مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 ---2 3 4 5 ---1   بعدی
 فروش دفتر كار 130 متر تهران نظام آباد
1396/04/27
فروش دفتر كار 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه زیر ه
 فروش دفتر كار 170 متر تهران يوسف آباد
1396/04/27
فروش دفتر كار 6 خوابه 170 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش مغازه 41 متر تهران نارمك
1396/04/27
فروش مغازه 41 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 فروش آپارتمان 112 متر تهران جلفا
1396/04/27
فروش آپارتمان 2 خوابه 112 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 105 متر تهران گاندي
1396/04/27
فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش دفتر كار 120 متر تهران سهروردي جنوبي
1396/04/27
فروش دفتر كار 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش دفتر كار 103 متر تهران ستارخان
1396/04/27
فروش دفتر كار 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره دفتر كار 82 متر تهران وليعصر
1396/04/27
اجاره دفتر كار 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 117 متر تهران پاسداران
1396/04/27
فروش آپارتمان 3 خوابه 117 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش دفتر كار 70 متر تهران بلوار كشاورز
1396/04/27
فروش دفتر كار 3 خوابه 70 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 74 متر تهران فاطمي
1396/04/27
فروش آپارتمان 2 خوابه 74 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره دفتر كار 107 متر تهران ستارخان
1396/04/27
اجاره دفتر كار 4 خوابه 107 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 130 متر تهران نياوران
1396/04/27
اجاره دفتر كار 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره دفتر كار 280 متر تهران ظفر
1396/04/27
اجاره دفتر كار 5 خوابه 470 متر زمین 280 متر زیرب
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران مطهري
1396/04/27
اجاره دفتر كار 3 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 155 متر تهران بلوار كشاورز
1396/04/27
فروش آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 150 متر تهران جمالزاده
1396/04/27
فروش آپارتمان 2 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران كريمخان
1396/04/27
اجاره دفتر كار 3 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران پونك
1396/04/27
فروش خانه كلنگي 2527 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش دفتر كار 73 متر تهران فاطمي
1396/04/27
فروش دفتر كار 2 خوابه 73 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره دفتر كار 30 متر تهران مطهري
1396/04/27
اجاره دفتر كار 1 خوابه 30 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش دفتر كار 120 متر تهران آرژانتين
1396/04/27
فروش دفتر كار 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش دفتر كار 160 متر تهران صدر
1396/04/27
فروش دفتر كار 3 خوابه 488 متر زمین 160 متر زیربن
 فروش آپارتمان 110 متر تهران خواجه نظام الملك
1396/04/27
فروش آپارتمان 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 210 متر تهران پاسداران
1396/04/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 210 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 155 متر تهران سهروردي شمالي
1396/04/27
اجاره آپارتمان 4 خوابه 155 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 135 متر تهران ونك
1396/04/27
فروش آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 92 متر تهران يوسف آباد
1396/04/27
فروش آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه همکف د
 فروش دفتر كار 82 متر تهران تهرانپارس
1396/04/27
فروش دفتر كار 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره آپارتمان 67 متر تهران نارمك
1396/04/27
اجاره آپارتمان 2 خوابه 67 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش دفتر كار 33 متر تهران فرمانيه
1396/04/27
فروش دفتر كار 33 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه
 فروش دفتر كار 120 متر تهران وليعصر
1396/04/27
فروش دفتر كار 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش رهن دفتر كار 136 متر تهران دولت
1396/04/27
فروش رهن دفتر كار 2 خوابه 136 متر زیربنا طبقه
 فروش رهن دفتر كار 45 متر تهران هفت تير
1396/04/27
فروش رهن دفتر كار 2 خوابه 45 متر زیربنا طبقه د
 اجاره دفتر كار 160 متر تهران كريمخان
1396/04/27
اجاره دفتر كار 3 خوابه 300 متر زمین 160 متر زیرب
 فروش دفتر كار 186 متر تهران آرژانتين
1396/04/27
فروش دفتر كار 5 خوابه 186 متر زیربنا طبقه زیر ه
 فروش دفتر كار 66 متر تهران بلوار كشاورز
1396/04/27
فروش دفتر كار 2 خوابه 66 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره آپارتمان 190 متر تهران تهرانپارس
1396/04/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه سوم
 فروش دفتر كار 140 متر تهران سهروردي شمالي
1396/04/27
فروش دفتر كار 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه اول د