مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 خرید آپارتمان 150 متر تهران سعادت آباد
1397/05/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا در 6 طبقه
 خرید دفتر كار 106 متر تهران سعادت آباد
1397/05/23
خرید دفتر كار 2 خوابه 106 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش مغازه 106 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
فروش مغازه 106 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 140 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
فروش مغازه 140 متر زیربنا طبقه انبار نوساز ارتف
 فروش آپارتمان 127 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 127 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 140 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 72 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
فروش آپارتمان 1 خوابه 240 متر زمین 72 متر زیربنا
 اجاره آپارتمان 60 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 192 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
فروش آپارتمان 3 خوابه 192 متر زیربنا طبقه هشتم
 فروش آپارتمان 162 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
فروش آپارتمان 3 خوابه 162 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 140 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 82 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه زير د
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه 1- د
 اجاره آپارتمان 82 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
اجاره آپارتمان 1 خوابه 82 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
اجاره دفتر كار 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه ششم د
 اجاره آپارتمان 138 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
اجاره آپارتمان 3 خوابه 138 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 105 متر تهران سعادت آباد
1397/05/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید خانه مستغلات 310 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
خرید خانه مستغلات 4 خوابه 194 متر زمین 310 متر ز
 اجاره دفتر كار 198 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
اجاره دفتر كار 4 خوابه 198 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 60 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
اجاره دفتر كار 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره دفتر كار 132 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
اجاره دفتر كار 2 خوابه 132 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید دفتر كار 70 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
خرید دفتر كار 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید مغازه 15 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
خرید مغازه 15 متر زیربنا ، آشپزخانه چوبی و نمای
 اجاره آپارتمان 114 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
اجاره آپارتمان 2 خوابه 114 متر زیربنا طبقه 11 د
 اجاره آپارتمان 130 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید دفتر كار 98 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
خرید دفتر كار 3 خوابه 98 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید دفتر كار 140 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
خرید دفتر كار 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه زيرهم
 خرید آپارتمان 140 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه پنجم
 خرید آپارتمان 140 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
خرید آپارتمان 3 خوابه 1480 متر زمین 140 متر زیرب
 خرید آپارتمان 142 متر تهران سعادت آباد
1397/05/21
خرید آپارتمان 3 خوابه 142 متر زیربنا طبقه 1/2/3
 فروش مغازه 42 متر تهران سعادت آباد
1397/05/20
فروش مغازه 42 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4- متري 1
 اجاره آپارتمان 145 متر تهران سعادت آباد
1397/05/20
اجاره آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه اول
 فروش مغازه 37 متر تهران سعادت آباد
1397/05/20
فروش مغازه 1 خوابه 37 متر زیربنا طبقه همكف نوسا
 فروش مغازه 14 متر تهران سعادت آباد
1397/05/20
فروش مغازه 14 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز قيمت
 اجاره دفتر كار 72 متر تهران سعادت آباد
1397/05/20
اجاره دفتر كار 1 خوابه 72 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 55 متر تهران سعادت آباد
1397/05/20
اجاره آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 60 متر تهران سعادت آباد
1397/05/20
اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول د