مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید دفتر كار 150 متر تهران جردن
1396/05/03
خرید دفتر كار 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه چهارم
 اجاره مغازه 50 متر تهران جردن
1396/05/03
اجاره مغازه 50 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 رهن خرید دفتر كار 215 متر تهران جردن
1396/05/03
خانه خرید رهن دفتر كار 4 خوابه 700 متر زمین 16
 خرید دفتر كار 130 متر تهران جردن
1396/05/03
خرید دفتر كار 1 خوابه 130 متر زیربنا طبقه واحده
 اجاره دفتر كار 85 متر تهران جردن
1396/05/03
اجاره دفتر كار 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه پنچم
 خرید آپارتمان 260 متر تهران جردن
1396/05/03
خانه خرید آپارتمان 4 خوابه 2پاركينگ باز سازي
 خرید آپارتمان 117 متر تهران جردن
1396/05/03
خرید آپارتمان 2 خوابه 117 متر زیربنا طبقه اول د
 رهن خرید خانه مستغلات 1000 متر تهران جردن
1396/05/03
خرید رهن خانه مستغلات 1014 متر زمین 1000 متر زی
 اجاره آپارتمان 117 متر تهران جردن
1396/05/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 117 متر زیربنا طبقه اول
 خرید آپارتمان 172 متر تهران جردن
1396/05/03
خرید آپارتمان 3 خوابه 172 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید آپارتمان 170 متر تهران جردن
1396/05/03
خرید آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید مغازه 21 متر تهران جردن
1396/05/03
خرید مغازه 21 متر زیربنا طبقه ساير ، آشپزخانه غ
 اجاره دفتر كار 105 متر تهران جردن
1396/05/03
خانه اجاره دفتر كار 4 خوابه باز سازي
 اجاره دفتر كار 135 متر تهران جردن
1396/05/03
اجاره دفتر كار 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن
1396/05/03
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه ششم
 خرید دفتر كار 145 متر تهران جردن
1396/05/03
خرید دفتر كار 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره دفتر كار 405 متر تهران جردن
1396/05/03
اجاره دفتر كار 4 خوابه 405 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/05/02
فروش خانه كلنگي 1330 متر زمین طبقه ساير ، آشپزخ
 فروش دفتر كار 125 متر تهران جردن
1396/05/02
فروش دفتر كار 1 خوابه 125 متر زیربنا طبقه مختلف
 اجاره آپارتمان 90 متر تهران جردن
1396/05/02
اجاره آپارتمان 3 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش دفتر كار 134 متر تهران جردن
1396/05/02
فروش دفتر كار 1 خوابه 134 متر زیربنا طبقه مختلف
 اجاره آپارتمان 160 متر تهران جردن
1396/05/02
اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن
1396/05/02
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم
 فروش دفتر كار 765 متر تهران جردن
1396/05/02
فروش دفتر كار 18 خوابه 460 متر زمین 765 متر زیرب
 فروش آپارتمان 160 متر تهران جردن
1396/05/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه مختلف
 اجاره آپارتمان 81 متر تهران جردن
1396/05/02
اجاره آپارتمان 2 خوابه 81 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 100 متر تهران جردن
1396/05/02
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 180 متر تهران جردن
1396/05/02
فروش آپارتمان 3 خوابه 180 متر زیربنا طبقه مختلف
 اجاره دفتر كار 97 متر تهران جردن
1396/05/02
اجاره دفتر كار 3 خوابه 97 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 90 متر تهران جردن
1396/05/02
اجاره دفتر كار 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه دوم د
 اجاره دفتر كار 75 متر تهران جردن
1396/05/01
اجاره دفتر كار 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره دفتر كار 75 متر تهران جردن
1396/05/01
اجاره دفتر كار 3 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره مغازه 70 متر تهران جردن
1396/05/01
اجاره مغازه 70 متر زیربنا طبقه همکف در 2 طبقه
 اجاره دفتر كار 80 متر تهران جردن
1396/05/01
اجاره دفتر كار 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 650 متر تهران جردن
1396/05/01
اجاره دفتر كار 13 خوابه 500 متر زمین 650 متر زیر
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1396/05/01
خانه خرید خانه كلنگي 500 متر زمین
 اجاره آپارتمان 121 متر تهران جردن
1396/05/01
اجاره آپارتمان 2 خوابه 121 متر زیربنا طبقه چهار
 خرید آپارتمان 182 متر تهران جردن
1396/05/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 182 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید دفتر كار 765 متر تهران جردن
1396/05/01
خرید دفتر كار 18 خوابه 460 متر زمین 765 متر زیرب