مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 1 2 3 4 ---  بعدی
 فروش آپارتمان 141 متر تهران جردن
1396/09/16
فروش آپارتمان 2 خوابه 141 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش خانه كلنگي 240 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 اجاره آپارتمان 220 متر تهران جردن
1396/09/14
اجاره آپارتمان 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه سوم
 فروش آپارتمان 213 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش آپارتمان 5 خوابه 213 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش خانه كلنگي 584 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش خانه خانه كلنگي 1197 متر زمین
 فروش آپارتمان 220 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش آپارتمان 4 خوابه 220 متر زیربنا طبقه 9 در
 فروش آپارتمان 198 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش آپارتمان 3 خوابه 198 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 155 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش دفتر كار 3 خوابه 450 متر زمین 155 متر زیربن
 فروش آپارتمان 220 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش خانه آپارتمان 4 خوابه فول امكانات درب ريم
 فروش آپارتمان 160 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف
 اجاره آپارتمان 160 متر تهران جردن
1396/09/14
اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش آپارتمان 155 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش رهن آپارتمان 280 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش خانه رهن آپارتمان 5 خوابه بازسازي آيفون
 فروش دفتر كار 230 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش دفتر كار 8 خوابه 230 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 156 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش آپارتمان 3 خوابه 156 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 170 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش خانه مستغلات 220 متر تهران جردن
1396/09/14
فروش خانه مستغلات 3 خوابه 160 متر زمین 220 متر ز
 اجاره دفتر كار 170 متر تهران جردن
1396/09/14
اجاره دفتر كار 5 خوابه 170 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 150 متر تهران جردن
1396/09/13
اجاره دفتر كار 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران جردن
1396/09/13
خانه اجاره آپارتمان 2 خوابه
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/09/13
خرید خانه كلنگي 500 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/09/13
خانه خرید خانه كلنگي 485 متر زمین
 خرید دفتر كار 212 متر تهران جردن
1396/09/13
خرید دفتر كار 4 خوابه 212 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 125 متر تهران جردن
1396/09/13
اجاره دفتر كار 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه چهار
 اجاره دفتر كار 431 متر تهران جردن
1396/09/13
اجاره دفتر كار 30 خوابه 361 متر زمین 431 متر زیر
 خرید آپارتمان 200 متر تهران جردن
1396/09/13
خرید آپارتمان 4 خوابه 200 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/09/13
خانه خرید خانه كلنگي 750 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/09/13
خرید خانه كلنگي 444 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 اجاره آپارتمان 140 متر تهران جردن
1396/09/13
اجاره آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن خرید دفتر كار 206 متر تهران جردن
1396/09/13
خرید رهن دفتر كار 1 خوابه 206 متر زیربنا طبقه
 اجاره دفتر كار 230 متر تهران جردن
1396/09/13
اجاره دفتر كار 8 خوابه 230 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 290 متر تهران جردن
1396/09/13
اجاره آپارتمان 3 خوابه 290 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران جردن
1396/09/13
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 530 متر تهران جردن
1396/09/13
خانه اجاره دفتر كار 9 خوابه بازسازي
 اجاره دفتر كار 350 متر تهران جردن
1396/09/13
خانه اجاره دفتر كار 5 خوابه بازسازي
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/09/11
خرید خانه كلنگي 800 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/09/11
خانه خرید خانه كلنگي 570 متر زمین
 خرید دفتر كار 260 متر تهران جردن
1396/09/11
خرید دفتر كار 260 متر زیربنا طبقه همکف در 3 طبق