خريد فروش املاک
 
فروش آپارتمان?

نتايج جستجو خرید فروش آپارتمان ملک زمین اداری کلنگی ویلایی تجاری :
شماره صفحه : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  بعدی »  | آخر > 

1 - 1393/08/30 -

رهن و اجاره آپارتمان (شهرک غرب) 3خواب

شهرک غرب - فاز 1 - 170 متر - 3 خواب - بازسازی شده - تمام امکانات رهن کامل و یا به صورت رهن و اجا ...
2 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 120 متر تهران بهارستان

اجاره آپارتمان 120 متر زیربنا طبقه اول در 2 طبقه 2 واحدی نوساز
3 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 185 متر تهران زعفرانيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
4 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 400 متر تهران الهيه

اجاره آپارتمان 4 خوابه 400 متر زیربنا طبقه 10 در 14 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
5 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 67 متر تهران صادقيه

اجاره آپارتمان 1 خوابه 67 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
6 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 117 متر تهران شيخ بهائي

اجاره آپارتمان 2 خوابه 117 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
7 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 82 متر تهران تهرانپارس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 82 متر زیربنا طبقه مختلف در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
8 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 90 متر تهران نارمك

اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه اول در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
9 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 171 متر تهران فاطمي

اجاره آپارتمان 3 خوابه 171 متر زیربنا طبقه هشتم در 8 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
10 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 80 متر تهران شهر زيبا

اجاره آپارتمان 2 خوابه 80 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
11 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 90 متر تهران ستارخان

اجاره آپارتمان 2 خوابه 90 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
12 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 145 متر تهران اقدسيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 145 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
13 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 120 متر تهران تهرانپارس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
14 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 170 متر تهران سعادت آباد

اجاره آپارتمان 3 خوابه 170 متر زیربنا طبقه پنچم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...
15 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 150 متر تهران زعفرانيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 150 متر زیربنا طبقه ششم در 25 طبقه ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ 9 ساله ...
16 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 120 متر تهران ستارخان

اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
17 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 160 متر تهران مطهري

اجاره آپارتمان 3 خوابه 160 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
18 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 113 متر تهران شهرك غرب

اجاره آپارتمان 2 خوابه 113 متر زیربنا طبقه جهارم در 7 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ و مجهز ب ...
19 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 60 متر تهران سعادت آباد

اجاره آپارتمان 1 خوابه 60 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 5 ساله باربي ...
20 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 120 متر تهران سعادت آباد

اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه زيرهمكف در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 22 ساله ...
21 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 76 متر تهران سردارجنگل

اجاره آپارتمان 1 خوابه 76 متر زیربنا طبقه ششم در 10 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 10 ساله ،آ ...
22 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 110 متر تهران مرزداران

اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه زيرهمكف در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 25 ساله ...
23 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 190 متر تهران شهرك غرب

اجاره آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه زيرهمكف در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آلومينيوم 2 ...
24 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 150 متر تهران ستارخان

اجاره آپارتمان 2 خوابه 150 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 20 ساله بخا ...
25 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 100 متر تهران نياوران

اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سيمان 12 ساله
26 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 120 متر تهران گاندي

اجاره آپارتمان 3 خوابه 120 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 30 ساله باز ...
27 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 30 متر تهران اوين

اجاره آپارتمان 30 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه ، آشپزخانه Open و نمای سيمان 50 ساله
28 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 155 متر تهران اوين

اجاره آپارتمان 2 خوابه 155 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سيمان 50 ساله
29 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 35 متر تهران پاسداران

اجاره آپارتمان 1 خوابه 35 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 12 ساله بي و ...
30 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 30 متر تهران صدر

اجاره آپارتمان 30 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سيمان 25 ساله
31 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 103 متر تهران دروس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 103 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 1 ساله ، ...
32 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 141 متر تهران ظفر

اجاره آپارتمان 3 خوابه 141 متر زیربنا طبقه جهارم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي 13 ساله ...
33 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 115 متر تهران قيطريه

خانه اجاره آپارتمان 2 خوابه بازسازي-قابل تبديل ،آيفون تصويري
34 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 86 متر تهران اختياريه شمالي

اجاره آپارتمان 2 خوابه 86 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 30 سا ...
35 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 110 متر تهران اقدسيه1

اجاره آپارتمان 2 خوابه 110 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 2 ...
36 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 85 متر تهران حكمت

اجاره آپارتمان 2 خوابه 85 متر زیربنا طبقه دوم در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 10 سا ...
37 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 78 متر تهران سهيل

اجاره آپارتمان 2 خوابه 78 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه 4 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 30 سا ...
38 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 152 متر تهران تجريش

اجاره آپارتمان 3 خوابه 152 متر زیربنا طبقه سوم در 5 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای رومي جکوزی ، ...
39 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 53 متر تهران سيدخندان

اجاره آپارتمان 1 خوابه 53 متر زیربنا طبقه سوم در 3 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای سنگ 17 ساله
40 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 270 متر تهران دروس

اجاره آپارتمان 3 خوابه 270 متر زیربنا طبقه سوم در 4 طبقه ، آشپزخانه چوبی و نمای آجر جکوزی ، و ...
41 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 190 متر تهران آجودانيه

اجاره آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه اول در 3 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه چوبي و نمای رومي 7 ...
42 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 120 متر تهران اقدسيه1

اجاره آپارتمان 2 خوابه 120 متر زیربنا طبقه هشتم در 10 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ 10 ...
43 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 125 متر تهران حكمت

اجاره آپارتمان 2 خوابه 125 متر زیربنا طبقه اول در 5 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه MDF و نمای سنگ نوس ...
44 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 68 متر تهران تهرانپارس

اجاره آپارتمان 1 خوابه 68 متر زیربنا طبقه اول در 6 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
45 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 185 متر تهران جردن

اجاره آپارتمان 3 خوابه 185 متر زیربنا طبقه اول در 2 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای آجر ...
46 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 100 متر تهران بني هاشم

اجاره آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
47 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 140 متر تهران جنت آباد

اجاره آپارتمان 3 خوابه 140 متر زیربنا طبقه چهارم در 6 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای س ...
48 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 190 متر تهران عباس آباد

اجاره آپارتمان 3 خوابه 190 متر زیربنا طبقه دوم در 5 طبقه 1 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سنگ ...
49 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 130 متر تهران ولنجك

اجاره آپارتمان 2 خوابه 130 متر زیربنا طبقه دوم در 2 طبقه 2 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای آجر ...
50 - 1393/08/28 -

اجاره آپارتمان 70 متر تهران تهرانپارس

اجاره آپارتمان 2 خوابه 70 متر زیربنا طبقه چهارم در 5 طبقه 3 واحدی ، آشپزخانه ام دی اف و نمای سن ...