مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری

6 1 2 3 ---  بعدی
 اجاره مغازه 25 متر تهران فاطمي
1396/11/26
اجاره مغازه 25 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتف
 اجاره مغازه 25 متر تهران فاطمي
1396/11/26
اجاره مغازه 25 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتف
 فروش ويلا 360 متر تهران نياوران
1396/11/25
فروش خانه ويلا 6 خوابه 310 متر زمین بازسازي- دو
 اجاره ويلا 360 متر تهران نياوران
1396/11/25
خانه اجاره ويلا 6 خوابه 310 متر زمین بازسازي- د
 فروش مغازه 25 متر تهران تجريش
1396/11/25
فروش مغازه 25 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 19 متر تهران تجريش
1396/11/25
فروش مغازه 19 متر زیربنا طبقه زيرزمين نوساز ارت
 خرید آپارتمان 154 متر تهران ملك
1396/11/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 154 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره مغازه 33 متر تهران اميرآباد
1396/11/24
اجاره مغازه 33 متر زیربنا طبقه كف و نمای شيشه
 خرید آپارتمان 154 متر تهران ملك
1396/11/24
خرید آپارتمان 3 خوابه 154 متر زیربنا طبقه جهارم
 اجاره مغازه 33 متر تهران اميرآباد
1396/11/24
اجاره مغازه 33 متر زیربنا طبقه كف و نمای شيشه
 فروش دفتر كار 60 متر تهران ملك
1396/11/23
فروش دفتر كار 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه همكف د
 فروش مغازه 52 متر تهران ميرعماد
1396/11/23
فروش خانه مغازه جوازپيتزا فروشي - ارتفاع ازكف 3
 فروش مغازه 12 متر تهران ميرعماد
1396/11/23
فروش خانه مغازه جوازپيتزا فروشي - ارتفاع ازكف 3
 فروش مغازه 22 متر تهران شهرك غرب
1396/11/23
فروش مغازه 22 متر زیربنا طبقه دوم و نمای شيشه 6
 اجاره مغازه 52 متر تهران ميرعماد
1396/11/21
خانه اجاره مغازه جوازپيتزا فروشي -ارتفاع ازكف 3
 اجاره مغازه 12 متر تهران ميرعماد
1396/11/21
خانه اجاره مغازه جوازپيتزا فروشي -ارتفاع ازكف 3
 اجاره مغازه 15 متر تهران ملك
1396/11/18
اجاره مغازه 15 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 20 متر تهران فاطمي
1396/11/18
اجاره مغازه 20 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع
 خرید مغازه 112 متر تهران پيامبر
1396/11/18
خرید مغازه 112 متر زیربنا طبقه همكف نوساز ارتفا
 خرید مغازه 50 متر تهران پيامبر
1396/11/18
خرید مغازه 50 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 خرید مغازه 23 متر تهران چيذر
1396/11/18
خرید مغازه 23 متر زیربنا طبقه كف و نمای شيشه ن
 خرید مغازه 8 متر تهران چيذر
1396/11/18
خرید مغازه 8 متر زیربنا طبقه بالكن و نمای شيشه
 فروش مغازه 21 متر تهران شهرك غرب
1396/11/17
فروش مغازه 21 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع
 خرید دفتر كار 64 متر تهران عباس آبادبهشتي
1396/11/16
خانه خرید دفتر كار سرقفلي ملكيت-ملك ويلايي -قيم
 فروش آپارتمان 140 متر تهران پيامبر
1396/11/15
فروش آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش مغازه 18 متر تهران اقدسيه
1396/11/15
فروش مغازه 18 متر زیربنا طبقه زير و نمای سنگ و
فروش مزرعه و باغ کشاورزی اصفهان کوهپایه
1393/04/15
مزرعه و باغ به مساحت 24 هکتار دارای قباله محضری
 فروش مغازه 50 متر تهران فاطمي
1396/11/11
فروش مغازه 50 متر زیربنا طبقه همكف و نمای آجر س
 فروش مغازه 18 متر تهران فاطمي
1396/11/11
فروش مغازه 18 متر زیربنا طبقه بالكن ، آشپزخانه
 فروش آپارتمان 108 متر تهران پاسداران
1396/11/11
فروش آپارتمان 2 خوابه 800 متر زمین 108 متر زیربن
 فروش آپارتمان 90 متر تهران پاسداران
1396/11/11
فروش آپارتمان 2 خوابه 800 متر زمین 90 متر زیربنا
 فروش آپارتمان 130 متر تهران پاسداران
1396/11/11
فروش آپارتمان 3 خوابه 800 متر زمین 130 متر زیربن
 فروش مغازه 148 متر تهران قيطريه
1396/11/09
فروش مغازه 148 متر زیربنا طبقه كف نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 70 متر تهران قيطريه
1396/11/09
فروش مغازه 70 متر زیربنا طبقه بالكن نوساز ارتفا
 اجاره مغازه 46 متر تهران ميرداماد
1396/11/09
اجاره مغازه 46 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع
 فروش مغازه 46 متر تهران ميرداماد
1396/11/09
فروش مغازه 46 متر زیربنا طبقه اول نوساز ارتفاع3
 خرید مغازه 38 متر تهران ظفر
1396/11/08
خرید مغازه 38 متر زیربنا طبقه كف و نمای شيشه ن
 خرید مغازه 30 متر تهران ظفر
1396/11/08
خرید مغازه 30 متر زیربنا طبقه بالكن و نمای شيشه
 فروش مغازه 240 متر تهران فاطمي
1396/11/05
فروش مغازه 240 متر زیربنا نوساز ارتفاع 4/5 متر-