مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 1 2 3 4 ---  بعدی
 اجاره دفتر كار 63 متر تهران جردن
1396/01/29
اجاره دفتر كار 2 خوابه 63 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره دفتر كار 28 متر تهران جردن
1396/01/29
اجاره دفتر كار 28 متر زیربنا طبقه همکف در 4 طبق
 اجاره دفتر كار 12 متر تهران جردن
1396/01/29
اجاره دفتر كار 12 متر زیربنا طبقه چهارم در 9 طب
 اجاره آپارتمان 55 متر تهران جردن
1396/01/29
اجاره آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه پنچم
 اجاره دفتر كار 83 متر تهران جردن
1396/01/29
اجاره دفتر كار 4 خوابه 83 متر زیربنا طبقه ساير
 اجاره دفتر كار 250 متر تهران جردن
1396/01/28
خانه اجاره دفتر كار 3 خوابه 450 متر زمین باز سا
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران جردن
1396/01/28
اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن
1396/01/28
اجاره آپارتمان 1 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره مغازه 25 متر تهران جردن
1396/01/28
اجاره مغازه 25 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 اجاره آپارتمان 123 متر تهران جردن
1396/01/28
اجاره آپارتمان 3 خوابه 123 متر زیربنا طبقه سوم
 فروش آپارتمان 90 متر تهران جردن
1396/01/28
فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید خانه مستغلات 0 متر تهران جردن
1396/01/27
خانه خرید خانه مستغلات 1000 متر زمین
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/01/27
خانه خرید خانه كلنگي 500 متر زمین
 اجاره دفتر كار 135 متر تهران جردن
1396/01/27
اجاره دفتر كار 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه چهار
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/01/27
خرید خانه كلنگي 357 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخا
 خرید آپارتمان 180 متر تهران جردن
1396/01/27
خرید آپارتمان 2 خوابه 180 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 130 متر تهران جردن
1396/01/27
خرید دفتر كار 1 خوابه 130 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید دفتر كار 260 متر تهران جردن
1396/01/27
خرید دفتر كار 260 متر زیربنا طبقه همکف در 3 طبق
 خرید آپارتمان 126 متر تهران جردن
1396/01/27
خرید آپارتمان 3 خوابه 126 متر زیربنا طبقه واحده
 اجاره آپارتمان 70 متر تهران جردن
1396/01/27
اجاره آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/01/27
خانه خرید خانه كلنگي 487 متر زمین
 اجاره دفتر كار 280 متر تهران جردن
1396/01/27
اجاره دفتر كار 7 خوابه 280 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 30 متر تهران جردن
1396/01/26
اجاره آپارتمان 30 متر زیربنا طبقه همکف در 3 طبق
 اجاره آپارتمان 190 متر تهران جردن
1396/01/26
اجاره آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 150 متر تهران جردن
1396/01/26
اجاره دفتر كار 4 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران جردن
1396/01/26
اجاره دفتر كار 1 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنچم
 اجاره دفتر كار 70 متر تهران جردن
1396/01/24
اجاره دفتر كار 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 220 متر تهران جردن
1396/01/24
فروش آپارتمان 4 خوابه 220 متر زیربنا طبقه 9 در
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران جردن
1396/01/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 100 متر تهران جردن
1396/01/24
اجاره دفتر كار 1 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران جردن
1396/01/24
اجاره آپارتمان 3 خوابه 100 متر زیربنا طبقه همکف
 اجاره دفتر كار 300 متر تهران جردن
1396/01/23
اجاره دفتر كار 7 خوابه 300 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید دفتر كار 100 متر تهران جردن
1396/01/23
خرید دفتر كار 3 خوابه 100 متر زیربنا طبقه واحده
 اجاره دفتر كار 115 متر تهران جردن
1396/01/23
اجاره دفتر كار 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 155 متر تهران جردن
1396/01/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید آپارتمان 156 متر تهران جردن
1396/01/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 156 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 522 متر تهران جردن
1396/01/23
اجاره آپارتمان 522 متر زیربنا طبقه در کل در 5 ط
 خرید مغازه 36 متر تهران جردن
1396/01/23
خانه خرید مغازه اسپيلت زير زمين30 متر
 خرید آپارتمان 130 متر تهران جردن
1396/01/23
خرید آپارتمان 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه ششم د