مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 1 2 3 4 ---  بعدی
 اجاره مغازه 30 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
اجاره مغازه 30 متر زیربنا نوساز قابل تبديل-ارتف
 فروش آپارتمان 86 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره دفتر كار 86 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
اجاره دفتر كار 1 خوابه 86 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره دفتر كار 140 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
اجاره دفتر كار 1 خوابه 140 متر زیربنا طبقه ششم
 فروش آپارتمان 65 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه دوم در
 فروش آپارتمان 70 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/24
فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/23
اجاره دفتر كار 1 خوابه 85 متر زیربنا طبقه 1/3 د
 خرید دفتر كار 85 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/23
خرید دفتر كار 1 خوابه 85 متر زیربنا طبقه 1/3 در
 رهن دفتر كار 127 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/23
رهن دفتر كار 4 خوابه 1150 متر زمین 127 متر زیربن
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/23
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره آپارتمان 61 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/23
اجاره آپارتمان 1 خوابه 61 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن
1395/12/22
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه چهار
 اجاره آپارتمان 180 متر تهران جردن
1395/12/22
اجاره آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه سوم
 فروش رهن دفتر كار 150 متر تهران جردن
1395/12/22
فروش رهن دفتر كار 1 خوابه 150 متر زیربنا طبقه
 فروش رهن دفتر كار 127 متر تهران جردن
1395/12/22
فروش رهن دفتر كار 4 خوابه 127 متر زیربنا طبقه
 فروش خانه مستغلات 165 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/22
فروش خانه مستغلات 2 خوابه 590 متر زمین 165 متر ز
 فروش مغازه 18 متر تهران جردن
1395/12/22
فروش مغازه 18 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 اجاره آپارتمان 61 متر تهران جردن
1395/12/22
اجاره آپارتمان 1 خوابه 61 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/22
اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن دفتر كار 110 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/22
رهن دفتر كار 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش دفتر كار 54 متر تهران جردن
1395/12/22
فروش دفتر كار 1 خوابه 54 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش آپارتمان 165 متر تهران جردن
1395/12/22
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 110 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش دفتر كار 145 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/22
فروش خانه دفتر كار 3 خوابه تمايل مالك به رهن -ن
 فروش دفتر كار 115 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/22
فروش دفتر كار 3 خوابه 115 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران جردن
1395/12/21
اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید آپارتمان 110 متر تهران جردن
1395/12/21
خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید مغازه 40 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
خرید مغازه 40 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 60 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
خرید مغازه 60 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 20 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ارت
 اجاره دفتر كار 86 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
اجاره دفتر كار 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره دفتر كار 150 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
اجاره دفتر كار 4 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
اجاره دفتر كار 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 104 متر تهران جردن
1395/12/19
اجاره آپارتمان 2 خوابه 104 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 110 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
اجاره دفتر كار 3 خوابه 110 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید آپارتمان 56 متر تهران جردن آفريقا
1395/12/19
خرید آپارتمان 1 خوابه 56 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید دفتر كار 72 متر تهران جردن
1395/12/19
خرید دفتر كار 1 خوابه 72 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید دفتر كار 127 متر تهران جردن
1395/12/19
خرید دفتر كار 4 خوابه 127 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 180 متر تهران جردن
1395/12/19
خرید آپارتمان 3 خوابه 500 متر زمین 180 متر زیربن