر كار 1 خوابه 72 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید دفتر كار 0 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/17
خرید دفتر كار در 5 طبقه و نمای سنگ نوساز درب
 خرید دفتر كار 108 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/17
خرید دفتر كار 2 خوابه 108 متر زیربنا در 5 طبقه
 خرید آپارتمان 180 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/17
خرید آپارتمان 3 خوابه 500 متر زمین 180 متر زیربن