مشاورین املاک،خرید،فروش،آپارتمان،ملک،زمین،کلنگی،ویلایی،تجاری
021-88331880

صفحه اصلی » طبقه بندی بر اساس نوع معامله » معاوضه9 1 2 3 ---  بعدی
 خرید آپارتمان 100 متر تهران وليعصر
1396/05/31
خرید آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 200 متر تهران جلفا
1396/05/30
فروش آپارتمان 3 خوابه 380 متر زمین 200 متر زیربن
 خرید آپارتمان 171 متر تهران دربند
1396/05/29
خرید آپارتمان 2 خوابه 171 متر زیربنا طبقه اول د
 فروش آپارتمان 200 متر تهران زعفرانيه
1396/05/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش مغازه 30 متر تهران شمس آباد
1396/05/26
فروش مغازه 1 خوابه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آش
 فروش آپارتمان 200 متر تهران زعفرانيه
1396/05/26
فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش مغازه 30 متر تهران شمس آباد
1396/05/26
فروش مغازه 1 خوابه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آش
 فروش آپارتمان 101 متر تهران انقلاب
1396/05/16
فروش آپارتمان 2 خوابه 101 متر زیربنا طبقه دوم د
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران مجيديه شمالي
1396/05/11
خانه خرید خانه كلنگي 1 خوابه 272 متر زمین بر دي
 خرید آپارتمان 94 متر تهران نارمك
1396/05/11
خرید آپارتمان 2 خوابه 94 متر زیربنا طبقه چهارم
 فروش آپارتمان 164 متر تهران شهران
1396/05/10
فروش آپارتمان 3 خوابه 164 متر زیربنا طبقه همکف
 خرید دفتر كار 145 متر تهران نياوران
1396/05/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 145 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید دفتر كار 10 متر تهران هفت تير
1396/05/05
خرید دفتر كار 10 متر زیربنا طبقه دوم در 4 طبقه
 خرید دفتر كار 135 متر تهران نياوران
1396/05/05
خرید دفتر كار 2 خوابه 135 متر زیربنا طبقه سوم د
 خرید خانه كلنگي 0 متر تهران اشرفي اصفهاني
1396/05/05
خانه خرید خانه كلنگي 120 متر زمین معاوضه با ا
 فروش آپارتمان 100 متر تهران وليعصر
1396/05/02
فروش آپارتمان 2 خوابه 100 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید آپارتمان 200 متر تهران جلفا
1396/05/01
خرید آپارتمان 3 خوابه 380 متر زمین 200 متر زیربن
 فروش آپارتمان 171 متر تهران دربند
1396/04/29
فروش آپارتمان 2 خوابه 171 متر زیربنا طبقه اول د
 خرید مغازه 30 متر تهران شمس آباد
1396/04/28
خرید مغازه 1 خوابه 30 متر زیربنا طبقه همکف ، آش
 خرید آپارتمان 92 متر تهران نارمك
1396/04/28
خرید آپارتمان 2 خوابه 92 متر زیربنا طبقه سوم در
 فروش آپارتمان 200 متر تهران زعفرانيه
1396/04/27
فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه مختلف
 فروش آپارتمان 200 متر تهران نياوران
1396/04/21
فروش آپارتمان 3 خوابه 200 متر زیربنا طبقه سوم د
 فروش آپارتمان 200 متر تهران جلفا
1396/04/19
فروش آپارتمان 3 خوابه 380 متر زمین 200 متر زیربن
 خرید آپارتمان 171 متر تهران دربند
1396/04/18
خرید آپارتمان 2 خوابه 171 متر زیربنا طبقه اول د