مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید دفتر كار 205 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/05
خرید دفتر كار 3 خوابه 500 متر زمین 205 متر زیربن
 اجاره آپارتمان 60 متر تهران جردن
1395/11/05
اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه ششم د
 اجاره دفتر كار 330 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/05
اجاره دفتر كار 4 خوابه 330 متر زیربنا طبقه سوم
 اجاره دفتر كار 0 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/05
اجاره دفتر كار 2 خوابه طبقه همكف در 11 طبقه ،
 اجاره دفتر كار 330 متر تهران جردن
1395/11/05
اجاره دفتر كار 4 خوابه 330 متر زیربنا طبقه سوم
 خرید آپارتمان 70 متر تهران جردن
1395/11/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه ساير د
 خرید آپارتمان 75 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/05
خرید آپارتمان 1 خوابه 75 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید دفتر كار 82 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/05
خانه خرید دفتر كار 3 خوابه
 خرید دفتر كار 40 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/05
خانه خرید دفتر كار 1 خوابه بازسازي ،آيفون تصوير
 خرید آپارتمان 76 متر تهران جردن
1395/11/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 76 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید آپارتمان 70 متر تهران جردن
1395/11/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 130 متر تهران جردن
1395/11/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 110 متر تهران جردن
1395/11/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه زیر ه
 خرید آپارتمان 90 متر تهران جردن
1395/11/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه سوم در
 خرید آپارتمان 213 متر تهران جردن
1395/11/05
خرید آپارتمان 5 خوابه 213 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 172 متر تهران جردن
1395/11/05
خانه خرید آپارتمان 3 خوابه باز سازي درب ريموت
 خرید آپارتمان 130 متر تهران جردن
1395/11/05
خرید آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید آپارتمان 213 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/05
خرید آپارتمان 5 خوابه 213 متر زیربنا طبقه همكف
 خرید دفتر كار 130 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید آپارتمان 172 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/05
خانه خرید آپارتمان 3 خوابه -بازسازي شده - ،آيفو
 اجاره آپارتمان 190 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
اجاره آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه ششم
 اجاره آپارتمان 100 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم
 فروش خانه كلنگي 0 متر تهران جردن
1395/11/04
فروش خانه خانه كلنگي 648 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 85 متر تهران جردن
1395/11/04
فروش خانه خانه كلنگي 2 خوابه 648 متر زمین
 فروش خانه كلنگي 118 متر تهران جردن
1395/11/04
فروش خانه خانه كلنگي 2 خوابه 648 متر زمین
 فروش آپارتمان 83 متر تهران جردن
1395/11/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متر زیربنا طبقه ششم در
 فروش ويلا 500 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
فروش خانه ويلا 5 خوابه 615 متر زمین بازسازي شده
 اجاره دفتر كار 30 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
اجاره دفتر كار 30 متر زیربنا طبقه زيرهمكف در 3
 فروش خانه كلنگي 195 متر تهران جردن
1395/11/04
فروش خانه كلنگي 3 خوابه 615 متر زمین 195 متر زیر
 فروش آپارتمان 81 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 81 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 65 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
فروش آپارتمان 1 خوابه 65 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش دفتر كار 85 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
فروش دفتر كار 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در
 فروش دفتر كار 112 متر تهران جردن
1395/11/04
فروش دفتر كار 3 خوابه 112 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش اجاره دفتر كار 70 متر تهران جردن
1395/11/04
فروش اجاره دفتر كار 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه
 فروش آپارتمان 165 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
فروش آپارتمان 3 خوابه 165 متر زیربنا طبقه ششم د
 فروش آپارتمان 141 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 141 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش دفتر كار 150 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
فروش دفتر كار 2 خوابه 150 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 95 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 95 متر زیربنا طبقه واحدها
 فروش آپارتمان 103 متر تهران جردن آفريقا
1395/11/04
فروش آپارتمان 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه جهارم