مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 خرید دفتر كار 85 متر تهران هفت تير
1394/07/16
خرید دفتر كار 1 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم در
 خرید آپارتمان 175 متر تهران ملك
1394/07/16
خرید آپارتمان 3 خوابه 175 متر زیربنا در 5 طبقه
 خرید آپارتمان 150 متر تهران ملك
1394/07/16
خرید آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه 2/3 د
 خرید آپارتمان 68 متر تهران شهران
1394/07/16
خرید آپارتمان 2 خوابه 68 متر زیربنا طبقه چهارم
 خرید مغازه 60 متر تهران پارك ساعي
1394/07/16
خرید مغازه 60 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 خرید خانه كلنگي 290 متر تهران شريعتي
1394/07/16
خرید خانه كلنگي 4 خوابه 210 متر زمین 290 متر زیر
 خرید مغازه 232 متر تهران هروي
1394/07/16
خرید مغازه 232 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 خرید خانه كلنگي 200 متر تهران نارمك
1394/07/16
خرید خانه كلنگي 4 خوابه 170 متر زمین 200 متر زیر
 خرید مغازه 23 متر تهران صادقيه
1394/07/16
خرید مغازه 23 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 35 متر تهران شهرك غرب
1394/07/16
خرید مغازه 35 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 30 متر تهران شهرك راه آهن
1394/07/16
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 40 متر تهران شهرك غرب
1394/07/16
خرید مغازه 40 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 20 متر تهران سعادت آباد
1394/07/16
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 21 متر تهران فاطمي
1394/07/16
خرید مغازه 21 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 18 متر تهران وليعصر
1394/07/16
خرید مغازه 18 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 50 متر تهران نارمك
1394/07/16
خرید مغازه 50 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 17 متر تهران صادقيه
1394/07/16
خرید مغازه 17 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 16 متر تهران نيروي هوايي
1394/07/16
خرید مغازه 16 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 9 متر تهران كريمخان
1394/07/16
خرید مغازه 9 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غی
 خرید مغازه 20 متر تهران سعادت آباد
1394/07/16
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 22 متر تهران آيت الله كاشاني
1394/07/16
خرید مغازه 22 متر زیربنا طبقه اول ، آشپزخانه دل
 خرید مغازه 38 متر تهران جنت آباد
1394/07/16
خرید مغازه 38 متر زیربنا طبقه اول ، آشپزخانه دل
 خرید مغازه 50 متر تهران فاطمي
1394/07/16
خرید مغازه 50 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 130 متر تهران پونك
1394/07/16
خرید مغازه 130 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 خرید مغازه 48 متر تهران بزرگراه رسالت
1394/07/16
خرید مغازه 48 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 16 متر تهران ستارخان
1394/07/16
خرید مغازه 16 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 70 متر تهران صادقيه
1394/07/16
خرید مغازه 70 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 36 متر تهران مرزداران
1394/07/16
خرید مغازه 36 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 145 متر تهران نارمك
1394/07/16
خرید مغازه 145 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه
 خرید مغازه 97 متر تهران بلوار كشاورز
1394/07/16
خرید مغازه 97 متر زیربنا طبقه همکف در 2 طبقه 2
 خرید مغازه 19 متر تهران مجيديه جنوبي
1394/07/16
خرید مغازه 19 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 20 متر تهران جنت آباد
1394/07/16
خرید مغازه 20 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 103 متر تهران شريعتي
1394/07/16
خرید مغازه 103 متر زیربنا طبقه در کل ، آشپزخانه
 خرید مغازه 31 متر تهران سعادت آباد
1394/07/16
خرید مغازه 31 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 23 متر تهران فاطمي
1394/07/16
خرید مغازه 23 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید آپارتمان 144 متر تهران شهرك راه آهن
1394/07/16
خرید آپارتمان 2 خوابه 144 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید مغازه 28 متر تهران آيت الله كاشاني
1394/07/16
خرید مغازه 28 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 44 متر تهران اشرفي اصفهاني
1394/07/16
خرید مغازه 44 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ
 خرید مغازه 50 متر تهران شهرك غرب
1394/07/16
خرید مغازه 50 متر زیربنا طبقه همکف ، آشپزخانه غ