مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 اجاره آپارتمان 274 متر تهران ونك
1397/06/15
اجاره آپارتمان 4 خوابه 274 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 63 متر تهران ونك
1397/06/15
اجاره دفتر كار 1 خوابه 63 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 65 متر تهران ونك
1397/06/15
اجاره دفتر كار 2 خوابه 65 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 146 متر تهران ونك
1397/06/14
اجاره آپارتمان 3 خوابه 146 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران ونك
1397/06/14
اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم
 رهن آپارتمان 130 متر تهران ونك
1397/06/14
رهن آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره خانه مستغلات 140 متر تهران ونك
1397/06/14
اجاره خانه مستغلات 2 خوابه 210 متر زمین 140 متر
 اجاره خانه مستغلات 70 متر تهران ونك
1397/06/14
اجاره خانه مستغلات 2 خوابه 210 متر زمین 70 متر ز
 رهن دفتر كار 85 متر تهران ونك
1397/06/14
خانه رهن دفتر كار 3 خوابه بازسازي - شبكه - درب
 رهن آپارتمان 75 متر تهران ونك
1397/06/13
رهن آپارتمان 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول در
 اجاره دفتر كار 65 متر تهران ونك
1397/06/13
اجاره دفتر كار 2 خوابه 65 متر زیربنا طبقه هفتم
 اجاره مغازه 15 متر تهران ونك
1397/06/13
اجاره مغازه 15 متر زیربنا نوساز ارتفاع 3/5- آب
 رهن دفتر كار 82 متر تهران ونك
1397/06/12
رهن دفتر كار 1 خوابه 82 متر زیربنا طبقه واحدها
 رهن دفتر كار 145 متر تهران ونك
1397/06/12
رهن دفتر كار 1 خوابه 145 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید دفتر كار 145 متر تهران ونك
1397/06/12
خرید دفتر كار 1 خوابه 145 متر زیربنا طبقه جهارم
 رهن دفتر كار 170 متر تهران ونك
1397/06/11
رهن دفتر كار 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه سوم در
 رهن دفتر كار 110 متر تهران ونك
1397/06/11
رهن دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه 13 در
 فروش دفتر كار 75 متر تهران ونك
1397/06/11
فروش دفتر كار 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش دفتر كار 700 متر تهران ونك
1397/06/11
فروش دفتر كار 700 متر زیربنا در 30 طبقه و نمای
 فروش دفتر كار 123 متر تهران ونك
1397/06/11
فروش دفتر كار 2 خوابه 123 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 70 متر تهران ونك
1397/06/11
اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش دفتر كار 106 متر تهران ونك
1397/06/07
فروش دفتر كار 3 خوابه 106 متر زیربنا طبقه اول د
 رهن دفتر كار 110 متر تهران ونك
1397/06/05
رهن دفتر كار 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه 18 در
 رهن آپارتمان 115 متر تهران ونك
1397/06/05
رهن آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه هفتم د
 فروش دفتر كار 143 متر تهران ونك
1397/06/05
فروش دفتر كار 2 خوابه 143 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره مغازه 24 متر تهران ونك
1397/06/04
اجاره مغازه 24 متر زیربنا طبقه كف خانه کلنگی 30
 اجاره آپارتمان 50 متر تهران ونك
1397/06/04
اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 50 متر تهران ونك
1397/06/04
اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره دفتر كار 155 متر تهران ونك
1397/06/04
اجاره دفتر كار 6 خوابه 155 متر زیربنا طبقه اول
 خرید آپارتمان 64 متر تهران ونك
1397/06/04
خرید آپارتمان 1 خوابه 64 متر زیربنا طبقه اول در
 رهن آپارتمان 95 متر تهران ونك
1397/06/04
رهن آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 171 متر تهران ونك
1397/06/04
اجاره آپارتمان 3 خوابه 171 متر زیربنا طبقه جهار
 خرید آپارتمان 123 متر تهران ونك
1397/06/04
خرید آپارتمان 2 خوابه 123 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره مغازه 24 متر تهران ونك
1397/06/04
اجاره مغازه 24 متر زیربنا طبقه كف خانه کلنگی 30
 اجاره آپارتمان 50 متر تهران ونك
1397/06/04
اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 50 متر تهران ونك
1397/06/04
اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره دفتر كار 155 متر تهران ونك
1397/06/04
اجاره دفتر كار 6 خوابه 155 متر زیربنا طبقه اول
 خرید آپارتمان 64 متر تهران ونك
1397/06/04
خرید آپارتمان 1 خوابه 64 متر زیربنا طبقه اول در
 رهن آپارتمان 95 متر تهران ونك
1397/06/04
رهن آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه سوم در