مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 فروش مغازه 40 متر تهران یوسف اباد
1397/02/13
فروش مغازه 40 متر زیربنا طبقه بالکن نوساز ارتفا
 خرید آپارتمان 138 متر تهران یوسف اباد
1397/02/10
خرید آپارتمان 3 خوابه 138 متر زیربنا طبقه ششم د
اجاره آپارتمان در یوسف آباد جهان آرا 80 متر
1397/02/10
اجاره آپارتمان در یوسف آباد جهان آرا 80 متر 2 خ
 خرید آپارتمان 165 متر تهران یوسف اباد
1397/02/04
خرید آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر کار تهران یوسف اباد جهان آرا 90 متر
1397/02/06
اجاره دفتر کار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه همکف
 اجاره آپارتمان تهران یوسف اباد جهان آرا 40 متر
1397/02/06
اجاره آپارتمان 1 خوابه 40 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره آپارتمان 50 متر تهران یوسف اباد
1397/02/06
اجاره آپارتمان 1 خوابه 50 متر زیربنا طبقه اول د
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد ابن سینا 144 متر
1397/02/05
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد ابن سینا 144 م
 اجاره دفتر کار 67 متر تهران یوسف اباد
1397/02/02
اجاره دفتر کار 1 خوابه 67 متر زیربنا طبقه جهارم
اجاره دفتر کار سند ادری در تهران یوسف آباد 115 متر
1397/02/02
اجاره دفتر کار سند ادری در تهران یوسف آباد 115
اجاره آپارتمان در تهران یوسف آباد 75 متر
1397/02/01
اجاره آپارتمان در تهران یوسف آباد 75 متر 2 خواب
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد جهان آرا 53 متر
1397/01/31
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد جهان آرا 53 مت
 خرید آپارتمان 91 متر تهران یوسف اباد
1397/01/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 91 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید خانه مستغلات 117 متر تهران یوسف اباد
1397/01/29
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 198 متر زمین 117 متر
 رهن آپارتمان 102 متر تهران یوسف اباد
1397/01/28
رهن آپارتمان 2 خوابه 102 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران یوسف اباد
1397/01/28
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه ششم
 اجاره آپارتمان 132 متر تهران یوسف اباد
1397/01/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 132 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن آپارتمان 191 متر تهران یوسف اباد
1397/01/28
رهن آپارتمان 3 خوابه 191 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 127 متر تهران یوسف اباد
1397/01/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 127 متر زیربنا طبقه جهار
 فروش آپارتمان 120 متر تهران یوسف اباد
1397/01/23
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش دفتر کار 66 متر تهران یوسف اباد
1397/01/22
فروش دفتر کار 2 خوابه 66 متر زیربنا طبقه جهارم
اجاره آپارتمان در تهران یوسف آباد 110 متر
1397/01/20
اجاره آپارتمان در تهران یوسف آباد 110 متر2 خواب
 خرید آپارتمان 118 متر تهران یوسف اباد
1397/01/06
خرید آپارتمان 2 خوابه 118 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 141 متر تهران یوسف اباد
1397/01/06
خرید آپارتمان 2 خوابه 141 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان تهران یوسف اباد ابن سینا 118 متر
1396/12/21
فروش آپارتمان 2 خوابه 118 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 127 متر تهران یوسف اباد
1396/12/20
خرید آپارتمان 3 خوابه 127 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید دفتر کار 80 متر تهران یوسف اباد
1396/12/14
خرید دفتر کار 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 130 متر تهران یوسف اباد
1396/12/14
خرید آپارتمان 3 خوابه 400 متر زمین 130 متر زیرب
 فروش آپارتمان 134 متر تهران یوسف اباد
1396/12/13
فروش آپارتمان 2 خوابه 134 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 105 متر تهران یوسف اباد
1396/12/06
خرید آپارتمان 3 خوابه 105 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان در تهران یوسف اباد مدبر 135 متر
1396/12/02
خرید آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه جهارم
 رهن آپارتمان 132 متر تهران یوسف اباد
1396/11/30
رهن آپارتمان 2 خوابه 132 متر زیربنا طبقه پنجم د
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران یوسف اباد
1396/11/30
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه جهار
 فروش آپارتمان 142 متر تهران یوسف اباد
1396/11/29
فروش آپارتمان 3 خوابه 142 متر زیربنا طبقه 2/4 د
 فروش آپارتمان 116 متر تهران یوسف اباد
1396/11/29
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید آپارتمان 82 متر تهران یوسف اباد
1396/11/26
خرید آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید آپارتمان 128 متر تهران یوسف اباد
1396/11/26
خرید آپارتمان 3 خوابه 128 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره خانه مستغلات تهران یوسف اباد میدان سلماس 225 متر
1396/11/26
اجاره خانه مستغلات 5 خوابه 400 متر زمین 225 متر