مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 1 2 3 4 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 164 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/03
خرید آپارتمان 3 خوابه 164 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 100 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه همكف
 فروش خانه مستغلات 200 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/02
فروش خانه خانه مستغلات 3 خوابه 400 متر زمین گذر
 فروش خانه مستغلات 170 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/02
فروش خانه خانه مستغلات 400 متر زمین گذر14متر-م.
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران جردن
1395/12/02
اجاره دفتر كار 1 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 168 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/02
اجاره آپارتمان 3 خوابه 168 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره دفتر كار 107 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/02
اجاره دفتر كار 1 خوابه 107 متر زیربنا طبقه جهار
 فروش آپارتمان 147 متر تهران جردن
1395/12/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 147 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 130 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/02
فروش آپارتمان 2 خوابه 600 متر زمین 130 متر زیربن
 فروش دفتر كار 85 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/02
فروش دفتر كار 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش دفتر كار 90 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/02
فروش دفتر كار 90 متر زیربنا در 5 طبقه و نمای س
 فروش دفتر كار 100 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/02
فروش دفتر كار 100 متر زیربنا در 5 طبقه و نمای
 فروش مغازه 15 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/02
فروش مغازه 15 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ملكيت
 خرید خانه مستغلات 128 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
خرید خانه مستغلات 2 خوابه 500 متر زمین 128 متر ز
 خرید خانه مستغلات 128 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
خرید خانه مستغلات 500 متر زمین 128 متر زیربنا د
 اجاره آپارتمان 130 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
اجاره آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره دفتر كار 32 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
اجاره دفتر كار 32 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه
 اجاره دفتر كار 22 متر تهران جردن
1395/12/01
اجاره دفتر كار 1 خوابه 22 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره دفتر كار 150 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
اجاره دفتر كار 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید آپارتمان 110 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 85 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
خرید دفتر كار 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید دفتر كار 95 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
خرید دفتر كار 95 متر زیربنا در 5 طبقه ، آشپزخا
 خرید دفتر كار 105 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
خرید دفتر كار 105 متر زیربنا در 5 طبقه و نمای
 خرید آپارتمان 90 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید آپارتمان 140 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا در 5 طبقه
 خرید مغازه 0 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
خرید مغازه طبقه زيرهمكف نوساز ارتفاع2/40- سند م
 خرید مغازه 13 متر تهران جردن
1395/12/01
خرید مغازه 13 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 رهن خرید مغازه 33 متر تهران جردن
1395/12/01
خرید رهن مغازه 33 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخ
 خرید آپارتمان 327 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/01
خانه خرید آپارتمان 4 خوابه 2پاركينگ-بازسازي
 خرید مغازه 38 متر تهران جردن
1395/12/01
خانه خرید مغازه اسپيلت
 اجاره دفتر كار 28 متر تهران جردن
1395/11/30
اجاره دفتر كار 28 متر زیربنا طبقه همکف در 4 طبق
 فروش آپارتمان 150 متر تهران جردن
1395/11/30
فروش آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 110 متر تهران جردن
1395/11/30
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران جردن
1395/11/27
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول
 خرید خانه مستغلات 500 متر تهران جردن
1395/11/27
خانه خرید خانه مستغلات 8 خوابه 386 متر زمین
 خرید خانه مستغلات 150 متر تهران جردن
1395/11/27
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 1717 متر زمین 150 متر
 اجاره آپارتمان 55 متر تهران جردن
1395/11/27
اجاره آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 116 متر تهران جردن
1395/11/27
اجاره آپارتمان 3 خوابه 116 متر زیربنا طبقه چهار
 خرید دفتر كار 124 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/27
خرید دفتر كار 4 خوابه 124 متر زیربنا طبقه سوم د