خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری :
شماره صفحه : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  بعدی »  | آخر > 

1 - 1393/06/29 -

رهن آپارتمان 71 متر تهران آزادي

خانه رهن آپارتمان 2 خوابه ديد و نور عالي - بدون مشرف - نزديك پارك و دانشگاه تهران- پايانه اتوبو ...
2 - 1393/06/29 -

فروش اجاره آپارتمان 185 متر تهران نياوران

فروش اجاره آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه مبله و نمای ك ...
3 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 73 متر تهران آزادي

فروش آپارتمان 2 خوابه 73 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای گرانيت 8 ...
4 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 98 متر تهران شهرزيبا

فروش آپارتمان 2 خوابه 98 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 6 سال ...
5 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 300 متر تهران شاد آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 300 متر زیربنا طبقه همكف در 5 طبقه 20 واحدی ، آشپزخانه فلزي نوساز
6 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 70 متر تهران تهرانپارس

فروش آپارتمان 2 خوابه 250 متر زمین 70 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و ...
7 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 81 متر تهران كرمان

فروش آپارتمان 2 خوابه 81 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه فايبر گلاس و نمای سنگ ...
8 - 1393/06/28 -

فروش ویژه آپارتمان درکردستان سنندج

فروش ویژه آپارتمان درکردستان سنندج
140 متر زیر بنا طبقات موجود

4طبقه تازه ساخت با تما ...
9 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 120 متر تهران اميريه

فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوسا ...
10 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 76 متر تهران كمالي

فروش آپارتمان 2 خوابه 76 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 2 ساله
11 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 58 متر تهران كيان شهر

فروش آپارتمان 1 خوابه 58 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه فلزي5 ساله تخليه
12 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 140 متر تهران سنندج

فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متر زمین 140 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 4 واحدی و نمای سنگ نوساز ...
13 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 140 متر تهران سنندج

فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متر زمین 140 متر زیربنا طبقه چهارم در 4 طبقه 4 واحدی و نمای سنگ نوسا ...
14 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 140 متر تهران سنندج

فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متر زمین 140 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 4 واحدی و نمای سنگ نوساز ...
15 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 140 متر تهران سنندج

فروش آپارتمان 2 خوابه 200 متر زمین 140 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 4 واحدی و نمای سنگ نوساز ...
16 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 145 متر تهران دريان نو

فروش آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای كنيتكس 25 ساله ...
17 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 68 متر تهران مرزداران

فروش آپارتمان 2 خوابه 68 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 11 ساله ،د ...
18 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 127 متر تهران مرزداران

اجاره آپارتمان 2 خوابه 127 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سنگ 20 سال ...
19 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 70 متر تهران شاهين جنوبي

اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله ،آي ...
20 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 80 متر تهران بلوارفردوس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 15 ساله كمد ...
21 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 86 متر تهران مرزداران

فروش آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه فورمات و نمای سنگ 15 ساله ...
22 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 75 متر تهران جنت آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 15 ساله پاركي ...
23 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 60 متر تهران پيامبر

فروش آپارتمان 2 خوابه 60 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 15 ساله بازسا ...
24 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 83 متر تهران جنت آباد

فروش آپارتمان 2 خوابه 83 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 12 ساله ،آيف ...
25 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 78 متر تهران گيشا

اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 25 ساله بي و ...
26 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 94 متر تهران سعادت آباد

اجاره آپارتمان 2 خوابه 94 متر زیربنا طبقه جهارم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله با ...
27 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 81 متر تهران ستارخان

فروش آپارتمان 2 خوابه 81 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 7 ساله ،آيف ...
28 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 60 متر تهران شهرك غرب

اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه اول در 2 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 11 ساله ،آي ...
29 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 52 متر تهران شهران

اجاره آپارتمان 2 خوابه 52 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 8 ساله قابل ...
30 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 75 متر تهران پونك

اجاره آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله ،آي ...
31 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 70 متر تهران ستارخان

اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 6 ساله ،آي ...
32 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 75 متر تهران پونك

اجاره آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 10 ساله حت ...
33 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 86 متر تهران پونك

اجاره آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 8 ساله قابل ...
34 - 1393/06/29 -

رهن آپارتمان 98 متر تهران جنت آباد

رهن آپارتمان 2 خوابه 98 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله
35 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 90 متر تهران مرزداران

فروش آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا در 6 طبقه ، آشپزخانه Open و نمای سنگ نوساز ،آيفون تصويري ...
36 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 120 متر تهران مرزداران

فروش آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه 2/4/6 در 6 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آ ...
37 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 110 متر تهران شهران

اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 15 ساله قاب ...
38 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 170 متر تهران برق آلستوم

اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 30 ساله باز ...
39 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 105 متر تهران پاتريس

فروش آپارتمان 2 خوابه 105 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 13 ساله تخفي ...
40 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 71 متر تهران سعادت آباد

فروش آپارتمان 1 خوابه 71 متر زیربنا طبقه هشتم در 10 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 4 ساله ،آي ...
41 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 75 متر تهران پيامبر

فروش آپارتمان 2 خوابه 75 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله ،آ ...
42 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 110 متر تهران بلوارفردوس

فروش آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه پنجم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 8 ساله ،آي ...
43 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 160 متر تهران سعادت آباد

اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه همکف در 3 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای آجر 24 سا ...
44 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 85 متر تهران شهرزيبا

اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه اول در 2 طبقه ، آشپزخانه آبدارخانه و نمای سنگ نوساز ...
45 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 107 متر تهران شهرك غرب

فروش آپارتمان 107 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه ، آشپزخانه Open و نمای سنگ نوساز قيمت 107متري= ...
46 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 124 متر تهران شهرك غرب

فروش آپارتمان 2 خوابه 124 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز قيمت ...
47 - 1393/06/29 -

اجاره آپارتمان 55 متر تهران ستارخان

اجاره آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 6 ساله ،آيف ...
48 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 70 متر تهران پل ستارخان

فروش آپارتمان 1 خوابه 70 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 15 ساله پار ...
49 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 55 متر تهران شهرزيبا

فروش آپارتمان 1 خوابه 55 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ نوساز ،آي ...
50 - 1393/06/29 -

فروش آپارتمان 78 متر تهران شهران

فروش آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر 12 ساله 20م و ...