مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 1 2 3 4 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 124 متر تهران جردن
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 124 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 185 متر تهران جردن
1395/10/25
خرید آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه ساير
 اجاره آپارتمان 148 متر تهران جردن
1395/10/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 148 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 148 متر تهران جردن
1395/10/23
اجاره آپارتمان 3 خوابه 148 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید خانه مستغلات 139 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
خرید خانه مستغلات 3 خوابه 260 متر زمین 139 متر ز
 اجاره دفتر كار 140 متر تهران جردن
1395/10/23
اجاره دفتر كار 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره دفتر كار 125 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
اجاره دفتر كار 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره دفتر كار 135 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
اجاره دفتر كار 4 خوابه 135 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره دفتر كار 68 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
اجاره دفتر كار 1 خوابه 68 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید دفتر كار 155 متر تهران جردن
1395/10/23
خرید دفتر كار 2 خوابه 155 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید خانه كلنگي 400 متر تهران جردن
1395/10/23
خرید خانه كلنگي 400 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپز
 خرید دفتر كار 125 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
خرید دفتر كار 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید دفتر كار 135 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
خرید دفتر كار 4 خوابه 135 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید دفتر كار 68 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/23
خرید دفتر كار 1 خوابه 68 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره مغازه 140 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/22
اجاره مغازه 140 متر زیربنا نوساز ارتفاعغ2/70-30
 اجاره مغازه 33 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/22
اجاره مغازه 33 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع
 اجاره مغازه 33 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/22
اجاره مغازه 33 متر زیربنا طبقه دوم نوساز ارتفاع
 اجاره آپارتمان 311 متر تهران جردن
1395/10/22
اجاره آپارتمان 4 خوابه 311 متر زیربنا طبقه اول
 فروش آپارتمان 115 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 115 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش آپارتمان 120 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا در 6 طبقه
 فروش آپارتمان 70 متر تهران جردن
1395/10/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش مغازه 21 متر تهران جردن
1395/10/22
فروش مغازه 21 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 فروش آپارتمان 165 متر تهران جردن
1395/10/22
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 80 متر تهران جردن
1395/10/22
فروش آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش خانه كلنگي 1314 متر تهران جردن
1395/10/22
فروش خانه كلنگي 17 خوابه 670 متر زمین 1314 متر ز
 فروش رهن آپارتمان 220 متر تهران جردن
1395/10/22
فروش رهن آپارتمان 4 خوابه 220 متر زیربنا طبقه
 فروش آپارتمان 167 متر تهران جردن
1395/10/22
فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش مغازه 46 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/20
فروش مغازه 46 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 32 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/20
فروش مغازه 32 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 فروش خانه كلنگي 220 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/20
فروش خانه خانه كلنگي 462 متر زمین
 رهن آپارتمان 175 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/20
رهن آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا طبقه دوم در
 اجاره آپارتمان 311 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/20
اجاره آپارتمان 4 خوابه 311 متر زیربنا طبقه اول
 فروش دفتر كار 128 متر تهران جردن آفريقا
1395/10/20
فروش دفتر كار 6 خوابه 128 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش آپارتمان 116 متر تهران جردن
1395/10/20
فروش آپارتمان 3 خوابه 116 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش رهن آپارتمان 153 متر تهران جردن
1395/10/20
فروش رهن آپارتمان 3 خوابه 1170 متر زمین 153 متر
 فروش خانه مستغلات 154 متر تهران جردن
1395/10/20
فروش خانه مستغلات 3 خوابه 1170 متر زمین 154 متر
 فروش مغازه 130 متر تهران جردن
1395/10/20
فروش مغازه 130 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 فروش آپارتمان 167 متر تهران جردن
1395/10/20
فروش آپارتمان 3 خوابه 167 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش دفتر كار 170 متر تهران جردن
1395/10/20
فروش دفتر كار 5 خوابه 170 متر زیربنا طبقه دوم د