مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره دفتر كار 105 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/02
اجاره دفتر كار 1 خوابه 105 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره آپارتمان 160 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/02
اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/02
اجاره آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم
 رهن آپارتمان 124 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/02
خانه رهن آپارتمان 3 خوابه بازسازي-15متر انبار -
 رهن آپارتمان 190 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/02
رهن آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه جهارم
 خرید آپارتمان 86 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/02
خرید آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه اول در
 خرید آپارتمان 126 متر تهران جردن آفريقا
1396/12/02
خرید آپارتمان 2 خوابه 126 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره دفتر كار 280 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
اجاره دفتر كار 4 خوابه 280 متر زیربنا طبقه ششم
 اجاره دفتر كار 80 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
اجاره دفتر كار 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه همكف
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره دفتر كار 125 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
اجاره دفتر كار 4 خوابه 125 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره دفتر كار 107 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
اجاره دفتر كار 2 خوابه 107 متر زیربنا طبقه پنجم
 اجاره دفتر كار 75 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
اجاره دفتر كار 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول د
 اجاره آپارتمان 85 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم د
 رهن آپارتمان 135 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
رهن آپارتمان 3 خوابه 135 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید دفتر كار 130 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
خرید دفتر كار 3 خوابه 130 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید دفتر كار 280 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
خرید دفتر كار 4 خوابه 280 متر زیربنا طبقه ششم د
 خرید دفتر كار 120 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
خرید دفتر كار 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 155 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
خرید آپارتمان 3 خوابه 155 متر زیربنا طبقه سوم د
 اجاره دفتر كار 280 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
اجاره دفتر كار 4 خوابه 280 متر زیربنا طبقه ششم
 اجاره دفتر كار 80 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/30
اجاره دفتر كار 1 خوابه 80 متر زیربنا طبقه همكف
فروش مستغلات در جردن تهران 3500 متر
1396/11/29
فروش مستغلات در جردن تهران 3500 متر زیربنای نوس
 اجاره آپارتمان 136 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/29
اجاره آپارتمان 3 خوابه 136 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره دفتر كار 105 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/29
اجاره دفتر كار 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش آپارتمان 157 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/29
فروش آپارتمان 3 خوابه 157 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره آپارتمان 120 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه اول
 اجاره آپارتمان 86 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/26
اجاره آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید دفتر كار 95 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/26
خرید دفتر كار 1 خوابه 95 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید دفتر كار 70 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/26
خرید دفتر كار 1 خوابه 70 متر زیربنا در 5 طبقه
 خرید دفتر كار 140 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/26
خرید دفتر كار 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه واحده
 خرید دفتر كار 84 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/26
خرید دفتر كار 1 خوابه 84 متر زیربنا طبقه واحدها
 خرید دفتر كار 140 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/26
خرید دفتر كار 1 خوابه 140 متر زیربنا در 10 طبقه
 اجاره دفتر كار 350 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/25
اجاره دفتر كار 350 متر زیربنا طبقه هشتم در 12 ط
 فروش خانه مستغلات 600 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/25
فروش خانه خانه مستغلات 9 خوابه 471 متر زمین قيم
 رهن آپارتمان 140 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/25
رهن آپارتمان 2 خوابه 140 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش آپارتمان 69 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/25
فروش آپارتمان 1 خوابه 69 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 280 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/25
فروش خانه آپارتمان 5 خوابه بازسازي ،آيفون تصوير
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/24
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه جهار
 اجاره دفتر كار 80 متر تهران جردن آفريقا
1396/11/24
اجاره دفتر كار 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم د