مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

قبلی 6 1 2 3 4 ---  بعدی
 فروش آپارتمان 70 متر تهران یوسف اباد
1397/04/27
فروش آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش آپارتمان 80 متر تهران یوسف اباد
1397/04/27
فروش آپارتمان 80 متر زیربنا در 6 طبقه ، آشپزخان
 اجاره آپارتمان 109 متر تهران یوسف اباد
1397/04/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 109 متر زیربنا طبقه سوم
 فروش دفتر کار 102 متر تهران یوسف اباد
1397/04/25
فروش خانه دفتر کار 3 خوابه کلا18واحد در 5 طبقه
 خرید آپارتمان 116 متر تهران یوسف اباد
1397/04/24
خرید آپارتمان 2 خوابه 116 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 45 متر تهران یوسف اباد
1397/04/24
خرید آپارتمان 1 خوابه 45 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید آپارتمان 108 متر تهران یوسف اباد
1397/04/20
خرید آپارتمان 2 خوابه 108 متر زیربنا طبقه جهارم
 فروش آپارتمان 103 متر تهران یوسف اباد
1397/04/18
فروش آپارتمان 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه 4/2 د
 فروش آپارتمان 58 متر تهران یوسف اباد
1397/04/18
فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متر زیربنا طبقه اول در
 فروش آپارتمان 130 متر تهران یوسف اباد
1397/04/18
فروش آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 85 متر تهران یوسف اباد
1397/04/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 248 متر تهران یوسف اباد
1397/03/21
خرید آپارتمان 3 خوابه 248 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران یوسف اباد
1397/03/20
خانه اجاره آپارتمان 3 خوابه 2تراس- بازسازی- 3 ط
 فروش آپارتمان 106 متر تهران یوسف اباد
1397/03/20
فروش خانه آپارتمان 2 خوابه 207 متر زمین 52مترقد
 رهن آپارتمان 95 متر تهران یوسف اباد
1397/03/17
رهن آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه سوم در
 اجاره آپارتمان 110 متر تهران یوسف اباد
1397/03/17
اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم
 خرید آپارتمان 125 متر تهران یوسف اباد
1397/03/17
خرید آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید آپارتمان 134 متر تهران یوسف اباد
1397/03/13
خرید آپارتمان 3 خوابه 134 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 98 متر تهران یوسف اباد
1397/03/13
خرید آپارتمان 2 خوابه 98 متر زیربنا در 5 طبقه ،
 خرید آپارتمان 82 متر تهران یوسف اباد
1397/03/13
خرید آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه واحدها
فروش خانه کلنگی در تهران یوسف آباد 471 متر
1397/03/12
فروش خانه کلنگی در تهران یوسف آباد 471 متر با ب
فروش آپارتمان نوساز در تهران یوسف آباد 150 متر
1397/03/11
فروش آپارتمان نوساز در تهران یوسف آباد 150 متر
 فروش آپارتمان 54 متر تهران یوسف اباد
1397/03/10
فروش آپارتمان 1 خوابه 54 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران یوسف اباد
1397/03/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید دفتر کار 85 متر تهران یوسف اباد
1397/03/01
خرید دفتر کار 2 خوابه 85 متر زیربنا در 4 طبقه و
 خرید دفتر کار 107 متر تهران یوسف اباد مدبر
1397/03/01
خرید دفتر کار 2 خوابه 107 متر زیربنا طبقه واحده
 اجاره آپارتمان 150 متر تهران یوسف اباد
1397/02/30
اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه سوم
اجاره آپارتمان مبله به خارجی در یوسف آباد 145 متر
1397/02/25
اجاره آپارتمان مبله به خارجی در یوسف آباد 145 م
اجاره آپارتمان مبله به خارجی در یوسف آباد 177 متر
1397/02/24
اجاره آپارتمان مبله به خارجی در یوسف آباد 177 م
 اجاره دفتر کار 550 متر تهران یوسف اباد
1397/02/24
خانه اجاره دفتر کار 5 خوابه 1000 متر زمین بازسا
 فروش آپارتمان 161 متر تهران یوسف اباد
1397/02/23
فروش آپارتمان 3 خوابه 161 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 177 متر تهران یوسف اباد
1397/02/23
فروش آپارتمان 3 خوابه 177 متر زیربنا طبقه همکف
 فروش آپارتمان 127 متر تهران یوسف اباد
1397/02/23
فروش آپارتمان 2 خوابه 127 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش آپارتمان 116 متر تهران یوسف اباد
1397/02/20
فروش آپارتمان 2 خوابه 116 متر زیربنا طبقه پنجم
 فروش آپارتمان 123 متر تهران یوسف اباد
1397/02/20
فروش آپارتمان 3 خوابه 123 متر زیربنا طبقه دوم د
 فروش آپارتمان 165 متر تهران یوسف اباد
1397/02/20
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه جهارم
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد سیدجمال 112 متر
1397/02/16
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد سیدجمال 112و 1
احاره آپارتمان در تهران یوسف آباد جهان آرا 65 متر
1397/02/16
احاره آپارتمان در تهران یوسف آباد جهان آرا 65 م
اجاره مغازه 60 متردر تهران مجتمعASP
1397/02/16
اجاره مغازه 60 متردر تهران مجتمعASP  در هم