مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 خرید آپارتمان 118 متر تهران یوسف اباد
1397/01/06
خرید آپارتمان 2 خوابه 118 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 141 متر تهران یوسف اباد
1397/01/06
خرید آپارتمان 2 خوابه 141 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان تهران یوسف اباد ابن سینا 118 متر
1396/12/21
فروش آپارتمان 2 خوابه 118 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 127 متر تهران یوسف اباد
1396/12/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 127 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید دفتر کار 80 متر تهران یوسف اباد
1396/12/14
خرید دفتر کار 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 130 متر تهران یوسف اباد
1396/12/14
خرید آپارتمان 3 خوابه 400 متر زمین 130 متر زیرب
 فروش آپارتمان 134 متر تهران یوسف اباد
1396/12/13
فروش آپارتمان 2 خوابه 134 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 105 متر تهران یوسف اباد
1396/12/06
خرید آپارتمان 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه جهارم
رامسر فروش آپارتمان های ساحلی در رامسر 80 تا 180 متری
1392/06/09
رامسر فروش آپارتمان های ساحلی در رامسر 80 تا 18
 خرید آپارتمان در تهران یوسف اباد مدبر 135 متر
1396/12/02
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه جهارم
 رهن آپارتمان 132 متر تهران یوسف اباد
1396/11/30
رهن آپارتمان 2 خوابه 132 متر زیربنا طبقه پنجم د
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران یوسف اباد
1396/11/30
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه جهار
 فروش آپارتمان 142 متر تهران یوسف اباد
1396/11/29
فروش آپارتمان 3 خوابه 142 متر زیربنا طبقه 2/4 د
 فروش آپارتمان 116 متر تهران یوسف اباد
1396/11/29
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 82 متر تهران یوسف اباد
1396/11/26
خرید آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید آپارتمان 128 متر تهران یوسف اباد
1396/11/26
خرید آپارتمان 3 خوابه 128 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره خانه مستغلات تهران یوسف اباد میدان سلماس 225 متر
1396/11/26
اجاره خانه مستغلات 5 خوابه 400 متر زمین 225 متر
 خرید آپارتمان تهران یوسف اباد کاج شمالی 61 متر
1396/11/26
خرید آپارتمان 1 خوابه 61 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 98 متر تهران یوسف اباد
1396/11/26
خرید آپارتمان 2 خوابه 98 متر زیربنا در 5 طبقه ،
 خرید آپارتمان 164 متر تهران یوسف اباد
1396/11/26
خرید آپارتمان 3 خوابه 164 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان تهران یوسف اباد جهان آرا 182 متر
1396/11/26
خانه خرید آپارتمان 3 خوابه 274 متر زمین 105متر
 فروش مغازه 7 متر تهران یوسف اباد
1396/11/25
فروش مغازه 7 متر زیربنا طبقه بالکن نوساز ملکیت
 خرید دفتر کار 117 متر تهران یوسف اباد
1396/11/18
خرید دفتر کار 1 خوابه 117 متر زیربنا در 6 طبقه
 خرید آپارتمان 200 متر تهران یوسف اباد
1396/11/22
خرید آپارتمان 4 خوابه 200 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 120 متر تهران یوسف اباد
1396/11/18
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش آپارتمان تهران یوسف اباد جهان آرا 138 متر
1396/11/17
فروش خانه آپارتمان 2 خوابه 80متردر 3 طبقه تک وا
 خرید مغازه 25 متر تهران یوسف اباد
1396/11/16
خرید مغازه 25 متر زیربنا طبقه بالکن نوساز ارتفا
 خرید آپارتمان 111 متر تهران یوسف اباد
1396/11/16
خرید آپارتمان 2 خوابه 111 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 120 متر تهران یوسف اباد
1396/11/16
خرید آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 120 متر تهران یوسف اباد
1396/11/15
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش خانه کلنگی 400 متر تهران یوسف آباد
1396/10/27
فروش خانه کلنگی 400 متر زمین طبقه سایر ، آشپزخا
 فروش آپارتمان 145 متر تهران یوسف اباد
1396/11/11
فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه واحده
 فروش آپارتمان 95 متر تهران یوسف اباد
1396/11/11
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش آپارتمان 138 متر تهران یوسف اباد
1396/11/11
فروش آپارتمان 3 خوابه 138 متر زیربنا طبقه ششم د
فروش آپارتمان تهران یوسف آباد اسد آبادی 130متر
1396/11/08
فروش آپارتمان تهران یوسف آباد اسد آبادی 130متر
 فروش آپارتمان 100 متر تهران یوسف اباد
1396/11/05
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 95 متر تهران یوسف اباد
1396/11/04
خرید آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 80 متر تهران یوسف اباد
1396/11/05
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه دوم در
 رهن آپارتمان در تهران یوسف اباد جهان آرا 110 متر
1396/11/05
رهن آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم در